Gebruiksaanwijzing PHILIPS HP8696

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HP8696. Wij hopen dat dit PHILIPS HP8696 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HP8696 te teleladen.


PHILIPS HP8696 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3505 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS HP8696 (3474 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HP8696

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. • Als u het apparaat in de badkamer gebruikt, haal de stekker dan na gebruik altijd uit het stopcontact. [. . . ] • Houd de verwarmingsplaten/staaf schoon en vrij van stof en stylingproducten zoals mousse, haarlak en gel. • De verwarmingsplaten/staaf van het apparaat kunnen/kan verkleuringen vertonen bij gebruik met gekleurd haar. • Breng het apparaat altijd naar een door Philips geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek of reparatie. Reparatie door een onbevoegde persoon kan leiden tot een bijzonder gevaarlijke situatie voor de gebruiker. • Steek geen metalen voorwerpen in de openingen, om elektrische schokken te voorkomen. Elektromagnetische velden (EMV) Dit apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. Milieu Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt. als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2012/19/EU. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. 2 Opmerking: vervang nooit hulpstukken of de styler als het apparaat bezig is met opwarmen of als het heet is. Laat het apparaat voor optimaal stylingresultaat 3-5 minuten opwarmen. Trek niet aan de krultang wanneer u een lok haar afrolt, anders trekt u de krul weer recht. [. . . ] 3 Verwijder haren en stof van het apparaat en de hulpstukken. 4 Maak het apparaat en de hulpstukken schoon met een vochtige doek. U kunt het apparaat ook aan het ophangoog ( ) hangen of het opbergen in het bijgeleverde hittebestendige etui ( ). 3 Als u informatie nodig hebt (bijv. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HP8696

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HP8696 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag