Gebruiksaanwijzing PHILIPS HTL2100/12 QUICK STARTING GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HTL2100/12. Wij hopen dat dit PHILIPS HTL2100/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HTL2100/12 te teleladen.


PHILIPS HTL2100/12 QUICK STARTING GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1941 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HTL2100/12QUICK STARTING GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Laat eventueel onderhoud uitsluitend door erkend onderhoudspersoneel uitvoeren. Houd het apparaat uit de buurt van water, vocht en vloeistofhoudende voorwerpen. Recyclingverklaring Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Als u op uw product een doorgekruiste afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EUrichtlijn 2002/96/EG. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. [. . . ] · Bij DivX Ultra-video kunt het inhoudsmenu openen u door nogmaals op deze knop te drukken. mM Nederlands Afspelen Een track bedienen 1 2 Een track afspelen. Bepaal met de afstandsbediening wat u met de track wilt doen. Actie Onderbreken/afspelen. Knop Knop Terug naar het begin van de huidige track of naar de vorige track gaan. · Als u het spoelen wilt versnellen, drukt u herhaaldelijk op deze knop. Schakelen tussen verschillende afspeelmodi voor herhalen of afspelen in willekeurige volgorde of de modus voor herhalen uitschakelen. · De opties voor herhalen verschillen per type disc. Opmerking · Alleen DivX-video's die zijn gehuurd of gekocht met de DivX-registratiecode van het apparaat kunnen worden afgespeeld (raadpleeg hoofdstuk `Instellingen aanpassen' > [ Algemene setup ] > [ DivX(R)-VODcode ] voor meer informatie). Als de ondertiteling niet juist is, kunt u de ondertitelingstaal wijzigen (raadpleeg hoofdstuk `Instellingen aanpassen' - [ Voorkeuren ] > [ DivX ondert. Het apparaat kan DivX-videobestanden afspelen met een formaat van maximaal 4 GB. · · · NL 195 5_hts4600_eu_dut2. indd 195 2008-04-16 11:39:20 AM MP3/WMA-muziek afspelen MP3/WMA-bestanden zijn sterk gecomprimeerde audiobestanden (bestanden met de extensie . MP3 of . WMA). Foto's weergegeven Foto's weergeven als een diapresentatie Het apparaat kan JPEG-foto's weergeven (bestanden met de extensie . JPEG of . JPG). 1 2 3 4 Plaats een disc of USB-apparaat met de MP3/WMA-muziek. · Als u terug wilt gaan naar het hoofdmenu, drukt u op v totdat `Vorige' is geselecteerd en drukt u op OK. Opmerking 1 2 Plaats een disc of USB-apparaat met JPEGfoto's. · Als u de foto's in de map/het album wilt bekijken, drukt u op INFO. 3 · Van CD's die in meerdere sessies zijn opgenomen, wordt alleen de eerste sessie afgespeeld. · Dit apparaat ondersteunt de audio-indeling MP3PRO niet. · Als er speciale tekens in de naam van de MP3-track (ID3) of de albumnaam voorkomen, worden deze mogelijk niet juist op het scherm weergegeven omdat het apparaat de tekens niet ondersteunt. Sommige WMA-bestanden zijn beveiligd door Digital Rights Management (DRM) en kunnen niet op dit apparaat worden afgespeeld. Digitale camera's met een PTP-protocol, of waarvoor u een extra programma moet installeren wanneer deze is aangesloten op een PC, worden niet ondersteund. · U kunt het afspelen alleen regelen op uw draagbare mediaspeler. · Stop het afspelen op de draagbare mediaspeler voordat u overschakelt naar andere media of een andere weergavebron. 198 NL 5_hts4600_eu_dut2. indd 198 2008-04-16 11:39:21 AM Radio Controleer of de FM-antenne is aangesloten op dit DVD Home Theatre-apparaat. Als dit niet het geval is, moet u de meegeleverde FMantenne op de FM 75-aansluiting aansluiten en de uiteinden vastmaken aan de muur. Eerste keer afstemmen Als u voor de eerste keer de modus `RADIO' inschakelt, volg dan de instructies voor het installeren van de radiostations. 1 Druk op RADIO. PRESS PLAY' (Automatisch installeren, druk op PLAY) wordt weergegeven. Alle beschikbare radiostations met een sterk signaal worden opgeslagen. Zodra het proces is voltooid, wordt er afgestemd op het eerste voorkeurstation. · Als u het automatisch afstemmen wilt stoppen, drukt u op x. Opmerking 2 Tips · Sluit voor een betere FM-stereo-ontvangst een · externe FM-antenne aan (niet meegeleverd). Plaats de antenne zo ver mogelijk van uw TV, videorecorder of andere stralingsbronnen om ongewenste storing te voorkomen. · U kunt maximaal 40 radiostations op het apparaat opslaan. · Als het automatisch installeren niet is geactiveerd of als er minder dan 5 radiostations zijn opgeslagen, wordt `AUTO INSTALL' (Automatisch installeren) opnieuw weergegeven wanneer u de modus Radio een volgende keer inschakelt. Als het FM-radiostation RDS-gegevens (Radio Data System) uitzendt, wordt de naam van het radiostation weergegeven. NL 199 5_hts4600_eu_dut2. indd 199 2008-04-16 11:39:21 AM Afspelen Nederlands · Naar de radio luisteren 1 2 Radiostations afzonderlijk zoeken en opslaan Druk op RADIO. Gebruik de afstandsbediening om de radio te bedienen. Actie Een voorkeurstation selecteren. 1 2 3 4 Druk op RADIO. De radiofrequentie begint te lopen tot een radiostation wordt gevonden. · Als u binnen 20 seconden na de vorige stap geen bewerking uitvoert, wordt de modus voor het programmeren afgesloten. [. . . ] · Sluit een audiokabel aan op de AUDIO-ingang van het apparaat en op de AUDIO-uitgang van uw TV. Druk vervolgens herhaaldelijk op AUX / MP3 LINK om de overeenkomstige audio-invoerbron te selecteren. Er is geen geluid via de HDMI-aansluiting. Geen geluid van TVprogramma's. Afspelen DivX-videobestanden kunnen niet worden afgespeeld. De beeldverhouding van het scherm komt niet overeen met de scherminstelling van uw TV. · Controleer of het DivX-bestand met de DivX-encoder is gecodeerd in `Home Theatre Profile'. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HTL2100/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HTL2100/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag