Gebruiksaanwijzing PHILIPS HR7778/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HR7778/00. Wij hopen dat dit PHILIPS HR7778/00 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HR7778/00 te teleladen.


PHILIPS HR7778/00 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7659 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HR7778/00

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik het apparaat niet indien het netsnoer, de stekker of andere onderdelen beschadigd zijn. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact als er ingrediënten aan de wand van de blenderkan of kom blijven kleven. [. . . ] geluidsniveau: Lc = 86 dB [A] Opmerking •• Doe de ingrediënten met de stamper in de vultrechter. Plaats de ingrediënten gelijkmatig in de vultrechter voor het beste resultaat. Wanneer u een grote hoeveelheid ingrediënten wilt verwerken, verwerk dan kleine porties en maak de kom tussentijds regelmatig leeg. Citruspers Controleer voor u begint of u alles in elkaar zet volgens fig. Draai de knop naar OFF en neem de kom met de zeef en perskegel van het apparaat af wanneer u klaar bent met persen of wanneer u pulp wilt verwijderen. Elektromagnetische velden (EMV) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. Minisapcentrifuge (alleen HR7777) Controleer voor u begint of u alles in elkaar zet volgens fig. U kunt de minisapcentrifuge gebruiken om kleine hoeveelheden fruit en groenten zoals wortels, appels, watermeloen en druiven tot sap te verwerken. Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG: •• Oefen niet te veel druk uit op de stamper wanneer u de ingrediënten in de vultrechter duwt. €• De minisapcentrifuge kan verkleuren wanneer ingrediënten zoals wortels en rode bieten worden verwerkt. informeer u over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid. €• Voor citrusvruchten zoals sinaasappels, citroenen en grapefruit wordt het aangeraden de citruspers •• Draai na gebruik de pulpopvangbak linksom om deze te ontgrendelen. Neem de bak uit de filtertrommel om overvloedige pulp te verwijderen en voor eenvoudig schoonmaken. Com/kitchen 2 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!Com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning. U kunt het apparaat alleen inschakelen nadat u de volgende onderdelen op de juiste manier op de motorunit hebt bevestigd: • de keukenmachinekom en het deksel of • de blenderkan en het deksel of • de citruspers of • de maxisapcentrifugekom en de koppelunit (alleen HR7778) of • de minisapcentrifuge en het deksel (alleen HR7777) Als deze onderdelen op de juiste manier zijn bevestigd, wordt de ingebouwde beveiliging ontgrendeld. Com/kitchen 5 Maxisapcentrifuge (alleen HR7778) Controleer voor u begint of u alles in elkaar zet volgens fig. U kunt de maxisapcentrifuge gebruiken om tot 1, 5 kg fruit en groenten zoals wortels, appels, watermeloen, peer, druiven en ananas tot sap te verwerken. €• Wacht tot de zeef volledig tot stilstand is gekomen voordat u het deksel verwijdert. Gebruik alleen de stamper die voor dit doel bij het apparaat is geleverd. [. . . ] U kunt de mesunit gebruiken om ingrediënten te hakken, mixen, mengen of pureren. 7 Reiniging Waarschuwing •• Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. 7 Nettoyage Avertissement •• Avant de nettoyer l'appareil , débranchez-le. €• Plaats altijd de mesunit in de kom voordat u de ingrediënten erin doet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HR7778/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HR7778/00 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag