Gebruiksaanwijzing PHILIPS HR1858/50

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HR1858/50. Wij hopen dat dit PHILIPS HR1858/50 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HR1858/50 te teleladen.


PHILIPS HR1858/50 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1526 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HR1858/50

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] €• Plaats het deksel op de sapkan om spatten te voorkomen of als u het sap in de koelkast wilt bewaren. Tip Nederlands 1 Introductie •• Snelheid 1 is met name geschikt voor zacht fruit en zachte groenten zoals watermeloen, druiven, •• Snelheid 2 is geschikt voor alle andere soorten fruit en groenten zoals appels, wortels en rode •• Drink het sap meteen nadat u het hebt gemaakt. [. . . ] Waarschuwing •• Controleer of het voltage aangegeven op de onderkant van het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u de stekker in het stopcontact steekt. •• Gebruik het apparaat niet indien de stekker , het snoer of andere onderdelen beschadigd zijn. €• Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. €• Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. €• Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. €• Gebruik het apparaat niet als de draaiende zeef of de beschermkap beschadigd is of zichtbare barsten vertonen en neem contact op met het dichtstbijzijnde Philips-servicecentrum. €• Steek nooit uw vingers of een voorwerp in de vultrechter terwijl het apparaat in werking is. €• Houd het oppervlak waarop het apparaat staat en de bodem van het apparaat schoon om er zeker van te zijn dat het apparaat stabiel staat. •• Raak de zeef niet aan via de pulpafvoeropening van de pulpverzamelaar. €• Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voor u accessoires verwisselt of in de buurt komt van onderdelen die tijdens gebruik bewegen. Trek altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat onbeheerd achterlaat en voordat u het apparaat in elkaar zet, uit elkaar haalt of schoonmaakt. let op •• Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. €• Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek zijn aanbevolen door Philips. als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt , vervalt de garantie. [. . . ] Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen tot kamertemperatuur als u klaar bent met het verwerken van de mierikswortel. 1 2 3 4 Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en wacht totdat de zeef tot stilstand is gekomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HR1858/50

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HR1858/50 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag