Gebruiksaanwijzing PHILIPS HR1387/80

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HR1387/80. Wij hopen dat dit PHILIPS HR1387/80 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HR1387/80 te teleladen.


PHILIPS HR1387/80 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2612 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS HR1387/80 (689 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HR1387/80

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen. Gevaar -- Dompel de voet nooit in water of een andere vloeistof en spoel de voet ook niet af onder de kraan. [. . . ] Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u iets uit de vultrechter haalt. -- Steek uw handen of vingers niet in de vultrechter of tuit wanneer het apparaat op het stopcontact is aangesloten. Wees vooral voorzichtig wanneer u deze uit de kom verwijdert, wanneer u de kom leegt en wanneer u de schijven schoonmaakt. -- Wikkel het netsnoer volledig af voordat u de stekker in het stopcontact steekt. let op -- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor normaal huishoudelijk gebruik. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik in personeelskeukens van bijvoorbeeld winkels, kantoren, boerderijen of vergelijkbare werkomgevingen en ook niet voor gebruik door gasten van hotels, motels, bed & breakfasts en andere verblijfsaccommodaties. -- Bij (semi-)professioneel of onjuist gebruik en bij gebruik dat niet overeenkomt met de instructies in de gebruiksaanwijzing, vervalt de garantie en weigert Philips iedere aansprakelijkheid voor hierdoor ontstane schade. -- Als het apparaat beschadigd is, laat onderdelen dan altijd vervangen door originele onderdelen, anders is uw garantie niet langer geldig. -- Gebruik geen accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek door Philips worden aanbevolen. als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt , vervalt de garantie. -- Plaats het apparaat altijd op een vlakke, droge en stabiele ondergrond. -- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat in elkaar zet, uit elkaar haalt, schoonmaakt en opbergt. [. . . ] -Milieu Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HR1387/80

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HR1387/80 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag