Gebruiksaanwijzing PHILIPS HTB9245D/12 QUICK STARTING GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HTB9245D/12. Wij hopen dat dit PHILIPS HTB9245D/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HTB9245D/12 te teleladen.


PHILIPS HTB9245D/12 QUICK STARTING GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3669 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HTB9245D/12QUICK STARTING GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Laat eventueel onderhoud uitsluitend door erkend onderhoudspersoneel uitvoeren. Houd het apparaat uit de buurt van water, vocht en vloeistofhoudende voorwerpen. Recyclingverklaring Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Als u op uw product een doorgekruiste afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EUrichtlijn 2002/96/EG. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. [. . . ] Bepaal met de afstandsbediening wat u met de track wilt doen. Actie Onderbreken/afspelen. Terug naar het begin van de huidige track of naar de vorige track gaan. · Als u het spoelen wilt versnellen, drukt u herhaaldelijk op deze knop. Schakelen tussen verschillende afspeelmodi voor herhalen of afspelen in willekeurige volgorde of de modus voor herhalen uitschakelen. · De opties voor herhalen verschillen per type disc. 3 4 Knop · Van CD's die in meerdere sessies zijn opgenomen, wordt alleen de eerste sessie afgespeeld. · Dit apparaat ondersteunt de audio-indeling MP3PRO niet. (ID3) of de albumnaam voorkomen, worden deze mogelijk niet juist op het scherm weergegeven omdat het apparaat de tekens niet ondersteunt. Sommige WMA-bestanden zijn beveiligd door Digital Rights Management (DRM) en kunnen niet op dit apparaat worden afgespeeld. Mappen/bestanden die het ondersteunde maximumaantal bestanden van het apparaat overschrijden, worden niet weergegeven of afgespeeld. · · mM Tips · Raadpleeg het hoofdstuk `Instellingen aanpassen' - [ Voorkeur Instel. ] > [ MP3/JPEG-nav ] als u de discinhoud wilt weergeven zonder mappen. NL 221 5_hts8140_eu_dut1. indd 221 2008-04-23 9:17:24 AM Afspelen Nederlands · Als er speciale tekens in de naam van de MP3-track Foto's weergegeven Foto's weergeven als een diapresentatie Het apparaat kan JPEG-foto's weergeven (bestanden met de extensie . JPEG of . JPG). · Opmerking · Als er veel nummers of foto's op een disc staan, kan het langer duren voordat de inhoud op de TV wordt weergegeven. Als de JPEG-foto's niet zijn opgeslagen in EXIFformaat, wordt de miniatuurafbeelding niet weergegeven op het display. In plaats daarvan wordt er een afbeelding van blauwe heuvels weergegeven. Naar de vorige/volgende track gaan. iPod-muziek bedienen DOCK mM Vooruit- en achteruitspoelen. Overschakelen naar de `Extended Control mode' (Modus voor uitgebreide bediening) zodat u het afspelen via uw iPod kunt bedienen met de weergegeven inhoud op de TV. · Druk nogmaals op deze knop om terug te gaan naar de eenvoudige afspeelmodus. Schakelen tussen verschillende afspeelmodi voor herhalen of afspelen in willekeurige volgorde of de modus voor herhalen uitschakelen. · Deze optie is alleen beschikbaar in de `Extended Control mode' (Modus voor uitgebreide bediening). 1 2 3 4 Sluit het basisstation aan op de DOCKaansluiting van het apparaat. · Het kan langer duren om de compatibiliteit van een iPod van een bepaalde serie te verifiëren. · Als u video's wilt afspelen met uw iPod, sluit u een videokabel aan op het basisstation en op uw TV en schakelt u de instelling `TV ON' (TV aan) in op uw iPod. Tijdens het afspelen kunt u het afspelen van muziek bedienen met de afstandsbediening. 5 NL 225 5_hts8140_eu_dut1. indd 225 2008-04-23 9:17:25 AM Afspelen Nederlands Tips · In de iPod-modus wordt de batterij van uw iPod · opgeladen. In de uitgebreide afspeelmodus kunt u het afspelen via uw iPod met de weergegeven inhoud op de TV alleen bedienen met de afstandsbediening van het DVD home theatre. Eerste keer afstemmen Als u voor de eerste keer de modus `RADIO' inschakelt, volg dan de instructies voor het installeren van de radiostations. 1 Radio Controleer of de FM-antenne is aangesloten op de subwoofer. Als dit niet het geval is, moet u de meegeleverde FM-antenne op de FM 75aansluiting aansluiten en de uiteinden vastmaken aan de muur. Druk op RADIO. PRESS PLAY' (Automatisch installeren, druk op PLAY) wordt weergegeven. [. . . ] Druk vervolgens herhaaldelijk op AUX/DI/MP3 LINK om de overeenkomstige audio-invoerbron te selecteren. Er is geen geluid via de HDMI-aansluiting. Geen geluid van TVprogramma's. Afspelen DivX-videobestanden kunnen niet worden afgespeeld. De beeldverhouding van het scherm komt niet overeen met de scherminstelling van uw TV. · Controleer of het DivX-bestand met de DivX-encoder is gecodeerd in `Home Theatre Profile'. · De beeldverhouding is vastgelegd op de DVD. · Zorg ervoor dat de naam van het ondertitelingsbestand overeenkomt met de naam van de film. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HTB9245D/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HTB9245D/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag