Gebruiksaanwijzing PHILIPS HR7762/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HR7762/00. Wij hopen dat dit PHILIPS HR7762/00 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HR7762/00 te teleladen.


PHILIPS HR7762/00 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1842 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HR7762/00

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Geben Sie zuerst die Milch in den Mixbecher, danach die trockenen Zutaten. Mischen Sie die weiche Butter und den Zucker, bis die Mischung geschmeidig und sahnig ist. Achten Sie darauf, daß die Schüssel und der Schneebesen völlig fettfrei sind, und wählen Sie die angemessene Geschwindigkeit. Automatische Beveiliging Lees deze aanwijzingen nauwkeurig voordat u het apparaat in gebruik neemt. [. . . ] Steek nooit uw vingers of bijvoorbeeld een spatel in de mengkan, tenzij u eerst de stekker uit het stopcontact heeft genomen. Indien het snoer van dit apparaat is beschadigd, dient het uitsluitend te worden vervangen door een door Philips daartoe aangewezen reparateur, omdat voor de reparatie speciale gereedschappen en/of onderdelen vereist zijn. Neem contact op met uw Philips leverancier of met een erkend Philips Service Centrum als de automatische beveiliging telkens opnieuw in werking treedt. Symbolen op het apparaat Op het apparaat staat links van de symbolen van de diverse toepassingen een afbeelding van het te gebruiken hulpstuk. Daarboven wordt aangegeven in welke stand u het apparaat het best kunt gebruiken; stand M ("Pulse") of op de snelheden 1 - 2 (zie ook de tabel op pagina 46-48). - Draai de handgreep in de richting van de pijl, tot de kom niet verder kan ("Klik!- Draai het deksel met enige kracht in de richting van de pijl tot het deksel niet verder kan ("Klik!- Let erop dat het streepje op het deksel en de pijl op de kom recht tegenover elkaar staan. De vulopening kan gebruikt worden om vloeistoffen en vaste ingrediënten toe te voegen (fig. Gebruik de stamper om ingrediënten door de vulopening in te voeren (fig. U kunt tijdens het gebruik de stamper in de vulopening zetten om deze af te sluiten. Bevestig het afsluitdeksel: omlaag duwen en in de richting van de pijl draaien tot het vast zit (fig. Het uit elkaar nemen van het apparaat verloopt in omgekeerde volgorde en richting. Recepten/ingrediënten, vermeld in de tabel, zijn klaar na 10 seconden - 2 minuten. Voor de meest geschikte snelheid en de juiste manier van inschakelen: zie de tabel. De bijvulopening in het deksel kan worden gebruikt om ingrediënten toe te voegen terwijl de motor draait. Naarmate u het apparaat langer laat werken, wordt het resultaat over het algemeen fijner. Het kan nodig zijn van tijd tot tijd even te stoppen om stukjes los te maken die vast blijven zitten aan de kan. - Schakel eerst het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Haal altijd de stekker uit het stopcontact, voordat u het motorgedeelte gaat schoonmaken. Maak de delen die met voedsel in aanraking zijn gekomen meteen na gebruik schoon in warm sop. Maak het sikkelmes, het messenblok van de mengkan en de snijkant van de snijschijf voorzichtig schoon. [. . . ] Gebruik M voor een grof resultaat, en maximale snelheid voor een fijn resultaat. Snij het fruit/de groenten in stukjes, doe die in de vulopening en druk voorzichtig aan met de stamper. Onderdelen De volgende onderdelen behoren tot de standaarduitrusting: - Kom (B) - Deksel (C) - Sikkelmes (G) £ - Snij-/raspschijf (H) - Klopper (I) ß - Kneedhulpstuk (J) © - Stamper (M) - Mengkan (Q - U) - Spatel (V) Daarnaast zijn ook de volgende onderdelen leverbaar: - dubbelzijdige snijschijf voor dik en dun snijden (nr. Vraag uw leverancier of deze accessoires ook in uw land leverbaar zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HR7762/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HR7762/00 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag