Gebruiksaanwijzing PHILIPS HR2744/40

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HR2744/40. Wij hopen dat dit PHILIPS HR2744/40 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HR2744/40 te teleladen.


PHILIPS HR2744/40 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (818 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HR2744/40

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hun heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt. € Laat kinderen niet met het apparaat spelen voor hun eigen veiligheid. € Wees heel voorzichtig wanneer u het mes hanteert, vooral wanneer u het van de wormas verwijdert en tijdens het schoonmaken. € Schakel, voor u accessoires verwijdert, het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. [. . . ] € Steek uw vingers niet in de metalen trommel terwijl het apparaat werkt. let op • Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. € Controleer voordat u het apparaat aansluit op netspanning of het op de juiste manier is gemonteerd. € Gebruik geen accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek door Philips worden aanbevolen. als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt , vervalt de garantie. € Schakel het apparaat altijd uit door de bedieningsknop naar te draaien. Laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het weer gebruikt. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur. Steek vervolgens de stekker weer in het stopcontact en schakel het apparaat weer in. Neem contact op met uw Philips-dealer of een door Philips geautoriseerd servicecentrum als de oververhittingsbeveiliging te vaak wordt geactiveerd. Overbelast het apparaat niet door te veel vlees in de hakmolen te voeren. Recycling Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, die kunnen worden gerecycled en opnieuw gebruikt . Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG: Werp het product nooit samen met ander huisvuil weg. Stel uzelf op de hoogte van de lokale regels voor gescheiden inzameling van afval van elektrische en elektronische producten. Het op de juiste wijze wegwerpen van uw oude product draagt ertoe bij dat mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid worden voorkomen. 7 Kutte opp grønnsaker (kun HR2731, HR2733 og HR2735) 2 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www. Met deze vleesmolen kunt u • vlees malen • worsten maken • kibbeh maken (alleen HR2744/40 Midden-Oosten Azië, HR2732, HR2733 HR2734 en HR2735) • groenten snijden (alleen HR2731, HR2733 en HR2735) Tip •• Ga naar www. Ͽ Merk 7 Groenten snijden (alleen HR2731, HR2733 en HR2735) Maak de onderdelen die in contact komen met voedsel goed schoon voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt. 7 ziet u het voedsel dat geschikt is voor elke trommel en de snijvormen. 1) a • Hakmolenontgrendelknop •• Gebruik de plastic hakmolen alleen in combinatie met de metalen trommels en de stamper voor plastic hakmolen. €• Druk niet op de knop tijdens gebruik van de plastic hakmolen. [. . . ] €• Druk niet op de knop tijdens gebruik van de plastic hakmolen. D Nettledning e Skyver for metalltrakt f Metalltrakt g Ekstra gir for snekkeaksel (kun HR2744/40, HR2731, HR2733 og HR2735) h Snekkeaksel i Kniv j Maleskiver i hygienisk rustfritt stål Houd deze knop ingedrukt wanneer u de hakmolen verwijdert. // b Motorunit c Aan/uitknop en knop om terug te draaien Groenten snijden Snijd groenten in stukken of repen die eenvoudig in de hakmolen kunnen worden gedrukt. D Netsnoer e Stamper voor de metalen hakmolen f Metalen hakmolen g Extra accessoires voor de wormas (alleen HR2744/40, HR2731, HR2733 en HR2735) h Spiraalas i Mes j Hygiënische roestvrijstalen maalschijven • • • A: Grovoppmalingsskive (8 mm i diameter) B: Skive for middels oppmaling (5 mm i diameter) C: Finoppmalingsskive (3 mm diameter) (kun HR2732, HR2733 HR2734 og HR2735) k Skruring l Pølsehorn • • • A: grove maalschijf (diameter van 8 mm) B: Middelgrote maalschijf (doorsnede van 5 mm) C: Fijne maalschijf (doorsnede van 3 mm) (alleen HR2732, HR2733 HR2734 en HR2735) 8 Schoonmaken en onderhoud (afb. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HR2744/40

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HR2744/40 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag