Gebruiksaanwijzing PHILIPS HTL2100B/12 QUICK STARTING GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HTL2100B/12. Wij hopen dat dit PHILIPS HTL2100B/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HTL2100B/12 te teleladen.


PHILIPS HTL2100B/12 QUICK STARTING GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1941 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HTL2100B/12QUICK STARTING GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 204 In de energiebesparende stand-by-stand schakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Basisaansluitingen Stap 1: Opstellen van de luidsprekers en de subwoofer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stap 2: Dvd-systeem en luidsprekers aansluiten op de subwoofer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stap 3: Draadloze achterluidsprekers aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Lees daarom altijd de instructies die bij de disk geleverd zijn. 213 190-235 HTS5000_01_Dut14 213 28/04/05, 3:30 PM Nederlands 2 Druk op USB MODE op de Afspelen (vervolg) Een MP3-/Windows MediaTM Audio-/JPEG-/MPEG-4-bestand afspelen Dit DVD-systeem kan Windows MediaTM Audio-, MP3-, JPEG-, VCD- en SVCD-bestanden afspelen van een zelfgemaakte CD-R/RW-disc, een commerciële CD of een USB-apparaat. G Als u afspeelt vanaf een USB-apparaat, kunt u alleen Windows MediaTM Audio-, MP3- en JPEG-bestanden weergeven. U moet de tv aanzetten en het juiste videoingangskanaal kiezen (Zie "Instellen van de tv" op pagina 204. G Druk keer op keer op REPEAT om naar de verschillende manieren van afspelen (`Weergave') te gaan. G Druk op Å om het nummer te pauzeren of op PLAY 2 om het afspelen te hervatten. Tegelijk afspelen van MP3-muziek en JPEG-afbeeldingen 1 2 3 Plaats een MP3-disk waarop zowel muziek als afbeeldingen staan in het apparaat. Selecteer een MP3-nummer en druk op 2; (of PLAY 2 op de afstandsbediening) om het nummer af te spelen. Tijdens het afspelen van MP3-muziek gebruikt u de toetsen 1 2 3 4 om in het discmenu een map met afbeeldingen te selecteren en vervolgens drukt u op 2; (of PLAY 2). De files met afbeeldingen worden één voor één weergegeven tot de hele map geweest is. Om het tegelijkertijd afspelen te beëindigen, drukt u op DISC MENU en vervolgens op Ç. Handige tips: ­ Het kan zijn dat bepaalde MP3-/ JPEG-/ DivX-/ MPEG-4-disks niet afgespeeld kunnen worden vanwege de configuratie en de kenmerken van de disk of vanwege de opnameconditie. ­ Het is normaal dat het geluid af en toe "verspringt" als u naar MP3-disks luistert. Als de SACD-schijf meerkanaals- en stereonummers bevat, worden eerst de meerkanaalsnummers afgespeeld. Als u stereonummers wilt afspelen, selecteert u de nummers in het schijfmenu met de toetsen 3 4 en drukt u op PLAY 2 (of op 2Å). G Met SUBTITLE op de afstandsbediening kunt u de ondertiteling weergeven of verbergen. 3 Druk op 2Å(of op PLAY 2) om het afspelen te starten. G Als de DivX-disc ondertitelingen in meerdere talen bevat, kunt u met SUBTITLE de taal van de ondertiteling wijzigen terwijl u de disc afspeelt. G Als u tijdens het afspelen op 1 / 2 drukt, wordt er snel achteruit/vooruit gezocht. G Druk enkele malen op de toets DISPLAY totdat het menu Time Search wordt getoond. Gebruik het numerieke toetsenblok (0-9) om het nummer voor de selectie in te voeren. Handige tip: ­ De ondertitelingsbestanden met de extensies . srt, . smi, . sub, . ssa en . ass worden ondersteund maar worden niet weergegeven in het navigatiemenu. ­ De naam van het ondertitelingsbestand moet dezelfde zijn als die van het filmbestand. ­ De ondertiteling kan worden getoond met een maximaal gemiddelde van 45 tekens op twee regels. G Als u tijdens het afspelen op 1 / 2 drukt, wordt er snel achteruit/vooruit gezocht. Handige tip: ­ Het is niet mogelijk SACD-nummers te programmeren. Nederlands TIPS: Sommige schijven kunnen niet worden afgespeeld op deze DVD-systeem omwille van de configuratie en kenmerken van de schijf of omwille van de opnamekwaliteit en authoring-software. 216 190-235 HTS5000_01_Dut15 216 16/05/05, 5:27 PM Dvd-menumogelijkheden Deze dvd-instellingen worden via de tv uitgevoerd zodat u het dvd-systeem helemaal op maat aan uw eigen wensen aan kunt passen. Blokkeren/ deblokkeren van een dvd Niet alle dvd's krijgen een niveau of worden gecodeerd door de diskfabrikant. U kunt voorkomen dat een bepaalde dvd afgespeeld wordt door de dvd te blokkeren of niet te blokkeren, ongeacht het beveiligingsniveau. Het dvd-systeem kan voor 40 disks de instelling onthouden. Algemene instellingen 1 2 3 Druk op DISC en vervolgens op SETUP op de afstandsbediening. [. . . ] Elk hoofdstuk heeft een hoofdstuknummer waarmee u het gewenste hoofdstuk kunt opzoeken. Composiet video-uitgangen: Uitgangen op de achterkant van het dvd-systeem die hoogwaardige videosignalen naar een tv met composiet videoingangen (R/G/B, Y/Pb/Pr enzovoort) sturen. Diskmenu: Een scherm waarin de verschillende mogelijkheden voor beeld, geluid, ondertitels, camerahoeken enzovoort, die op de dvd opgenomen zijn, gekozen kunnen worden. DivX 3. 11/4. x/5. x: De DivX-code (patent hangende) is een op MPEG-4 gebaseerde videocompressietechnologie, ontwikkeld door DivXNetworks, Inc. , die digitale video kan reduceren tot een formaat dat klein genoeg is om over het internet getransporteerd te worden terwijl de hoge visuele kwaliteit toch behouden blijft. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HTL2100B/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HTL2100B/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag