Gebruiksaanwijzing PHILIPS HTB7255D/12 QUICK STARTING GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HTB7255D/12. Wij hopen dat dit PHILIPS HTB7255D/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HTB7255D/12 te teleladen.


PHILIPS HTB7255D/12 QUICK STARTING GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3297 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HTB7255D/12QUICK STARTING GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 179 Automatische energiebesparende stand-by-stand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Kiezen van de verschillende manieren van herhalen /afspelen in willekeurige volgorde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Overige functies bij videoweergave (DVD/VCD/SVCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Gebruik van het diskmenu (enkel bij dvd's) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Het diskmenu verschijnt op het tv-scherm. 00:19 04:39 001/003 \MP3_files_128kbs Previous Picture 1 Picture 2 MP3 Music 1 MP3 Music 2 4 003 000 Nederlands 050 2 Als het hoofdmenu van de disc verscheidene mappen bevat, drukt u op 3 4 om de gewenste map te selecteren. Druk op 3 4 om track / bestand te selecteren en druk op OK om het afspelen te starten. Het afspelen start vanaf de gekozen file en gaat door tot het einde van de map. Tijdens het afspelen kunt u; 3 G Druk op S / T om snel achteruit/ vooruit te zoeken. G Druk op 1 / 2 om snel achteruit/vooruit te zoeken naar een muziektrack. G Om een andere map te kiezen van de huidige disk, drukt u op 3 om terug te keren naar het hoofdmenu, vervolgens op 34 om uw keuze te maken en op OK om te bevestigen. TIPS: Sommige schijven kunnen niet worden afgespeeld op deze DVD-systeem omwille van de configuratie en kenmerken van de schijf of omwille van de opnamekwaliteit en authoring-software. 184 166-205-hts3300_01_Dut3 184 12/9/05, 11:48 AM Bediening van de diskspeler (vervolg) Een picture disc (diavoorstelling) afspelen BELANGRIJK!U moet de tv aanzetten en het juiste videoingangskanaal kiezen (Zie "Instellen van de tv" op pagina 176. G Plaats een disk met afbeeldingen in het apparaat (Kodak Picture-cd, JPEG). Druk op 2; (of PLAY 2 op de afstandsbediening) om de diashow te starten. Afbeelding inzoomen 1 2 Druk, terwijl een disk aan het spelen is, herhaaldelijk op ZOOM om een andere zoomfactor te kiezen. Gebruik de toetsen 1 2 3 4 om de afbeelding op het tv-scherm te draaien. De afbeelding draaien/spiegelen G Druk tijdens het afspelen op 1 2 3 4 om verschillende effecten toe te passen op de weergegeven afbeelding. 2: afbeelding rechtsom roteren. Previewfunctie Met deze functie krijgt u een samenvatting van de inhoud van de huidige map of de gehele disk. 1 Druk op 9 tijdens de weergave van JPEGafbeeldingen. Inst. ) op 34 om { Program } (Programma) te laten oplichten en druk vervolgens op 2 om { Input Menu } te kiezen. 8 Als u klaar bent met programmeren dan drukt u op 1 2 3 4 om met de cursor naar de knop { Start } te gaan en druk op OK. De dvd-speler speelt de geselecteerde tracks af in de geprogrammeerde volgorde. Programmaweergave afsluiten 2 Druk op OK om te bevestigen. 9 Gebruik in het menu `Programmeren' de toetsen 1 2 3 4 om met de cursor naar de knop { Exit } (Afsl) te gaan en druk op OK. 6 2 7 8 9 10 Exit Start Next Instellen van de OSD-taal In dit menu vindt u verschillende taalkeuzemogelijkheden voor de taal op het scherm. Voor meer details, zie pagina 178. 3 4 Favoriete titels en hoofdstuk invoeren Voer met de Numeriek toetsenblok (0-9) een geldig titelnummer in. Gebruik de toetsen 1 2 3 4 om de cursor naar de volgende positie te verplaatsen. Voor een titelnummer boven de tien drukt u op T om de volgende pagina te openen en door te gaan met programmeren of Gebruik de toetsen 1 2 3 4 om de knop { Next } (Volgende) te selecteren en druk op OK. Herhaal de stappen 3~4 om een het volgnummer van een ander nummer/ hoofdstuk op te geven. Nederlands 5 TIPS: Onderstrepen is de standaard fabrieksinstelling. Om het menu af te sluiten, drukt u op SETUP. 188 166-205-hts3300_01_Dut3 188 12/9/05, 11:48 AM Dvd-menumogelijkheden (vervolg) Screensaver - in- /uitschakelen De screensaver helpt voorkomen dat uw tvscherm beschadigd raakt. DivX® VOD-registratiecode Philips bezorgt u de DivX® VOD (Video On Demand)-registratiecode waarmee u video's kunt huren en kopen via de DivX® VODservice. Meer informatie vindt u op www. divx. com /vod. 1 Druk in de { General Setup Page } (Pag. Inst. ) op 34 om { Screen Saver } te laten oplichten en druk vervolgens op 2. { On } (Aan) Kies deze instelling als u het tv-scherm wilt uitschakelen als het afspelen beëindigd is of bij een pauze van langer dan 15 minuten. [. . . ] Deze aansluitbussen sturen geluid via twee kanalen: het linker en rechter. Beeldverhouding: De verhouding tussen breedte (horizontale maat) en de hoogte (verticale maat) van een weergegeven beeld. Bij gewone tv's is de horizontaal/verticaal-verhouding 4:3 en bij breedbeeld is dit 16:9. AUDIO OUT -uitgangen: Uitgangen op de achterkant van het dvd-systeem die audiosignalen naar een ander systeem (tv, stereo-installatie enzovoort) sturen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HTB7255D/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HTB7255D/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag