Gebruiksaanwijzing PHILIPS HR 1604

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HR 1604. Wij hopen dat dit PHILIPS HR 1604 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HR 1604 te teleladen.


PHILIPS HR 1604 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4361 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS HR 1604 (2649 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HR 1604

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Hinweis •• Wenn die Zutaten am Zerkleinerer-Behälter haften bleiben, stoppen Sie den Zerkleinerer, und lösen Sie die •• Für die besten Ergebnisse bei der Verarbeitung von Rindfleisch verwenden Sie gekühlte Rindfleischwürfel. 6) Tauchen Sie die Motoreinheit, die Schneebesen-Verbindung (HR1607 und HR1608), den Deckel des Mini-Zerkleinerers (HR1605, HR1607 und HR1608) oder die Verbindungseinheit des Kartoffelstampfers nicht in Wasser. 3 Säilytä laitetta kuivassa paikassa ja poissa suorasta auringonvalosta tai muiden lämmönlähteiden 10 Zubehör 10 Αξεσουάρ 10 Lisätarvikkeet Unter der Typennummer 4203 035 83450 können Sie bei Ihrem Philips Händler oder einem Philips Service-Center einen direktbetriebenen Mini-Zerkleinerer als extra Zubehör für die Modelle HR1604, HR1605, HR1606, HR1607 und HR1608 bestellen. [. . . ] informeer u over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid. Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. Com/ welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning. 5 Overzicht a b c d e f Knop Motorunit Staaf Koppelunit voor de garde Garde Beker (Afhankelijk van land) g h i j k l Koppelunit voor de hakmolen Mesunit Hakmolenkom Koppelunit voor aardappelpureerstaaf Aardappelpureerder Pureerblad Girkasse for hakker Knivenhet Bolle Koblingsenhet for potetmoser Potetmoser Mosestav Unité d'assemblage du presse-purée Presse-purée Palette 6 Primo utilizzo Preparazione per l'uso 6 Avant la première utilisation Préparation de l'appareil pour l'utilisation Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, lavare con cura tutte le parti che verranno a contatto con il cibo (vedere il capitolo "Pulizia"). 6 Voor het eerste gebruik Klaarmaken voor gebruik Delene som kommer i kontakt med maten, må rengjøres grundig før apparatet brukes for første gang (se avsnittet Rengjøring). Maak alle onderdelen die in aanraking komen met voedsel grondig schoon voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt (zie hoofdstuk 'Schoonmaken'). 2 Snijd grote ingrediënten in kleinere stukjes van ongeveer 2 cm voordat u ze gaat verwerken. 3 Controleer of alle onderdelen goed zijn bevestigd voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Hakmolen De hakmolen is bedoeld voor het hakken van ingrediënten zoals noten, vlees, uien, harde kaas, gekookte eieren, knoflook, kruiden, droog brood enz. Wees zeer voorzichtig wanneer u de mesunit hanteert, met name wanneer u deze uit de hakmolenkom verwijdert, wanneer u de hakmolenkom leegt en tijdens het schoonmaken. Opmerking •• Als de ingrediënten tegen de zijkant van de hakmolenkom zitten, stopt u de hakmolen en verwijdert u de •• Voor het beste resultaat bij het verwerken van rundvlees gebruikt u gekoelde rundvleesblokjes. Tip •• Gebruik voor het kloppen van eiwitten een grote kom voor het beste resultaat. [. . . ] 11 Garantie en service 12 Babymatoppskrift Ingredienser Kokte poteter Kokt kylling Kokte franske bønner Melk        Mengde 50 g 50 g 50 g 100 ml ON (på) 60 sek Hastighet Tid 12 Recette pour bébés Ingrédients Pommes de terre cuites Poulet cuit Haricots verts cuits Lait        Quantité 50 g 50 g 50 g 100 ml ACTIVÉ 60 s Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www. Nl) of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het 'worldwide guarantee'-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HR 1604

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HR 1604 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag