Gebruiksaanwijzing PHILIPS HTL 2160

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HTL 2160. Wij hopen dat dit PHILIPS HTL 2160 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HTL 2160 te teleladen.


PHILIPS HTL 2160 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1553 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS HTL 2160 QUICK START GUIDE (2529 ko)
   PHILIPS HTL2160 (1379 ko)
   PHILIPS HTL2160 QUICK START GUIDE (2522 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HTL 2160

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • Houd het product en de accessoires uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht. • Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven of andere openingen van het product. • Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn. • Koppel het product los van het elektriciteitsnet als er onweer op komst is. [. . . ] Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. 5 NL 2 Uw SoundBar Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!philips. com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning. • COAX/OPT/AUX: gaat branden wanneer u overschakelt naar een coaxiale, optische of analoge audioingangsbron. • AUDIO-IN: gaat branden wanneer u overschakelt naar de audioingangsbron. g Bluetooth Gaat branden wanneer u overschakelt naar de Bluetooth-modus. De SoundBar in elkaar zetten Zet uw SoundBar in elkaar zoals beschreven in de snelstartgids (stap 1). Apparaat Dit gedeelte bevat een overzicht van het apparaat. a b c d e f g a De SoundBar inschakelen of op stand-by zetten. b VOLUME +Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume. e Bronindicatoren NL 6 Afstandsbediening Dit gedeelte bevat een overzicht van de afstandsbediening. d OPTICAL Hiermee schakelt u uw audiobron naar de optische aansluiting. g SURR Hiermee wisselt u tussen stereogeluid en Virtual Surround-geluid. h Hiermee schakelt u het geluid uit of in. a l b c k j d e i BASS +/Hiermee verhoogt of verlaagt u lage tonen. l AUX De audiobron naar de AUX-aansluiting schakelen. i f h g Connectoren Dit gedeelte bevat een overzicht van de aansluitingen op uw SoundBar. a (Standby-Aan) De SoundBar inschakelen of op stand-by zetten. Bovenste aansluitingen b COAX Hiermee schakelt u uw audiobron naar de coaxaansluiting. c USB Uw audiobron naar de USB-aansluiting overschakelen. 7 NL a b a (USB) Audio-invoer vanaf een USBopslagapparaat. b AUDIO-IN Audio-invoer vanaf een MP3-speler (3, 5mm-aansluiting). Aansluitingen op de achterzijde d a b c e a AUDIO IN Hierop sluit u een analoge audio-uitgang van de TV of een analoog apparaat aan. b DIGITAL IN-COAXIAL Hierop sluit u een coaxiale audio-uitgang van de TV of een digitaal apparaat aan. c DIGITAL IN-OPTICAL Hierop sluit u een optische audio-uitgang van de TV of een digitaal apparaat aan. e AC MAINS~ Hiermee sluit u de subwoofer aan op netspanning. NL 8 3 Aansluiten In dit gedeelte wordt besproken hoe u de SoundBar op een TV en andere apparaten aansluit. Raadpleeg de snelstartgids voor informatie over de basisaansluitingen van uw SoundBar en accessoires. Opmerking •• Kijk op het typeplaatje aan de achter- of onderkant van het product voor het identificatienummer en de voedingsspanning. •• Controleer altijd of de stekkers van alle apparaten uit het stopcontact zijn verwijderd voordat u apparaten aansluit of aansluitingen verandert. Audio van een TV en andere apparaten aansluiten Speel audio van TV of andere apparaten af via de luidsprekers van uw SoundBar. Gebruik de aansluiting met de beste kwaliteit op uw TV, SoundBar en andere apparaten. Optie 1: audio aansluiten via een digitale optische kabel De beste geluidskwaliteit TV Plaatsing Plaats de subwoofer ten minste een meter van uw SoundBar en tien centimeter van de muur. Voor het beste geluid plaatst u de subwoofer zoals hierna getoond. 1 Sluit de OPTICAL-aansluiting op uw SoundBar aan op de OPTICAL OUTaansluiting op de TV of een ander apparaat via een optische kabel. • De digitale optische aansluiting kan worden aangeduid met SPDIF of SPDIF OUT. Optie 2: audio aansluiten via een digitale coaxkabel Goede geluidskwaliteit 1 9 NL Sluit de COAXIAL-aansluiting op uw SoundBar aan op de COAXIAL/DIGITAL OUT-aansluiting op de TV of een ander apparaat via een coaxkabel. • De digitale coaxiale aansluiting kan worden aangeduid met DIGITAL AUDIO OUT. Optie 3: audio aansluiten via analoge audiokabels Standaard geluidskwaliteit 1 Sluit de AUX-aansluitingen op uw SoundBar via een analoge kabel aan op de AUDIO OUT-aansluitingen op de TV of een ander apparaat. DVD NL 10 4 Uw SoundBar gebruiken In dit gedeelte wordt besproken hoe u de SoundBar kunt gebruiken om audio vanaf de aangesloten apparaten af te spelen. Voordat u begint • Maak de noodzakelijke aansluitingen zoals beschreven in de snelstartgids of download de gebruikershandleiding via www. philips. • Schakel de SoundBar naar de correcte bron wanneer u een ander apparaat aansluit. • [Virtual Surround]: zorgt voor een zeer intense luisterervaring. [. . . ] Als u problemen hebt bij het gebruik van dit product, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem zich nog steeds voordoet, gaat u voor ondersteuning naar www. philips. com/support. Apparaat De knoppen op de SoundBar werken niet. • Haal de stekker van de SoundBar enkele minuten uit het stopcontact en steek de stekker er weer in. Geluid Er komt geen geluid uit de SoundBarluidsprekers. • Sluit de audiokabel van uw SoundBar aan op uw TV of andere apparaten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HTL 2160

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HTL 2160 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag