Gebruiksaanwijzing PHILIPS HR2872/00 & HR 2872,MV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HR2872/00 & HR 2872,MV. Wij hopen dat dit PHILIPS HR2872/00 & HR 2872,MV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HR2872/00 & HR 2872,MV te teleladen.


PHILIPS HR2872/00 & HR 2872,MV : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6149 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HR2872/00 & HR 2872,MV

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 1) a b c d e f g h i Deksel van de blenderbeker Filter (alleen HR2874) Blenderbeker Afdichtring voor mesunit van blenderbeker Mesunit van blenderbeker Motorunit Ingebouwde beveiliging Pulsknop Snoeropberggleuf 1 Visão geral (Fig. 2 Voorafgaand aan het eerste gebruik 3 Toepassing Opmerking: • • • Maak alle onderdelen die in aanraking komen met voedsel grondig schoon voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt (zie afb. Laat het apparaat bij een zware belasting niet langer dan 60 seconden achtereen werken en laat het vervolgens afkoelen tot kamertemperatuur voordat u verder gaat. [. . . ] Neem contact op met uw Philips-dealer of een door Philips geautoriseerd servicecentrum als de oververhittingsbeveiliging te vaak wordt geactiveerd. Nederlands 1 Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze zo nodig later te kunnen raadplegen. Waarschuwing • Raak de scherpe messen niet aan wanneer de stekker van het apparaat nog in het stopcontact zit. Als de messen vastlopen, haal dan eerst de stekker uit het stopcontact voordat u de ingrediënten verwijdert. Wees voorzichtig bij het aanraken van de scherpe messen, het legen van de kom en tijdens het reinigen. € Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voor u het volgende doet: • Het apparaat van de standaard halen, de accessoires verwisselen of als u in de buurt komt van onderdelen die bewegen tijdens gebruik. € Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. € Gebruik het apparaat niet als de stekker, het netsnoer, de draaiende zeef of de beschermkap zijn beschadigd of zichtbare barsten hebben. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. € Zorg dat de mesunit goed is bevestigd en het deksel correct op de blenderkan is geplaatst voordat u het apparaat gebruikt. € Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. € Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. € Om gevaarlijke situaties te voorkomen als gevolg van het onbedoeld resetten van de oververhittingsbeveiliging, mag u het apparaat nooit op een tijdschakelaar aansluiten. € Plaats of verwijder de blenderkan, hakmolenbeker of maalmolenbeker nooit op/van de motorunit als deze is ingeschakeld. Let op • Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek zijn aanbevolen door Philips. [. . . ] Elektromagnetische velden (EMV) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasbare richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden. Recycling  Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving 2 Garantie en service Norsk Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, ga dan naar www. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HR2872/00 & HR 2872,MV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HR2872/00 & HR 2872,MV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag