Gebruiksaanwijzing PHILIPS HTB9150/12 QUICK STARTING GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HTB9150/12. Wij hopen dat dit PHILIPS HTB9150/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HTB9150/12 te teleladen.


PHILIPS HTB9150/12 QUICK STARTING GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2824 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HTB9150/12QUICK STARTING GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 195 In de energiebesparende stand-by-stand schakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Installatie van het systeem Opstelling voor het beste geluidseffect . . . 185 Het SonoWave-luidsprekersysteem opstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 De functie voor progressief scannen instellen (alleen voor TV's met Progressive Scan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] U moet de tv aanzetten en het juiste videoingangskanaal kiezen (Zie "Instellen van de tv" op pagina 196. G Druk keer op keer op REPEAT om naar de verschillende manieren van afspelen (`Weergave') te gaan. G Druk op 2; (PLAY PAUSE) om het afspelen te pauzeren en druk nogmaals op de knop om weer normaal af te spelen. Tegelijk afspelen van MP3-muziek en JPEG-afbeeldingen 1 2 3 1 Plaats een disk. Door de complexiteit van de directory-/ file-configuratie kan het lezen van de disk langer dan 30 seconden duren. Het diskmenu verschijnt op het tv-scherm. 00:19 04:39 001/003 \MP3_files_128kbs Previous Picture 1 Picture 2 MP3 Music 1 MP3 Music 2 Plaats een MP3-disk waarop zowel muziek als afbeeldingen staan in het apparaat. Selecteer een MP3-nummer en druk op 2; (PLAY PAUSE) om het nummer af te spelen. Tijdens het afspelen van MP3-muziek gebruikt u de toetsen 1 2 3 4 om in het discmenu een map met afbeeldingen te selecteren en vervolgens drukt u op 2; (PLAY PAUSE). De files met afbeeldingen worden één voor één weergegeven tot de hele map geweest is. Om het tegelijkertijd afspelen te beëindigen, drukt u op DISC MENU en vervolgens op Ç (STOP) . Handige tips: ­ Het kan zijn dat bepaalde MP3-/ JPEG-/ DivX-/ MPEG-4-disks niet afgespeeld kunnen worden vanwege de configuratie en de kenmerken van de disk of vanwege de opnameconditie. ­ Het is normaal dat het geluid af en toe "verspringt" als u naar MP3-disks luistert. Handige tip: ­ De ondertitelingsbestanden met de extensies . srt, . smi, . sub, . ssa en . ass worden ondersteund maar worden niet weergegeven in het navigatiemenu. ­ De naam van het ondertitelingsbestand moet dezelfde zijn als die van het filmbestand. ­ De ondertiteling mag maximaal 35 tekens lang zijn. TIPS: Sommige schijven kunnen niet worden afgespeeld op deze DVD-systeem omwille van de configuratie en kenmerken van de schijf of omwille van de opnamekwaliteit en authoring-software. 207 182-225 HTB9150/12_00 Dut 207 22/04/2005, 04:43 PM Nederlands Dvd-menumogelijkheden Deze dvd-instellingen worden via de tv uitgevoerd zodat u het dvd-systeem helemaal op maat aan uw eigen wensen aan kunt passen. Programmeren (niet voor foto-/ MP3-CD/SACD) U kunt de inhoud van de disk in de gewenste volgorde afspelen door de volgorde van de nummers die u wilt afspelen te programmeren. Er kunnen 20 nummers opgeslagen worden. Algemene instellingen 1 Druk, terwijl de diskspeler gekozen is, op SETUP MENU. 1 2 3 Druk op 1 2 om { General Setup Page } (Pag. Inst. ) op 34 om { Program } (Programma) te laten oplichten en druk vervolgens op 2 om { Input Menu } te kiezen. 2 General Setup Page Disc Lock Program OSD Language Screen Saver DIVX(R) VOD Code Druk op OK om te bevestigen. 6 2 7 8 9 10 Exit Start Next Blokkeren/deblokkeren van een dvd Niet alle dvd's krijgen een niveau of worden gecodeerd door de diskfabrikant. U kunt voorkomen dat een bepaalde dvd afgespeeld wordt door de dvd te blokkeren of niet te blokkeren, ongeacht het beveiligingsniveau. Het dvd-systeem kan voor 40 disks de instelling onthouden. 3 4 Favoriete titels en hoofdstuk invoeren Voer met de Numeriek toetsenblok (0-9) een geldig titelnummer in. Gebruik de toetsen 1 2 3 4 om de cursor naar de volgende positie te verplaatsen. Voor een titelnummer boven de tien drukt u op T om de volgende pagina te openen en door te gaan met programmeren of Gebruik de toetsen 1 2 3 4 om de knop { Next } (Volgende) te selecteren en druk op OK. Herhaal de stappen 3~4 om een het volgnummer van een ander nummer/ hoofdstuk op te geven. Nederlands 1 Druk in de { General Setup Page } (Pag. Inst. ) op 34 om { Disc Lock } (Diskslot) te laten oplichten en druk vervolgens op 2. [. . . ] In het algemeen geldt: hoe hoger de bitsnelheid oftewel hoe hoger de opnamesnelheid, hoe beter de geluidskwaliteit. Hoofdstuk: Onderdeel van een beeld- of muziekstuk op een dvd en kleiner dan een titel. Elk hoofdstuk heeft een hoofdstuknummer waarmee u het gewenste hoofdstuk kunt opzoeken. Composiet video-uitgangen: Uitgangen op de achterkant van het dvd-systeem die hoogwaardige videosignalen naar een tv met composiet videoingangen (R/G/B, Y/Pb/Pr enzovoort) sturen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HTB9150/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HTB9150/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag