Gebruiksaanwijzing PHILIPS HTL 9100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HTL 9100. Wij hopen dat dit PHILIPS HTL 9100 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HTL 9100 te teleladen.


PHILIPS HTL 9100 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (536 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS HTL 9100 QUICK START GUIDE (2581 ko)
   PHILIPS HTL 9100 (470 ko)
   PHILIPS HTL 9100 QUICK START GUIDE (2581 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HTL 9100

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Vraag het Philips Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www. philips. com/welcome HTL9100 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk   Veiligheid   De zorg voor uw product   De zorg voor het milieu   Compliance   Help en ondersteuning   2 2 3 3 4 4 4 4 5 6 7 7 2 Uw SoundBar   Lampjes op het apparaat   Afstandsbediening   Connectoren   Draadloze luidsprekers   Draadloze subwoofer   3 Verbinden en instellen   8 Luidsprekers opladen   8 Koppelen met luidsprekers/subwoofer   8 Luidsprekers plaatsen   9 Aansluiten op de TV   10 Digitale apparaten aansluiten met HDMI   10 Audio van een TV en andere apparaten aansluiten   11 12 12 12 13 13 14 14 4 Uw SoundBar gebruiken   Het volume aanpassen   Uw geluid kiezen   MP3-speler   Muziek via Bluetooth afspelen   Automatische stand-by   Fabrieksinstellingen toepassen   5 Uw SoundBar aan de wand monteren   Wandmontage   15 15 15 16 6 Productspecificaties   7 Problemen oplossen   NL 1 1 Belangrijk Lees alle instructies goed door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u uw product gaat gebruiken. Als het product wordt beschadigd omdat u de instructies niet hebt opgevolgd, is de garantie niet van toepassing. • Veiligheid Risico op brand of een elektrische schok!• Stel het product en de accessoires nooit bloot aan regen of water. Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt van het product. [. . . ] c POWER ON Druk op de knop om de draadloze luidspreker in te schakelen als deze automatisch naar stand-by gaat. Draadloze luidsprekers De SoundBar wordt geleverd met 2 draadloze surround-luidsprekers (links en rechts). Draadloze subwoofer De SoundBar wordt geleverd met een draadloze subwoofer. POWER ON a b c * De bovenstaande illustratie betreft het bovenen onderaanzicht van de rechterluidspreker. a Luidsprekerlampje • Tijdens draadloze koppeling van het apparaat met de luidspreker knippert het lampje snel rood. • Brandt wit: batterij vol • Brandt rood: laag batterijniveau (minder dan 30% resterend) • Knippert rood: bijna leeg (minder dan 10% resterend) Koppelen met de luidsprekers 1 2 Schakel de SoundBar en de surroundluidspreker in. »» Als de verbinding met de SoundBar verbroken is, knippert het lampje op de luidspreker langzaam rood. Druk met een pin op Verbindingssleutel op de luidspreker om naar de koppelmodus te gaan. Druk op de afstandsbediening op AUX en druk dan binnen drie seconden op TREBLE -, BASS + en + (Volume). »» Wanneer de koppeling is voltooid, gaat het lampje op de luidspreker wit 1 2 8 Plaats uw luidsprekers op het apparaat om de luidsprekers op te laden. Hiermee schakelt u dit apparaat in. NL 3 branden (als de luidspreker niet op het apparaat is geplaatst) of brandt het lampje 30 seconden wit (als de luidspreker wel op het apparaat is geplaatst). »» Als de koppeling mislukt, knippert het lampje op de luidspreker langzaam rood. Herhaal bovenstaande stappen om de andere surround-luidspreker te koppelen met het apparaat. SUB WOOFER 4 5 REAR L REAR R Koppelen met de subwoofer 1 2 3 Schakel de SoundBar en de subwoofer in. »» Als de verbinding met de SoundBar verbroken is, knippert het lampje op de subwoofer langzaam wit. Druk op de afstandsbediening op AUX en druk dan binnen drie seconden op TREBLE -, BASS + en + (Volume). »» Als de koppeling is voltooid, gaat het lampje op de subwoofer wit branden. »» Als de koppeling mislukt, knippert het lampje op de subwoofer langzaam wit. Als de koppeling mislukt, herhaalt u bovenstaande stappen. Opmerking •• Surround Sound is afhankelijk van factoren zoals vorm en afmetingen van de kamer, type muur en plafond, ramen en andere spiegelende oppervlakken, en luidsprekerakoestiek. Experimenteer met de luidsprekerposities om de optimale opstelling voor uw omgeving te vinden. Volg deze algemene richtlijnen voor het plaatsen van luidsprekers. 1 2 3 Zitplaats: dit is het midden van het luistergebied. Surround-luidsprekers REAR L (linksachter) en REAR R (rechtsachter): plaats de achterste Surround-luidsprekers aan de linker- en rechterzijde naast of net achter de zitplaats. SUBWOOFER (subwoofer): Plaats de subwoofer ten minste één meter links of rechts van uw TV. Zorg ervoor dat er een ruimte van ongeveer tien centimeter tussen de muur en de subwoofer zit. 4 4 Luidsprekers plaatsen Voor het beste geluidseffect plaatst u alle luidsprekers richting de zitplaats en op oorhoogte (wanneer u zit). NL 9 De surround-luidsprekers op het apparaat plaatsen U kunt uw surround-luidsprekers ook op het apparaat plaatsen om te luisteren naar audio of bijvoorbeeld TV-programma's en nieuws te bekijken. 2 • De HDMI ARC-aansluiting kan er op de TV anders uitzien. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie. Opmerking •• Als uw TV niet HDMI ARC-compatibel is, sluit u een audiokabel aan om het geluid van de TV via de SoundBar te horen. (zie 'Audio van een TV en andere apparaten aansluiten' op pagina 11) •• Als uw TV een DVI-aansluiting heeft, kunt u een HDMI/ DVI-adapter gebruiken voor aansluiting op de TV. Mogelijk zijn bepaalde functies echter niet beschikbaar. Aansluiten op de TV Sluit uw SoundBar op een TV aan. [. . . ] Als het probleem zich nog steeds voordoet, gaat u voor ondersteuning naar www. philips. com/support. Apparaat De knoppen op de SoundBar werken niet. • Haal de stekker van de SoundBar enkele minuten uit het stopcontact en steek de stekker er weer in. Wandmontage •• •• Afmetingen (b x h x d): 40 x 100 x 26, 5 mm Gewicht: 0, 1 kg per stuk Geluid Er komt geen geluid uit de SoundBarluidsprekers. • Sluit de audiokabel van uw SoundBar aan op uw TV of andere apparaten. U hebt geen afzonderlijke audioaansluiting nodig als: • de SoundBar en TV zijn verbonden met een HDMI ARC-aansluiting, of • er een apparaat is aangesloten op de HDMI IN-aansluiting op uw SoundBar. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HTL 9100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HTL 9100 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag