Gebruiksaanwijzing PHILIPS HTB5250DG/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HTB5250DG/12. Wij hopen dat dit PHILIPS HTB5250DG/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HTB5250DG/12 te teleladen.


PHILIPS HTB5250DG/12 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (707 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HTB5250DG/12

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 162 Informatie over recycling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Productoverzicht Het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164~166 De afstandsbediening gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Aansluitingen Basisaansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Om een nummer of hoofdstuk uit het programmeringsmenu te verwijderen, selecteert u het nummer of het hoofdstuk en drukt u op OK. D Als u gereed bent selecteert u { Start } op het scherm en drukt u op OK om het afspelen te starten. De nummers worden in de geselecteerde volgorde afgespeeld. E Om het programmeringsmenu te verlaten selecteert u { Exit } (Afsluiten) in het menu en drukt u op OK. TIPS: De functies die hier worden beschreven, kunnen niet bij elke disc worden gebruikt. Raadpleeg de instructies die bij de disc worden geleverd. 178 Discbewerkingen (vervolg) Informatie bekijken over wat wordt afgespeeld Op het display verschijnt informatie over de disc die wordt afgespeeld (bijv. titel of hoofdstuknummer, verstreken afspeeltijd, taal van audio of ondertiteling). U kunt een aantal bewerkingen uitvoeren zonder het afspelen te onderbreken. Afspelen hervatten vanaf het laatste stoppunt Dit DVD-systeem kan het afspelen van een disc hervatten vanaf het laatste stoppunt (alleen mogelijk voor de laatste 10 discs die zijn opgenomen zonder menu). A Plaats een van de 10 laatste discs die u hebt afgespeeld. A Druk tijdens het afspelen op DISPLAY. Er verschijnt een lijst met beschikbare discgegevens op het TV-scherm. DVD B Wanneer "LOADING" op het display verschijnt, drukt u op PLAY (of op u op het display) om het afspelen te hervatten vanaf het laatste stoppunt. De hervattingsmodus annuleren Druk tweemaal op . Inzoomen VCD/SVCD Met deze optie kunt u het beeld op de TV vergroten en door het vergrote beeld schuiven. A Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op Nederlands ZOOM op de afstandsbediening om een andere vergrotingsfactor te selecteren. Het afspelen gaat door. B Gebruik de knoppen om de gegevens te bekijken en druk op OK om het item te openen. B Druk herhaaldelijk op ZOOM om terug te keren naar de oorspronkelijke grootte. C Gebruik het numerieke toetsenblok (0-9) om het nummer/de tijd in te voeren of maak een selectie met de knoppen . Het afspelen wordt gewijzigd op basis van de gekozen tijd of de titel die of het hoofdstuk /nummer dat u hebt geselecteerd. Ondertitelingstaal wijzigen (alleen DVD) Deze bewerking werkt alleen bij DVD's waarop de ondertiteling in meerdere talen is opgeslagen. Druk herhaaldelijk op SUBTITLE om te kiezen uit de beschikbare ondertitelingstalen. TIPS: De functies die hier worden beschreven, kunnen niet bij elke disc worden gebruikt. Raadpleeg de instructies die bij de disc worden geleverd. 179 Discbewerkingen (vervolg) De taal van de soundtrack wijzigen Deze bewerking werkt alleen bij DVD's waarop de ondertiteling in meerdere talen is opgeslagen. ­ Er kunnen alleen foto's met DCF-standaard of JPEG-foto's zoals TIFF's worden weergegeven. Bewegende beelden, Motion JPEG, Progressive JPEG en andere formaten, of foto's in andere formaten dan JPEG of foto's met geluid kunnen niet op dit DVD-systeem worden afgespeeld. ­ Als er veel nummers/foto's op een disc staan, kan het langer duren voordat het DVDsysteem de inhoud op de TV weergeeft. Preview-functie A Druk tijdens het afspelen op . Er worden 12 miniaturen weergegeven op de TV. Nederlands B Druk op . / > om de overige beelden op de vorige/volgende pagina weer te geven. C Gebruik de knoppen om een van de afbeeldingen te markeren en druk op OK om de weergave te starten. D Druk op DISC MENU om terug te keren naar het Picture CD-menu. TIPS: Sommige discs kunnen niet worden afgespeeld op deze speler door de configuratie en kenmerken van de disc of door de gebruikte opnamekwaliteit en authoring-software. 182 Discbewerkingen (vervolg) Tegelijk MP3's en JPEG-beelden weergeven U kunt een diavoorstelling met muziek maken als de disc zowel MP3-muziekbestanden als JPEG-beeldbestanden bevat. Een DivX-disc afspelen Met dit DVD-systeem kunt u DivX-films afspelen die u vanaf uw computer kunt kopiëren op een CD-R/RW- of DVD±R/±RWdisc (zie de pagina `General Setup' (Algemene instellingen) - { DivX(R) VOD code }). A Plaats een MP3-disc met muziek en beelden in de disclade. A Een DivX-disc plaatsen. B Als de DivX-film externe ondertiteling heeft, verschijnt op de TV een ondertitelingsmenu waaruit u kunt kiezen. Met SUBTITLE op de afstandsbediening kunt u de ondertiteling weergeven of verbergen. B Selecteer een MP3-nummer in het menu en druk op PLAY (of u) om af te spelen. C Tijdens het afspelen van MP3-muziek gebruikt u de knoppen om in het discmenu een map met afbeeldingen te selecteren en vervolgens drukt u op PLAY (of u). Alle beeldbestanden in de map worden weergegeven. C Druk op PLAY (of u) om af te spelen. D Om de gelijktijdige weergave te stoppen, drukt u op DISC MENU en vervolgens op . Handige tips: ­ Het is normaal dat de muziek bij het beluisteren van een MP3-CD soms overslaat. ­ Af en toe vertonen MP3/DivX-films pixelatie tijdens het afspelen. Dit is normaal en wordt veroorzaakt door onduidelijke digitale gegevens tijdens het downloaden vanaf het internet. ­ Alleen de eerste sessie van een CD met meerdere sessies wordt afgespeeld. Tijdens het afspelen kunt u het volgende doen: Als de DivX-disc ondertitelingen in meerdere talen bevat, kunt u met de knop SUBTITLE de taal van de ondertiteling wijzigen terwijl u de disc afspeelt. [. . . ] De verhouding tussen de hoogte en breedte bij conventionele TV's is 4:3 en bij breedbeeldTV's 16:9. Bitsnelheid: de hoeveelheid gegevens die wordt gebruikt om een bepaalde lengte van muziek aan te geven. Over het algemeen geldt dat een hogere bitsnelheid of opnamesnelheid resulteert in een betere geluidskwaliteit. Hoofdstuk: delen van een film of muziekstuk op een DVD die kleiner zijn dan de titel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HTB5250DG/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HTB5250DG/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag