Gebruiksaanwijzing PHILIPS HTL 5120

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HTL 5120. Wij hopen dat dit PHILIPS HTL 5120 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HTL 5120 te teleladen.


PHILIPS HTL 5120 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (439 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS HTL 5120 QUICK START GUIDE (1260 ko)
   PHILIPS HTL 5120 (441 ko)
   PHILIPS HTL 5120 QUICK START GUIDE (1260 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HTL 5120

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Vraag het Philips Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www. philips. com/welcome HTL5120 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk   Veiligheid   De zorg voor uw product   De zorg voor het milieu   Help en ondersteuning   2 2 3 3 4 5 5 5 7 2 Uw SoundBar   Apparaat   Afstandsbediening   Connectoren   3 Aansluiten   8 Aansluiten op de TV   8 Digitale apparaten aansluiten met HDMI   8 Audio van een TV en andere apparaten aansluiten   9 10 10 10 11 11 12 12 4 Uw SoundBar gebruiken   Het volume aanpassen   Uw geluid kiezen   MP3-speler   Audio afspelen via Bluetooth   Automatische stand-by   Fabrieksinstellingen toepassen   5 Uw SoundBar aan de wand monteren   Wandmontage   13 13 14 15 16 16 16 6 Productspecificaties   7 Problemen oplossen   8 Kennisgeving   Compliance   Handelsmerken   NL 1 1 Belangrijk Lees alle instructies goed door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u uw product gaat gebruiken. Als het product wordt beschadigd omdat u de instructies niet hebt opgevolgd, is de garantie niet van toepassing. • Veiligheid Risico op brand of een elektrische schok!• Stel het product en de accessoires nooit bloot aan regen of water. Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt van het product. [. . . ] HDMI ARC kan alleen worden gekozen als u uw SoundBar via HDMI ARC aansluit op een HDMI ARCcompatibele TV. b HDMI 1 Hiermee schakelt u uw bron naar de HDMI IN 1-aansluiting. d OPTICAL Hiermee schakelt u uw audiobron naar de optische aansluiting. 6 NL Connectoren Dit gedeelte bevat een overzicht van de aansluitingen op uw SoundBar. d AC MAINS~ Hiermee sluit u de subwoofer aan op netspanning. e AUDIO IN-AUX Hierop sluit u een analoge audio-uitgang van de TV of een analoog apparaat aan. f DIGITAL IN-COAXIAL Hierop sluit u een coaxiale audio-uitgang van de TV of een digitaal apparaat aan. g DIGITAL IN-OPTICAL Hierop sluit u een optische audio-uitgang van de TV of een digitaal apparaat aan. Aansluitingen op de achterzijde a MUSIC iLINK Audio-invoer van een MP3-speler. Aansluitingen op de onderzijde g 6 5 4 1 2 3 a HDMI IN 1 Hier sluit u een kabel voor een HDMIuitgang op een digitaal apparaat aan. b HDMI IN 2 Hier sluit u een kabel voor een HDMIuitgang op een digitaal apparaat aan. c TO TV-HDMI OUT (ARC) Hierop sluit u de HDMI-ingang van de TV aan. NL 7 3 Aansluiten In dit gedeelte wordt besproken hoe u de SoundBar op een TV en andere apparaten aansluit. Raadpleeg de snelstartgids voor informatie over de basisaansluitingen van uw SoundBar en accessoires. Opmerking •• Kijk op het typeplaatje aan de achter- of onderkant van het product voor het identificatienummer en de voedingsspanning. •• Controleer altijd of de stekkers van alle apparaten uit het stopcontact zijn verwijderd voordat u apparaten aansluit of aansluitingen verandert. 1 2 Met een High Speed HDMI-kabel sluit u de HDMI OUT (ARC)-aansluiting op uw SoundBar aan op de HDMI ARCaansluiting op de TV. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie. Opmerking •• Als uw TV niet HDMI ARC-compatibel is, sluit u een audiokabel aan om het geluid van de TV via de SoundBar te horen. (zie 'Audio van een TV en andere apparaten aansluiten' op pagina 9) •• Als uw TV een DVI-aansluiting heeft, kunt u een HDMI/ DVI-adapter gebruiken voor aansluiting op de TV. Mogelijk zijn bepaalde functies echter niet beschikbaar. Aansluiten op de TV Sluit uw SoundBar op een TV aan. Gebruik de aansluiting met de beste kwaliteit op uw SoundBar en TV. Digitale apparaten aansluiten met HDMI U kunt een digitaal apparaat zoals een set-top box, DVD/Blu-ray-speler of gameconsole aansluiten op uw SoundBar via één HDMIaansluiting. Wanneer u de apparaten op deze manier aansluit en een bestand of game afspeelt, wordt • De video automatisch op uw TV weergegeven, en • Audio automatisch op uw SoundBar afgespeeld.   Verbinding met de TV maken via HDMI (ARC) Uw SoundBar ondersteunt HDMI met Audio Return Channel (ARC). »» Wanneer de surroundmodus aanstaat, licht de V. SURR indicator op het apparaat op. »» Wanneer de V. SURR indicator op het apparaat uit is, staat het tweekanaalsstereogeluid aan, ideaal voor het luisteren naar muziek. Het volume aanpassen 1 Druk op +/- (Volume) om het volume te verhogen of te verlagen. • Als u het geluid weer wilt inschakelen, drukt u nogmaals op (Dempen) of drukt u op +/- (Volume). Volume-indicator • Wanneer u het volume wijzigt, gaan een of meer Volume-indicator (tot 8 indicators) op het apparaat branden om het geluidsniveau aan te duiden. Hoe meer indicators gaan branden, hoe hoger het geluidsniveau. Equalizer Wijzig de instellingen van de SoundBar voor hoge tonen (treble) en lage tonen (bass). 1 Druk op TREBLE +/- of BASS +/- om de treble of het basniveau te veranderen. Treble-/baslampje • Wanneer u de treble of het basniveau verandert, knipperen alle indicators op het apparaat een voor een. Als de treble of het basniveau op het minimum is ingesteld, schakelen alle indicators uit. 0 Bluetooth 60 Automatisch volume Schakel het automatische volume in om het volume constant te houden wanneer u naar een andere bron overschakelt. • Als u de volumetoets niet vijf seconden ingedrukt houdt, gaan de volume-indicators uit en gaan de huidige bronindicator en het geluidsmodusindicatielampje branden. 1 Druk op AUTO VOLUME ON/OFF om automatisch volume in of uit te schakelen. [. . . ] De verbinding met het aangesloten apparaat wordt voortdurend in- en uitgeschakeld. Plaats het apparaat dichter bij de SoundBar of verwijder obstakels tussen de Soundbar en het systeem. • Schakel de Wi-Fi-functie op het Bluetoothapparaat uit om interferentie te vermijden. • Bij sommige apparaten wordt de Bluetooth-verbinding automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HTL 5120

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HTL 5120 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag