Gebruiksaanwijzing PHILIPS HR7629

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HR7629. Wij hopen dat dit PHILIPS HR7629 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HR7629 te teleladen.


PHILIPS HR7629 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7002 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HR7629

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn, bis er 4 Drücken Sie die Zutaten mit dem Stopfer in die Einfüllöffnung. Die Schüssel nicht über die maximale Füllstandsmarkierung hinaus. 6 Überprüfen Sie die Zubereitungszeit, die maximale Menge und die Geschwindigkeitsstufe, die für Zutaten in Tabelle 1 erforderlich sind. Wählen Sie die Geschwindigkeit, die zur Farbe des Zubehörs passt. [. . . ] Gebruik het apparaat niet indien het netsnoer, de stekker of andere onderdelen beschadigd zijn. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact als er ingrediënten aan de wand van de blenderkan of kom blijven kleven. verwijder de ingrediënten vervolgens van de wand met een spatel. Wees voorzichtig wanneer u de schijven, de mesunit van de keukenmachine en de mesunit van de blender beetpakt of schoonmaakt. Raak de messen niet aan, vooral niet wanneer de stekker van het apparaat nog in het stopcontact zit. Als de messen vastlopen, haal dan eerst de stekker uit het stopcontact voordat u de ingrediënten die de messen blokkeren verwijdert. controleer in Tabel 1 de vereiste bereidingstijd , maximale hoevee heid en snelheid voor de ingrediënten. 9 Draai na gebruik de knop naar 0 en haal de stekker uit het stopcontact. Schijven en inzetschijven Kies voor u begint de gewenste schijf en bevestig die volgens fig. Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. Draai de knop naar 0 en neem de kom met de zeef en perskegel van het apparaat af wanneer u klaar bent met persen of wanneer u pulp wilt verwijderen. Recycling Blender (alleen HR7628 en HR7629) Zorg ervoor dat u voor u begint alles in elkaar zet volgens fig. Opmerking •• •• •• •• •• •• •• •• Oefen niet te veel druk uit op het handvat van de blenderkan. Steek nooit uw hand of een voorwerp in de kan terwijl de blender werkt. Bevestig de afdichtring altijd op de mesunit voordat u de mesunit aan de blenderkan bevestigt. Als u tijdens de bewerking vloeibare ingrediënten wilt toevoegen, giet deze dan in de blenderkan via de vulopening. snijd vaste ingrediënten in kleine stukjes voordat u ze verwerkt. Wanneer u een grote hoeveelheid voedsel wilt bereiden, doe dan niet alle ingrediënten in één keer in de kom, maar verwerk steeds kleine hoeveelheden. Voorkom morsen: als u een vloeistof verwerkt die heet is of snel gaat schuimen (bijvoorbeeld melk), doe dan niet meer dan 1 liter vloeistof in de blenderkan. Als u niet tevreden bent met het resultaat, schakel dan het apparaat uit en roer de ingrediënten met een spatel. [. . . ] Opmerking •• Laat het apparaat niet te lang werken wanneer u (harde) kaas of chocolade hakt. Deze ingrediënten •• Snijd grote stukken voedsel van tevoren in stukjes van circa 3 x 3 x 3 cm. Snel schoonmaken Om de keukenmachinekom en blenderkan gemakkelijker schoon te maken gaat u als volgt te werk. 1 Draai de kom rechtsom om deze op de motorunit te bevestigen en plaats dan de accessoirehouder in de kom. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HR7629

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HR7629 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag