Gebruiksaanwijzing PHILIPS HTL9100/12 QUICK STARTING GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HTL9100/12. Wij hopen dat dit PHILIPS HTL9100/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HTL9100/12 te teleladen.


PHILIPS HTL9100/12 QUICK STARTING GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2581 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HTL9100/12QUICK STARTING GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 220 Aansluiten op een digitaal audioapparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Aansluiten op een FM-buitenantenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Nederlands Aan de slag Aan de slag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Stap 1: Het DVD-systeem inschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 De stand-bymodus inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Raadpleeg de instructies die bij de disc worden geleverd. 230 Discbewerkingen (vervolg) Informatie bekijken over wat wordt afgespeeld Op het display verschijnt informatie over de disc die wordt afgespeeld (bijv. titel of hoofdstuknummer, verstreken afspeeltijd, taal van audio of ondertiteling). U kunt een aantal bewerkingen uitvoeren zonder het afspelen te onderbreken. Afspelen hervatten vanaf het laatste stoppunt Dit DVD-systeem kan het afspelen van een disc hervatten vanaf het laatste stoppunt (alleen mogelijk voor de laatste 10 discs die zijn opgenomen zonder menu). A Plaats een van de 10 laatste discs die u hebt afgespeeld. A Druk tijdens het afspelen op DISPLAY. Er verschijnt een lijst met beschikbare discgegevens op het TV-scherm. DVD B Wanneer "LOADING" op het display verschijnt, drukt u op PLAY (of op u op het display) om het afspelen te hervatten vanaf het laatste stoppunt. De hervattingsmodus annuleren C Druk als het afspelen is gestopt nogmaals op (STOP). Inzoomen VCD/SVCD Met deze optie kunt u het beeld op de TV vergroten en door het vergrote beeld schuiven. B Gebruik de knoppen om de gegevens te bekijken en druk op OK om het item te openen. ZOOM op de afstandsbediening om een andere vergrotingsfactor te selecteren. Het afspelen gaat door. B Druk herhaaldelijk op ZOOM om terug te keren naar de oorspronkelijke grootte. C Gebruik het numerieke toetsenblok (0-9) om het nummer/de tijd in te voeren of maak een selectie met de knoppen . Het afspelen wordt gewijzigd op basis van de gekozen tijd of de titel die of het hoofdstuk/ nummer dat u hebt geselecteerd. TIPS: De functies die hier worden beschreven, kunnen niet bij elke disc worden gebruikt. Raadpleeg de instructies die bij de disc worden geleverd. 231 Nederlands A Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op Discbewerkingen (vervolg) Ondertitelingstaal wijzigen (alleen DVD) Deze bewerking werkt alleen bij DVD's waarop de ondertiteling in meerdere talen is opgeslagen. Druk herhaaldelijk op SUBTITLE om te kiezen uit de beschikbare ondertitelingstalen. Preview-functie (alleen VCD/SVCD) Met PBC kunt u Video-CD's interactief weergeven, met het menu op het display. Deze functie is ook beschikbaar via het menu `Preference Page' (Voorkeuren) (zie pagina 243). Voor VCD's met de functie Playback Control (PBC) (alleen versie 2. 0) Wanneer het afspelen wordt gestopt, drukt u op DISC MENU om te schakelen tussen `PBC ON' (PBC AAN) en `PBC OFF' (PBC UIT). Alle beeldbestanden in de map worden weergegeven. A Plaats een SACD-disc. Het discmenu verschijnt op de TV. B Het afspelen wordt automatisch gestart. Als de SACD-disc meerkanaals- en stereonummers bevat, worden eerst de meerkanaalsnummers afgespeeld. Als u stereonummers wilt afspelen, selecteert u de nummers in het discmenu met de knoppen en drukt u op PLAY . Handige tip: ­ Het is niet mogelijk SACD-nummers te programmeren. D Om de gelijktijdige weergave te stoppen, drukt u op DISC MENU en vervolgens op . Handige tips: ­ Het is normaal dat de muziek bij het beluisteren van een MP3-CD soms overslaat. ­ Af en toe vertonen MPEG-4/DivX-films pixelatie tijdens het afspelen. Dit is normaal en wordt veroorzaakt door onduidelijke digitale gegevens tijdens het downloaden vanaf het internet. ­ Alleen de eerste sessie van een CD met meerdere sessies wordt afgespeeld. TIPS: Sommige discs kunnen niet worden afgespeeld op deze speler door de configuratie en kenmerken van de disc of door de gebruikte opnamekwaliteit en authoring-software. 235 Nederlands Discbewerkingen (vervolg) Een DivX-disc afspelen Met dit DVD-systeem kunt u DivX-films afspelen die u vanaf uw computer kunt kopiëren op een CD-R/RW- of DVD±R/±RWdisc. A Een DivX-disc plaatsen. B Als de DivX-film externe ondertiteling heeft, verschijnt op de TV een ondertitelingsmenu waaruit u kunt kiezen. Met SUBTITLE op de afstandsbediening kunt u de ondertiteling weergeven of verbergen. C Druk op PLAY op de afstandsbediening om het afspelen te starten. Als de DivX-disc ondertitelingen in meerdere talen bevat, kunt u met de knop SUBTITLE de taal van de ondertiteling wijzigen terwijl u de disc afspeelt. Handige tips: ­ De ondertitelingsbestanden met de extensies . SRT, . SMI, . SUB en . SSA en . ASS worden ondersteund maar worden niet weergegeven in het navigatiemenu. ­ De naam van het ondertitelingsbestand moet dezelfde zijn als die van het filmbestand. [. . . ] Het geluid en beeld zijn hierbij van een uitstekende kwaliteit en volledig vrij van ruis. Door de HDMI-standaard is er geen video- of geluidsuitvoer mogelijk wanneer u HDMI- of DVIproducten zonder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) aansluit. HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) is een specificatie die zorgt voor een beveiligde overdracht van digitale gegevens tussen verschillende apparaten (om illegaal kopiëren tegen te gaan). Een systeem voor het comprimeren van foto's dat is ontwikkeld door de Joint Photographic Expert Group. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HTL9100/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HTL9100/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag