Gebruiksaanwijzing PHILIPS HR1617/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HR1617/00. Wij hopen dat dit PHILIPS HR1617/00 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HR1617/00 te teleladen.


PHILIPS HR1617/00 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3357 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HR1617/00

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] €• Je höher die Geschwindigkeit, desto kürzer ist die erforderliche Verarbeitungszeit. Klaarmaken voor gebruik 1 2 3 Laat hete ingrediënten afkoelen voordat u ze hakt of in de beker giet (max. Snijd grote ingrediënten in kleinere stukjes van ongeveer 2 cm voordat u ze gaat verwerken. Controleer of alle onderdelen goed zijn bevestigd voordat u de stekker in het stopcontact steekt. [. . . ] Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen. Gevaar • Dompel de motorunit nooit in water of een andere vloeistof en spoel deze ook niet onder de kraan af. Waarschuwing • Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. • Gebruik het apparaat niet indien de stekker , het snoer of andere onderdelen beschadigd zijn. € Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. € Als het apparaat beschadigd is, laat onderdelen dan altijd vervangen door originele onderdelen, anders is uw garantie niet langer geldig. € Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. € Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. € Raak de messen of de peddel niet aan, vooral niet wanneer de stekker van het apparaat nog in het stopcontact zit. € Als de messen of peddel vastlopen, haal dan eerst de stekker uit het stopcontact voordat u de ingrediënten die de messen blokkeren verwijdert. € Dompel de staaf altijd onder in de ingrediënten voor u het apparaat inschakelt om spatten te voorkomen, vooral wanneer u hete ingrediënten verwerkt. Let op • • • • • • Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires verwisselt of in de buurt komt van onderdelen die tijdens gebruik en schoonmaken bewegen. Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek zijn aanbevolen door Philips. Laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het weer gaat gebruiken. Maximaal geluidsniveau = 85 dB(A) Let op •• Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt of een accessoire uit het apparaat neemt. €• U kunt ook de rubberen ringen van de hakmolenkommen verwijderen voor extra grondige reiniging. €• U kunt het apparaat snel schoonmaken door warm water met een beetje afwasmiddel in de beker te doen, de mixstaaf of aardappelpureerder erin te steken en het apparaat ongeveer 10 seconden in te schakelen. Druk op de ontgrendelknoppen op de motorunit om het gebruikte accessoire te verwijderen. Raadpleeg de aparte schoonmaaktabel aan het eind van deze gebruiksaanwijzing voor meer informatie. 7 Accessoires U kunt een rechtstreeks aangedreven minihakmolen bestellen (onder codenummer 4203 035 83450) bij uw Philips-dealer of bij een Philips-servicecentrum als extra accessoire voor de HR1617, HR1615 en de HR1614. [. . . ] Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid. Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. 3 Overzicht a Snelheidskeuzeknop b Aan-uitknop [On/Off] c Knop voor turbosnelheid d Motorunit e Vrijgaveknop f Staafmixer Beker: g Deksel voor ronde beker (alleen HR1615/ HR1614) Garde (alleen HR1617): k Koppelunit l Garde Minihakmolen (alleen HR1615): m Deksel n Mesunit o Kom XL-hakmolen (alleen HR1617): p Deksel q Mesunit r Kom Nota •• Se gli ingredienti si attaccano alle pareti del tritatutto, arrestarlo e staccarli aggiungendo del liquido o usando una spatola. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HR1617/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HR1617/00 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag