Gebruiksaanwijzing PHILIPS HTB3270/12 QUICK STARTING GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HTB3270/12. Wij hopen dat dit PHILIPS HTB3270/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HTB3270/12 te teleladen.


PHILIPS HTB3270/12 QUICK STARTING GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3676 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HTB3270/12QUICK STARTING GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 192 Informatie over recycling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Productoverzicht Het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194~196 De afstandsbediening gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Aansluitingen Basisaansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197~200 Stap 1: De luidsprekers opstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] (Zie het gedeelte "Het weergavekanaal zoeken"). Druk op . / > om een ander nummer/ bestand in de huidige map te selecteren. Houd . / > ingedrukt om snel achteruit/ vooruit te zoeken naar een muzieknummer. Om een andere map in de huidige disc te selecteren, drukt u op om terug te keren naar het hoofdmenu en gebruikt u de knoppen om een selectie te maken. Druk herhaaldelijk op REPEAT om te kiezen uit de verschillende afspeelmodi. A Een disc plaatsen. Het duurt mogelijk langer dan 30 seconden om de disc te lezen omdat de configuratie van de directory of het bestand complex is. Het discmenu verschijnt op de TV. 00:19 04:39 001/003 \MP3_files_128kbs Previous Picture 1 Picture 2 MP3 Music 1 MP3 Music 2 D Om het afspelen te stoppen drukt u op . Handige tip: ­ Als u het mappenmenu over wilt slaan wanneer u een MP3/JPEG-disc laadt, stelt u de MP3/JPEG NAV-instelling in de pagina met de voorkeurinstellingen in op { Without Menu } (Zonder menu). Nederlands 050 003 000 B Als het hoofdmenu van de disc uit meerdere mappen bestaat, gebruikt u de knoppen om de gewenste map te selecteren en drukt u op OK om de map te openen. C Selecteer een nummer/bestand met de knoppen en druk op OK om het afspelen te starten. Het afspelen begint bij het geselecteerde bestand en eindigt bij het laatste bestand in de map. TIPS: Sommige discs kunnen niet worden afgespeeld op deze speler door de configuratie en kenmerken van de disc of door de opnamekwaliteit en authoring-software. 212 Discbewerkingen (vervolg) Een JPEG-afbeeldingsbestand afspelen (diavoorstelling) Voordat u begint. . . Druk op PLAY (of u) om de diavoorstelling te starten. Inzoomen op een afbeelding A Druk tijdens het weergeven herhaaldelijk op ZOOM om de afbeelding te vergroten. B Met de knoppen kunt u door de ingezoomde afbeelding schuiven. Handige tip: ­ Deze functie is niet van toepassing op DivXdiscs. De afbeelding draaien/spiegelen Druk tijdens het weergeven op de knoppen om de afbeelding op de TV te draaien/spiegelen. : het beeld verticaal spiegelen : het beeld horizontaal spiegelen : het beeld linksom draaien : het beeld rechtsom draaien Ondersteunde bestandsindelingen: ­ De bestandsindeling moet `*. JPG' en niet `*. JPEG' zijn. ­ Er kunnen alleen foto's met DCF-standaard of JPEG-foto's zoals TIFF's worden weergegeven. Bewegende beelden, Motion JPEG en andere formaten, of foto's in andere formaten dan JPEG of foto's met geluid kunnen niet op dit DVD-systeem worden afgespeeld. U kunt het systeem helemaal aanpassen aan uw specifieke wensen. General Setup Page Disc Lock Display Dim Program OSD Language Screen Saver DivX(R) VOD Code zie pagina 217 OK SETUP Audio Setup Page Speakers Volume Speakers Delay Night Mode HDMI Audio CD Upsampling Lip Sync zie pagina 218~219 A Druk in de modus DISC op SETUP. Het menu voor het instellen van het wordt weergegeven. B Druk op Nederlands om een van de pagina's van het instelmenu te selecteren en druk op OK. Video Setup Page TV Type TV Display Picture Setting HDMI Setup Als u de pagina { Preference Page } (Voorkeuren) niet kunt openen, drukt u op SETUP om het menu te verlaten. Druk tweemaal op (STOP) en druk opnieuw op de knop SETUP. zie pagina 220~221 C Selecteer een van de opties met de knoppen en druk op om het item te openen. Preference Page Audio Subtitle Disc Menu PBC MP3/JPEG Nav Password DivX Subtitle Default D Selecteer de instelling die u wilt wijzigen en druk op OK om te bevestigen en terug te keren naar het vorige scherm. Op de volgende pagina's vindt u instructies en toelichting bij de opties. Als de optie grijs is, is de functie niet beschikbaar of kan deze op dat moment niet worden gewijzigd. zie pagina 222~223 E Druk op SETUP om af te sluiten. 216 Menuopties van het DVD-systeem (vervolg) Algemene instellingen (de onderstreepte opties zijn de fabrieksinstellingen) Disc Lock (Discvergrendeling). Niet alle discs zijn voorzien van een leeftijdsmarkering of een codering. U kunt voorkomen dat een bepaalde disc wordt afgespeeld door de disc te vergrendelen. { Lock } (Vergrendelen) ­ Selecteer deze optie om de weergave van de huidige disc te blokkeren. Om toegang te krijgen tot een vergrendelde disc hebt u een zescijferig wachtwoord nodig. Het standaard wachtwoord is `136900' (zie "Preference Setup Page (Voorkeuren) Password (Wachtwoord)"). Display Dim (Helderheid display) Hiermee selecteert u de helderheid van het display van het DVD-systeem. ­ Laagste helderheid. Program (Programma) OSD language (Schermtaal) Screen Saver (Schermbeveiliging) Hiermee opent u het programmeringsmenu. [. . . ] Elk hoofdstuk heeft een nummer waarmee u het gewenste hoofdstuk kunt opzoeken. Discmenu: een scherm waarin u beelden, geluid, ondertiteling, camerahoeken enzovoort kunt kiezen die u opneemt op een DVD. DivX: de DivX-codering is een gepatenteerde, op MPEG-4 gebaseerde videocompressietechnologie, ontwikkeld door DivX, Inc. , waarmee digitale video wordt gecomprimeerd tot een bestandsgrootte die klein genoeg is om via internet te worden verzonden en waarbij de hoge visuele kwaliteit behouden blijft. Dolby Digital: een Surround Sound-systeem dat is ontwikkeld door Dolby Laboratories en bestaat uit zes kanalen (luidsprekers) digitaal geluid (links en rechts voor, links en rechts achter, middenluidspreker en subwoofer). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HTB3270/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HTB3270/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag