Gebruiksaanwijzing PHILIPS HTL 2100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HTL 2100. Wij hopen dat dit PHILIPS HTL 2100 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HTL 2100 te teleladen.


PHILIPS HTL 2100 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (313 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS HTL 2100 QUICK START GUIDE (1941 ko)
   PHILIPS HTL 2100 (333 ko)
   PHILIPS HTL 2100 QUICK START GUIDE (1941 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HTL 2100

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • Trek bij het loskoppelen van het netsnoer altijd aan de stekker en nooit aan het snoer. • Controleer voordat u het product aansluit op het stopcontact, of het voltage overeenkomt met de waarde op de onderzijde van het product. Sluit het product nooit aan op het stopcontact als het voltage afwijkt. Risico op verwondingen of schade aan de SoundBar! [. . . ] Houd het product buiten bereik van kinderen en neem contact op met de fabrikant. Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt. Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Dit is een KLASSE II apparaat met dubbele isolatie en zonder aarding. De zorg voor uw product Gebruik alleen een microvezeldoek om het product te reinigen. Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/ EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Help en ondersteuning Philips biedt uitgebreide online ondersteuning. Bezoek onze website www. philips. com/support om: NL 4 • De gebruikershandleiding en de snelstartgids te downloaden • Video-tutorials (alleen beschikbaar voor bepaalde modellen) te bekijken • Antwoorden op veelgestelde vragen te lezen • Ons per e-mail een vraag te stellen • Met een medewerker van de klantenservice te chatten Volg de instructies op de website om uw taal te kiezen en voer dan uw productnummer in. U kunt ook contact opnemen met Philips Consumer Care in uw land voor ondersteuning. Noteer voordat u contact opneemt met Philips het model en serienummer van uw TV. U kunt deze informatie op de achter- of onderzijde van uw product vinden. 5 NL 2 Uw SoundBar Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!philips. com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning. Afstandsbediening Dit gedeelte bevat een overzicht van de afstandsbediening. a Apparaat Dit gedeelte bevat een overzicht van het apparaat. j AUX COAX b i h AUDIOIN OPTICAL c g BASS VOLUME TREBLE d a b f SURR a SURR-indicator gaat branden wanneer u Virtual Surroundgeluid selecteert. b Bronindicatoren De bronindicator gaat branden wanneer een bron is geselecteerd. • COAXIAL: Gaat branden wanneer u overschakelt naar een coaxiale ingangsbron. • OPTICAL: Gaat branden wanneer u overschakelt naar een optische ingangsbron. [. . . ] »» Alle Bronindicatoren op het apparaat knipperen tweemaal wanneer de hoge of lage tonen op de maximum of minimale waarde zijn ingesteld. Het volume aanpassen 1 Druk op VOLUME +/- om het volume te verhogen of te verlagen. • Als u het geluid weer wilt inschakelen, drukt u nogmaals op (MUTE) of drukt u op VOLUME +/-. »» Alle Bronindicatoren op het apparaat knipperen tweemaal wanneer een volume op de maximum of minimale waarde is ingesteld. MP3-speler Sluit uw MP3-speler aan om uw audiobestanden of muziek af te spelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HTL 2100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HTL 2100 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag