Gebruiksaanwijzing PHILIPS HTL 2150

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HTL 2150. Wij hopen dat dit PHILIPS HTL 2150 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HTL 2150 te teleladen.


PHILIPS HTL 2150 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1372 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS HTL 2150 QUICK START GUIDE (2239 ko)
   PHILIPS HTL 2150 (1369 ko)
   PHILIPS HTL 2150 QUICK START GUIDE (2239 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HTL 2150

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • Houd het product en de accessoires uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht. • Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven of andere openingen van het product. • Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn. [. . . ] • Als het batterijcompartiment niet volledig kan worden gesloten, gebruik het product dan niet meer. Houd het product buiten bereik van kinderen en neem contact op met de fabrikant. Dit is een KLASSE II apparaat met dubbele isolatie en zonder aarding. De zorg voor uw product Gebruik alleen een microvezeldoek om het product te reinigen. De zorg voor het milieu Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt. Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. NL 4 Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/ EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. 5 NL 2 Uw SoundBar Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!philips. com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning. De SoundBar in elkaar zetten Zet uw SoundBar in elkaar zoals beschreven in de snelstartgids (stap 1). De bronindicator gaat branden wanneer een bron is geselecteerd. • COAX/OPT: gaat branden wanneer u naar de coax-ingang of de optische ingangsbron overschakelt. • AUX: Gaat branden wanneer u overschakelt naar een analoge ingangsbron. • AUDIO-IN: gaat branden wanneer u overschakelt naar een audioingangsbron. f SURR gaat branden wanneer u Virtual Surroundgeluid selecteert. Apparaat Dit gedeelte bevat een overzicht van het apparaat. a b c d e f a De SoundBar inschakelen of op stand-by zetten. b VOLUME +Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume. e Bronindicatoren NL 6 Afstandsbediening Dit gedeelte bevat een overzicht van de afstandsbediening. d TREBLE +/Hiermee verhoogt of verlaagt u hoge tonen. e SURR Hiermee wisselt u tussen stereogeluid en Virtual Surround-geluid. f a Hiermee schakelt u het geluid uit of in. g BASS +/Hiermee verhoogt of verlaagt u lage tonen. j AUX COAX b i h AUDIOIN OPTICAL c h VOLUME +/Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume. i AUDIO-IN De audiobron naar de audioingang schakelen. g BASS VOLUME TREBLE d j AUX De audiobron naar de AUX-aansluiting schakelen. f SURR e Connectoren Dit gedeelte bevat een overzicht van de aansluitingen op uw SoundBar. Bovenste aansluitingen a a (Standby-Aan) De SoundBar inschakelen of op stand-by zetten. b COAX Hiermee schakelt u uw audiobron naar de coaxaansluiting. c OPTICAL Hiermee schakelt u uw audiobron naar de optische aansluiting. 7 NL a AUDIO-IN Audio-invoer vanaf een MP3-speler (3, 5mm-aansluiting). Aansluitingen op de achterzijde d a b c e a AUDIO IN Hierop sluit u een analoge audio-uitgang van de TV of een analoog apparaat aan. b DIGITAL IN-COAXIAL Hierop sluit u een coaxiale audio-uitgang van de TV of een digitaal apparaat aan. [. . . ] • Als u audio van de TV via de SoundBar afspeelt, zorg dan dat het geluid van de TV is gedempt. 15 NL 8 Kennisgeving Dit gedeelte bevat wettelijke kennisgevingen en berichten betreffende handelsmerken. Compliance Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie. Handelsmerken Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. "Dolby" en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. NL 16 Philips Consumer Lifestyle HK-1242- HTL2150/12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / Numéro du Rapport) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HTL 2150

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HTL 2150 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag