Gebruiksaanwijzing PHILIPS HTL2160/12 QUICK STARTING GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HTL2160/12. Wij hopen dat dit PHILIPS HTL2160/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HTL2160/12 te teleladen.


PHILIPS HTL2160/12 QUICK STARTING GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2529 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HTL2160/12QUICK STARTING GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 195 In de energiebesparende stand-by-stand schakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Basisaansluitingen Stap 1: Opstellen van de luidsprekers en de subwoofer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Stap 2: Dvd-systeem en luidsprekers aansluiten op de subwoofer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Optie 1: Gebruik van de scart-aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] G Druk op Å om het nummer te pauzeren of op PLAY 2 om het afspelen te hervatten. 1 Plaats een disk. Door de complexiteit van de directory-/ file-configuratie kan het lezen van de disk langer dan 30 seconden duren. Het diskmenu verschijnt op het tv-scherm. 00:19 04:39 001/003 \MP3_files_128kbs Previous Picture 1 Picture 2 MP3 Music 1 MP3 Music 2 Tegelijk afspelen van MP3-muziek en JPEG-afbeeldingen 1 2 3 Plaats een MP3-disk waarop zowel muziek als afbeeldingen staan in het apparaat. Selecteer een MP3-nummer en druk op 2; (of PLAY 2 op de afstandsbediening) om het nummer af te spelen. Tijdens het afspelen van MP3-muziek gebruikt u de toetsen 1 2 3 4 om in het discmenu een map met afbeeldingen te selecteren en vervolgens drukt u op 2; (of PLAY 2). De files met afbeeldingen worden één voor één weergegeven tot de hele map geweest is. Om het tegelijkertijd afspelen te beëindigen, drukt u op DISC MENU en vervolgens op Ç. Handige tips: ­ Het kan zijn dat bepaalde MP3-/ JPEG-/ DivX-/ MPEG-4-disks niet afgespeeld kunnen worden vanwege de configuratie en de kenmerken van de disk of vanwege de opnameconditie. ­ Het is normaal dat het geluid af en toe "verspringt" als u naar MP3-disks luistert. ­ Tijdens MPEG-4/DivX-weergave kan door de helderheid van de digitale inhoud tijdens het downloaden van internet af en toe pixelatie optreden; dit is normaal. ­ Bij multisessiedisks met verschillende formaten, is enkel de eerste sessie beschikbaar. Nederlands 050 003 000 2 Als het hoofdmenu van de disc verscheidene mappen bevat, drukt u op 3 4 om de gewenste map te selecteren. Het dvd-systeem kan voor 40 disks de instelling onthouden. Algemene instellingen 1 2 3 Druk op DISC en vervolgens op SETUP op de afstandsbediening. Druk op OK om te bevestigen. 1 Druk in de { General Setup Page } (Pag. Inst. ) op 34 om { Disc Lock } (Diskslot) te laten oplichten en druk vervolgens op 2. { Lock } (Vergrendelen) Kies deze functie om het afspelen van de huidige disk te blokkeren. Vanaf dat moment dient een zescijferige wachtwoordcode opgegeven worden om toegang te krijgen tot de vergrendelde disk. De standaardcode is `136900' (zie dan "Wijzigen van de toegangscode" op pagina 215). { Unlock } (Openen) Kies deze functie om de disk te deblokkeren zodat deze voortaan weer gewoon afgespeeld kan worden. General Setup Page Disc Lock Display Dim Program OSD Language Screen Saver DIVX(R) VOD Code 2 Dimmen van het display van het systeem U kunt kiezen uit verschillende niveaus voor de helderheid van het display. 1 Druk in de { General Setup Page } (Pag. Inst. ) op 34 om { Display Dim } (Display dimmen) te laten oplichten en druk vervolgens op 2. { 100% } Kies deze instelling om het display op volle sterkte in te stellen. { 40% } Kies deze instelling om het display te dimmen. 2 Druk op 34 om een instelling te kiezen en druk op OK om te bevestigen. TIPS: Onderstrepen is de standaard fabrieksinstelling. Om het menu af te sluiten, drukt u op SETUP. 207 Nederlands Druk op 34 om een instelling te kiezen en druk op OK om te bevestigen. Dvd-menumogelijkheden (vervolg) Programmeren (niet voor foto-/ MP3-CD /SACD) U kunt de inhoud van de disk in de gewenste volgorde afspelen door de volgorde van de nummers die u wilt afspelen te programmeren. Een track verwijderen 6 7 Gebruik de toetsen 1 2 3 4 om de cursor te verplaatsen naar de track die u wilt overslaan. [. . . ] Elk hoofdstuk heeft een hoofdstuknummer waarmee u het gewenste hoofdstuk kunt opzoeken. Composiet video-uitgangen: Uitgangen op de achterkant van het dvd-systeem die hoogwaardige videosignalen naar een tv met composiet videoingangen (R/G/B, Y/Pb/Pr enzovoort) sturen. Diskmenu: Een scherm waarin de verschillende mogelijkheden voor beeld, geluid, ondertitels, camerahoeken enzovoort, die op de dvd opgenomen zijn, gekozen kunnen worden. DivX 3. 11/4. x/5. x: De DivX-code (patent hangende) is een op MPEG-4 gebaseerde videocompressietechnologie, ontwikkeld door DivXNetworks, Inc. , die digitale video kan reduceren tot een formaat dat klein genoeg is om over het internet getransporteerd te worden terwijl de hoge visuele kwaliteit toch behouden blijft. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HTL2160/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HTL2160/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag