Gebruiksaanwijzing PHILIPS HTL3120/12 QUICK STARTING GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HTL3120/12. Wij hopen dat dit PHILIPS HTL3120/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HTL3120/12 te teleladen.


PHILIPS HTL3120/12 QUICK STARTING GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1254 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HTL3120/12QUICK STARTING GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 82 Stap 3: Aansluiten van de luidsprekers en de subwoofer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Stap 4: Aansluiten van de FM-/MWantenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Instellen van het volume en Overige functies Instellen van het volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Instellen van de inslaapfunctie van de timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] De standaard opnameinstellingen blijven actief voor de volgende opname. Nederlands DVD+R (DVD `plus' Recordable) ­ Deze schijven kunnen maar één keer worden opgenomen. Elke nieuwe opname wordt aan het einde van de laatste opname toegevoegd. ­ DVD+R-schijven kunnen worden bewerkt zolang ze niet zijn gefinaliseerd. De schijfruimte die daarbij vrijkomt, kan echter niet meer voor andere opnamen worden gebruikt. ­ Een DVD+R-schijf kan alleen op een andere DVD-speler worden afgespeeld als de schijf is gefinaliseerd (zie pagina 151 "Opnamen (DVD+R) afspelen op andere DVD-spelers"). Op een gefinaliseerde schijf kan niet meer worden opgenomen. A Druk op SYSTEM-MENU op de afstandsbediening. Het systeemmenu wordt op het TVscherm weergegeven. B Markeer { System Menu - Record } (Systeemmenu - Opnemen) met de knoppen en druk vervolgens op om te bevestigen. System Menu - Record Auto Chapter Marker On Default Recording Source Off Default Recording Mode 1 Hour Mode C Selecteer de te wijzigen instelling met de knoppen en druk op OK om te bevestigen. Op de volgende pagina's vindt u instructies en toelichting bij de opties. D Sluit het menu af door op SYSTEM-MENU te drukken. TIPS: Druk op om naar het vorige menu-item te gaan. Druk op SYSTEM-MENU om het menu te verlaten. 142 3_dvdr3355_eu_dut_15961_1. indd 142 2005-04-28 9:29:49 AM Opnemen (vervolg) Automatische hoofdstukmarkeringen U kunt tijdens het opnemen een hoofdstukmarkering in een titel invoegen. Deze markeringen kunt u gebruiken bij het kiezen van hoofdstukken op een DVD. { Front S-Video } (S-Video voor) Ingangsbron voor het apparaat dat is aangesloten op de S-VIDEO- en AUDIO L/Raansluitingen op de voorzijde van de recorder. De DVD-recorder schakelt over naar het juiste kanaal en start het opnemen op de opgegeven tijd. Met deze DVD-recorder kunt u tot 8 opnamen vooraf programmeren. 1 Timeropnamen (handmatig) A Zet de TV aan. Selecteer het juiste videoingangskanaal op de TV. B Druk op TIMER op de afstandsbediening. De lijst met geprogrammeerde opnamen wordt weergegeven. Timer Schedule Source RecMode Date Start End VPS Voor geprogrammeerd opnemen moet u het volgende op de DVD-recorder instellen: ­ De datum waarop u de opname wilt maken. ­ De opnamemodus (zie pagina 143). 3 4 5 6 C Druk op OK op de afstandsbediening. Het SHOWVIEW®-systeemmenu wordt weergegeven. ShowView System Enter the ShowView programming number for the show you wish to record. Press [RETURN] to return to timer schedule or [TIMER] to exit timer. TIMER OK 5 Confirm Cancel OK D Selecteer CANCEL in het menu en druk op OK. Het menu voor de timerinstellingen wordt weergegeven. Informatie over `VPS/PDC' `VPS' (Video Programming System) of `PDC' (Programme Delivery Control) wordt gebruikt voor het regelen van de start en de duur van opnamen van TV-programma's. Als een TVprogramma eerder begint of later eindigt dan staat gepland, wordt de DVD-recorder op de juiste tijd in- of uitgeschakeld. Als u een andere tijd dan de VPS/PDC-tijd wilt programmeren, moet u de VPS/PDC-functie uitschakelen. Timer Editor Source Rec Mode Mode Date Start End VPS OK Ch003 2 Hour Mode Once 31 / 01 / 05 10 : 33 : 57 11 : 03 : 57 Off Cancel OK E Selecteer een item in het menu met de knoppen en druk op om toegang te krijgen tot de opties. TIPS: Zorg dat er voldoende ruimte beschikbaar is op de DVD+R/+RW voor de opnamen. U dient de DVD+R te finaliseren voordat de schijf kan worden afgespeeld op andere spelers. Zie pagina 151. 145 3_dvdr3355_eu_dut_15961_1. indd 145 2005-04-28 9:30:02 AM Nederlands 2 Opnemen (vervolg) { Source } (Bron) ­ Selecteer de ingangsbron voor de opname met de knoppen . { Rec Mode } (Opnamemodus) ­ Selecteer de gewenste optie met de knoppen . [. . . ] Elke hoofdstuk heeft een nummer waarmee u het gewenste hoofdstuk kunt opzoeken. Composiet video-uitgangen: Uitgangen op de achterkant van het dvd-systeem die hoogwaardige videosignalen naar een tv met composiet videoingangen (R/G/B, Y/Pb/Pr enzovoort) sturen. Digitaal geluid is beschikbaar bij de aansluitingen DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL of OPTICAL. Bij deze aansluitingen wordt het geluid in meerdere kanalen opgesplitst en niet in twee kanalen zoals bij analoog geluid. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HTL3120/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HTL3120/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag