Gebruiksaanwijzing PHILIPS HR2505

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HR2505. Wij hopen dat dit PHILIPS HR2505 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HR2505 te teleladen.


PHILIPS HR2505 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2865 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HR2505

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Algemene beschrijving 1 Stekker 2 Motorunit 3 Deksel 4 Mesunit van de hakmolen voor uien 5 Mand 6 Kom 7 Standaardmesunit Belangrijke veiligheidsinformatie Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Gevaar -- Dompel de motorunit nooit in water of een andere vloeistof en spoel deze ook niet onder de kraan af. [. . . ] Gevaar -- Dompel de motorunit nooit in water of een andere vloeistof en spoel deze ook niet onder de kraan af. Waarschuwing -- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. -- Gebruik het apparaat niet indien het snoer , de stekker of andere onderdelen beschadigd zijn. -- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. -- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Wees vooral voorzichtig wanneer u deze uit de kom verwijdert, wanneer u de kom leegt en wanneer u de unit schoonmaakt. Elektromagnetische velden (EMV) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasbare richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden. Recepten Pannenkoekvulling Opmerking: Dit recept kan alleen worden bereid met de standaardmesunit. Recycling -- Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EG. win inlichtingen in over de gescheiden inzameling van afval van elektrische en elektronische producten. Volg de lokale regels en gooi het product nooit weg bij het gewone huishoudelijke afval. Door u op de juiste manier van oude producten te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid (fig. [. . . ] win inlichtingen in over de gescheiden inzameling van afval van elektrische en elektronische producten. Volg de lokale regels en gooi het product nooit weg bij het gewone huishoudelijke afval. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HR2505

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HR2505 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag