Gebruiksaanwijzing PHILIPS HR 1600/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HR 1600/00. Wij hopen dat dit PHILIPS HR 1600/00 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HR 1600/00 te teleladen.


PHILIPS HR 1600/00 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2576 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HR 1600/00

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik het apparaat niet indien de adapter, het netsnoer, de oplader of het apparaat zelf beschadigd is. Knip de adapter niet af om deze te vervangen door een andere stekker, aangezien dit een gevaarlijke situatie oplevert. Indien de adapter of de oplader beschadigd is, laat deze dan altijd vervangen door een van het oorspronkelijke type om gevaar te voorkomen. Houd de motorunit, de oplader en de adapter uit de buurt van warmtebronnen, vuur, vocht en vuil. [. . . ] Het apparaat werkt alleen als u bij het indrukken van de aan/uitknop de veiligheidsknop ingedrukt houdt. Als het apparaat begint te werken, kunt u de veiligheidsknop weer loslaten. Zodra u de aan/uitknop loslaat, keert het veiligheidssysteem automatisch terug in de uit-stand om het apparaat tegen onbedoelde werking te beveiligen. oververhittingsbeveiliging Het apparaat is voorzien van een ingebouwde oververhittingsbeveiliging. Als dit gebeurt, schakelt het ingebouwde beveiligingssysteem het apparaat uit en gaat het oplaadlampje rood branden. 10 nEDERlanDs voor het eerste gebruik Maak alle onderdelen die in aanraking komen met voedsel grondig schoon voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt (zie hoofdstuk `Schoonmaken'). Klaarmaken voor gebruik U kunt de oplader op twee manieren installeren: 1 Bevestig de oplader aan de wand, in de buurt van een stopcontact. Opladen Laad de handblender op: - als u het apparaat voor de eerste keer gaat gebruiken of - als het blauwe oplaadlampje knippert om aan te geven dat de accu's bijna leeg zijn. 3) , Het blauwe oplaadlampje knippert langzaam om aan te geven dat het apparaat wordt opgeladen (fig. - Laad het apparaat minimaal 15 minuten op als u het wilt gebruiken voor ingrediënten waarbij het apparaat slechts licht wordt belast (soep, puree). Aanwijzingen van het lampje opladen Als het apparaat wordt opgeladen, knippert het blauwe oplaadlampje langzaam. Tip U kunt het mes van de mixstaaf ook schoonmaken als deze nog aan de motorunit zit. Dompel de meskap in warm water met wat afwasmiddel en laat het apparaat even werken. Tip U kunt ook de rubberen ringen van de hakmolenkom verwijderen voor extra grondige reiniging. Milieu Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. De ingebouwde accu's bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Verwijder de accu's altijd voordat u het apparaat afdankt en inlevert op een door de overheid aangewezen inzamelpunt. Als u problemen ondervindt bij het verwijderen van de accu's, kunt u met het apparaat ook naar een Philips-servicecentrum gaan. Medewerkers van dit centrum verwijderen dan de accu's voor u en zorgen ervoor dat deze op milieuvriendelijke wijze worden verwerkt (fig. Accu's verwijderen Verwijder de accu's alleen als ze helemaal leeg zijn om gevaar te voorkomen. Druk op de veiligheidsschakelaar en zet de veiligheidsschakelaar in deze stand vast met plakband. [. . . ] Nl), of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het `worldwide guarantee'-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer. Problemen oplossen Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u er niet in slaagt het probleem op te lossen met behulp van de onderstaande informatie, neem dan contact op met het Consumer Care Centre in uw land. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HR 1600/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HR 1600/00 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag