Gebruiksaanwijzing PHILIPS HR 1810

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HR 1810. Wij hopen dat dit PHILIPS HR 1810 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HR 1810 te teleladen.


PHILIPS HR 1810 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1749 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS HR 1810 (4111 ko)
   PHILIPS HR 1810 (4111 ko)
   PHILIPS HR 1810 BROCHURE (902 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HR 1810

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG: Suggerimento •• Se si desidera utilizzare del succo di zenzero per dare più sapore ai succhi, è possibile prepararlo in anticipo. informeer u over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. [. . . ] Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze zo nodig later te kunnen raadplegen. Gevaar • Dompel de motorunit nooit in water of een andere vloeistof en spoel deze ook niet onder de kraan af. Waarschuwing • Controleer of het voltage aangegeven op de onderkant van het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u de stekker in het stopcontact steekt. • Gebruik het apparaat niet indien de stekker , het snoer of andere onderdelen beschadigd zijn. € Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. € Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. € Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. € Gebruik het apparaat niet als de draaiende zeef of de beschermkap beschadigd is of zichtbare barsten vertonen en neem contact op met het dichtstbijzijnde Philips-servicecentrum. € Steek nooit uw vingers of een voorwerp in de vultrechter terwijl het apparaat in werking is. € Houd het oppervlak waarop het apparaat staat en de bodem van het apparaat schoon om er zeker van te zijn dat het apparaat stabiel staat. • Raak de zeef niet aan via de pulpafvoeropening van de pulpverzamelaar. € Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voor u accessoires verwisselt of in de buurt komt van onderdelen die tijdens gebruik bewegen. [. . . ] 1 Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en wacht totdat de zeef tot stilstand is gekomen. 3 Maak deze onderdelen met een schoonmaakborstel schoon in warm water met een beetje afwasmiddel en spoel ze daarna af onder de kraan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HR 1810

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HR 1810 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag