Gebruiksaanwijzing PHILIPS HP8333/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HP8333/00. Wij hopen dat dit PHILIPS HP8333/00 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HP8333/00 te teleladen.


PHILIPS HP8333/00 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (807 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HP8333/00

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. • WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van een bad, douche, wastafel of ander waterhoudend object. • WAARSCHUWING: voor betere prestaties kan deze straightener zeer heet worden. Wees voorzichtig tijdens het gebruik. Het wordt aangeraden het apparaat alleen aan het handvat vast te houden. [. . . ] • Controleer voordat u het apparaat aansluit of het voltage dat op het apparaat is aangegeven overeenkomt met de plaatselijke netspanning. • Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing. • Zorg dat de hete oppervlakken van het apparaat de huid niet raken. • Laat het apparaat nooit zonder toezicht liggen wanneer het is aangesloten op het stopcontact. • Als het apparaat heet is, leg het dan op een hittebestendig oppervlak en dek het apparaat nooit af met bijvoorbeeld een handdoek of kleding. • Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek zijn aanbevolen door Philips. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie. • Bij gebruik op gekleurd haar kunnen de ontkrulplaten verkleuren. • Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. • Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt. 6 Plaats de lok tussen de ontkrulplaten ( ) en druk de armen van de platen stevig samen. • De sonische functie is standaard ingeschakeld en de aanduiding SONIC ( ) verschijnt op het LED-scherm. • De sonische trilling start alleen wanneer de ontkrulplaten op elkaar worden gedrukt. De ontkrulplaten maken een ratelend geluid wanneer deze elkaar licht raken. • Druk op de SONIC-knop ( ) om de sonische functie in of uit te schakelen. 7 Begin bij de wortel en trek de straightener in één beweging langs de lok naar beneden (maximaal 5 seconden) vanaf de wortels naar de punten. Om oververhitting te voorkomen dient u tijdens deze beweging niet te stoppen. • Als u slagen wilt maken, draai de straightener dan bij het einde van de haarlok een halve slag naar binnen (of buiten). Houd de straightener 2 tot 3 seconden in deze positie en laat vervolgens de lok los. 8 Herhaal stap 6 en 7 na 20 seconden totdat u het gewenste resultaat hebt bereikt. [. . . ] 8 Herhaal stap 6 en 7 na 20 seconden totdat u het gewenste resultaat hebt bereikt. Na gebruik: 1 Deactiveer de vergrendelingsfunctie door de vergrendelingsknop ( ) te verschuiven en 1, 5 seconden ingedrukt te houden. 3 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot het is afgekoeld. 4 Maak het apparaat en de ontkrulplaten schoon met een vochtige doek. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HP8333/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HP8333/00 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag