Gebruiksaanwijzing PHILIPS HP8362/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HP8362/00. Wij hopen dat dit PHILIPS HP8362/00 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HP8362/00 te teleladen.


PHILIPS HP8362/00 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1424 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HP8362/00

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEVAAR • Als u het apparaat in de badkamer gebruikt, haal de stekker dan na gebruik altijd uit het stopcontact. De nabijheid van water kan gevaar opleveren, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld. WAARSCHUWING • WAARSCHUWING: straighteners bereiken hoge temperaturen. [. . . ] Deze aardlekschakelaar dient een waarde te hebben die niet hoger is dan 30 mA. Raadpleeg de installateur. Elektromagnetische velden (EMV) Dit apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. Milieu Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving. 3 Uw haar ontkrullen Zorg dat u een temperatuurstand kiest die bij uw haar past. Kies altijd een lage temperatuurstand wanneer u de straightener voor het eerst gebruikt. Haartype Stug, krullend, moeilijk te ontkrullen Fijn, licht krullend of golvend Lichtgetint, blond, gebleekt of gekleurd Temperatuurstand Gemiddeld tot hoog (170°C - 199°C) Laag tot gemiddeld (160°C en lager) Laag (onder 160°C) 1 Steek de stekker in een stopcontact. 2 Houd de knop ( ) ingedrukt totdat het LCD-display wordt verlicht. »»De standaardtemperatuurstand verschijnt op het LCD-display ( ). 3 Druk op de temperatuurknoppen ( ) om een geschikte temperatuurstand te kiezen die bij uw haar past. »»Wanneer de ontkrulplaten de gekozen temperatuur hebben bereikt, wordt de indicatie ‘READY’ ( ) weergegeven. »»Opmerking: als binnen 4 seconden geen knop wordt ingedrukt, zal de vergrendelingsfunctie automatisch worden geactiveerd en worden alle knoppen op het apparaat uitgeschakeld. Wanneer de vergrendelingsfunctie geactiveerd is, verschijnt de vergrendelingsaanduiding ( ) op het LCD-display. Als u de vergrendelingsfunctie wilt uitschakelen, verschuift u de vergrendelingsknop ( ) en houdt u deze 1, 5 seconde ingedrukt. »»Tip: om te voorkomen dat u per ongeluk knoppen indrukt tijdens het proces, kunt u de vergrendelingsfunctie ook handmatig inschakelen door de vergrendelingsknop ( ) te verschuiven en ingedrukt te houden. »»Opmerking: het apparaat is voorzien van een automatische uitschakelfunctie. [. . . ] U kunt het apparaat ook aan het ophangoog ( ) hangen. 4 Garantie en service Als u informatie nodig hebt (bijv. over het vervangen van een hulpstuk) of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www. philips. com/support) of neem contact met het Philips Customer Care Centre in uw land op. Het telefoonnummer vindt u in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HP8362/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HP8362/00 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag