Gebruiksaanwijzing PHILIPS HTB5255D/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HTB5255D/12. Wij hopen dat dit PHILIPS HTB5255D/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HTB5255D/12 te teleladen.


PHILIPS HTB5255D/12 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (707 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HTB5255D/12

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 168 Informatie over recycling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Productoverzicht Het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170-172 De afstandsbediening gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Op die manier kunt u de film vanuit verschillende camerahoeken bekijken. A Houd AUDIO SYNC ingedrukt totdat `Audiosync. ' wordt weergegeven op de TV. B Druk binnen vijf seconden op VOL +- om de vertragingstijd voor audioweergave in te stellen (0 ~ 200 ms). Als u de volumeknop niet binnen vijf seconden hebt gebruikt, wordt de normale volumefunctie opnieuw geactiveerd. Handige tip: ­ Voor het instellen van de gewenste standaardinstelling AUDIO SYNC in het instellingenmenu raadpleegt u `Opties in het instellingenmenu - { Audio-instellingen > Audiosync. }' voor meer informatie. A Druk tijdens het afspelen op INFO. Het menu met afspeelinformatie wordt weergegeven. B Druk op om de optie `HOEK' in het menu te markeren. drukt u op en gebruikt u het numerieke toetsenblok 0-9 om een hoek te selecteren. C Als u uit meerdere camerahoeken kunt kiezen, 185 5_hts3011_12_dut3. indd 185 2008-01-10 11:40:51 AM Nederlands Een andere camerahoek kiezen Discbewerkingen (vervolg) Playback Control (alleen bij VCD's) Met Playback Control (PBC) kunt u VCD's/ SVCD's interactief afspelen, via het menu op het display. Voor VCD's met de functie Playback Control (PBC) (alleen versie 2. 0) en SVCD's Druk tijdens het afspelen (alleen in de modus PBC aan) op MENU (BACK) om terug te keren naar het PBC-menu. Handige tip: ­ Voor meer informatie over het instellen van de gewenste standaard PBC-instelling in het instellingenmenu, raadpleegt u `Opties in het instellingenmenu - { Voorkeuren > PBC }'. { Trackinterval } Hiermee kunt u één track in zes miniaturen bekijken. De track wordt opgedeeld in zes gelijke delen en weergegeven op het scherm. Deze optie is alleen beschikbaar tijdens het afspelen. 01 02 03 04 05 06 Afsluiten Menu Als u naar de vorige of volgende pagina wilt gaan, drukt u op í / ë. Om terug te keren naar het hoofdmenu selecteert u { Menu } in het scherm en drukt u op OK. B Gebruik de knoppen om naar het bestand te gaan dat u wilt afspelen. B Gebruik de knoppen om een MP3/WMAbestand uit het discmenu te selecteren en druk op OK om het afspelen te starten. C Druk op OK om het afspelen te starten. Tijdens het afspelen zijn de volgende functies beschikbaar: Als de DivX®-disc ondertiteling in meerdere talen bevat, kunt u op de afstandsbediening op SUBTITLE drukken om een andere ondertitelingstaal te kiezen. Als de DivX®-titel andere audiotracks bevat, kunt u op de afstandsbediening op AUDIO SYNC drukken om een andere audiostream te kiezen. Gebruik de knoppen m / M op de afstandsbediening om snel achteruit/vooruit te zoeken. Druk herhaaldelijk op INFO totdat het menu Time Search (Tijdlocatie) wordt weergegeven en typ de begintijd voor het afspelen in. Handige tips: ­ Ondertitelingsbestanden met de extensies . srt, . smi, . sub, . ssa en . ass worden ondersteund maar worden niet weergegeven in het navigatiemenu. ­ De naam van het ondertitelingsbestand moet dezelfde zijn als die van het filmbestand. ­ De ondertiteling kan gemiddeld maximaal 45 tekens weergeven. C U kunt tijdens het afspelen van de MP3/WMAbestanden de knoppen gebruiken om een JPEG-bestand uit het discmenu te selecteren. De diapresentatie begint en gaat verder tot het eind van de fotomap/het fotoalbum. Druk op MENU (BACK) als u wilt terugkeren naar het menu. D Druk twee keer op Ç om de gelijktijdige weergave te stoppen. 189 5_hts3011_12_dut3. indd 189 2008-01-10 11:40:52 AM Nederlands Opties in het instellingenmenu Het instellingenmenu openen U kunt de instellingen van het apparaat wijzigen zodat ze voldoen aan uw specifieke eisen. Algemene setup Diskvergr. Dim display OSD-taal Screensaver Slaapfunctie DivX(R)-VOD-code Druk op [OPTION] om het menu af te sluiten. OK OPTIONS Zie `Algemene instellingen' in dit hoofdstuk. Audio instellen Luidsprekervol A Druk in de discmodus op OPTIONS op de afstandsbediening. Het instellingenmenu wordt weergegeven. Luidspr vertr CD-upsampling Audiosync. B Gebruik de knoppen om een van de opties in het instellingenmenu te selecteren en druk vervolgens op . [. . . ] Over het algemeen geldt dat een hogere bitsnelheid of opnamesnelheid resulteert in een betere geluidskwaliteit. Hoofdstuk: delen van een film of muziekstuk op een DVD die kleiner zijn dan de titel. Elk hoofdstuk heeft een nummer waarmee u het gewenste hoofdstuk kunt opzoeken. Composite Video (CVBS): een enkel videosignaal dat in de meeste videoapparaten voor de consumentenmarkt wordt gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HTB5255D/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HTB5255D/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag