Gebruiksaanwijzing PHILIPS HP8233

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HP8233. Wij hopen dat dit PHILIPS HP8233 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HP8233 te teleladen.


PHILIPS HP8233 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1273 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS HP8233 (1275 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HP8233

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zorg ervoor dat u het apparaat aansluit op een goed aangesloten stopcontact. Het apparaat moet worden aangesloten op een groep die beveiligd is met een gewone zekering van 16A of een automatische trage zekering. Als u zojuist hebt gezwommen of een douche hebt genomen, droogt u zich dan goed af voordat u het apparaat gaat gebruiken. Laat het apparaat na gebruik ongeveer 15 minuten afkoelen voordat u het terugklapt in de transportstand en opbergt. [. . . ] Als u de oorzaak van de oververhitting hebt weggenomen en het apparaat is afgekoeld, schakelt het apparaat automatisch weer in. Als uw huid strak aanvoelt na de bruiningssessie, kunt u een vochtinbrengende crème aanbrengen. Voor een egale bruine kleur moet u recht onder de lampunit gaan liggen. Verwacht niet dat het apparaat een beter resultaat oplevert dan natuurlijk zonlicht. Elektromagnetische velden (EMV) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. Bruinen en uw gezondheid Net als bij natuurlijk zonlicht heeft het bruiningsproces bij gebruik van dit apparaat wat tijd nodig. De eerste resultaten worden pas na een aantal sessies zichtbaar (zie `Bruiningssessies: hoe vaak en hoe lang?Uw huid kan verbranden door overmatige blootstelling aan ultraviolet licht, of dat nu geproduceerd wordt door de zon of door een bruiningsapparaat. Naast vele andere factoren, zoals overmatige blootstelling aan natuurlijk zonlicht, kan onjuist en overmatig gebruik van een bruiningsapparaat het risico van huid- en oogaandoeningen vergroten. De mate waarin deze effecten optreden wordt aan de ene kant bepaald door de aard, de intensiteit en de duur van de blootstelling en aan de andere kant door de gevoeligheid van de betreffende persoon. 7) U hoort klikjes als u de lampunit langs bepaalde vaste standen trekt. Opmerking: In plaats van deze stap-voor-stapmethode kunt u de lampunit ook in één beweging aan de handgreep omhoog trekken (fig. De afstand tussen het UV-filter en het oppervlak waarop u gaat liggen (bijv. Trek tegelijkertijd de lampunit omhoog tot een hoogte van 90 cm boven het bed. - U kunt de afstand tussen de lampunit en het bed controleren door het meetlint naar beneden te trekken. - Het meetlint rolt automatisch op als u het rode lipje opzij beweegt. Raadpleeg hoofdstuk `Bruinen en uw gezondheid' en uw eigen aantekeningen voor de juiste bruiningstijd. Gebruik deze beschermbril alleen tijdens het bruinen met een Philips-bruiningsapparaat. - De beschermbril voldoet aan beschermingsklasse II , overeenkomstig richtlijn 89/686/EEG. , Tijdens deze minuut kunt u de timer opnieuw instellen om de andere kant van uw lichaam te bruinen. Als u dit doet, voorkomt u dat u 3 minuten moet wachten om de bruiningslampen te laten afkoelen nadat deze zijn uitgeschakeld. [. . . ] 7 Laat de standaard en de lampunit voorzichtig op de voet van het apparaat zakken (fig. 8 Duw de schuifknoppen op de voet in de richting van de pijl om de lampunit in de voet te vergrendelen (fig. Vervangen Het licht dat de bruiningslampen afgeven wordt in de loop der tijd minder fel (dit gebeurt bij normaal gebruik na enige jaren). U kunt dit probleem oplossen door een iets langere bruiningstijd in te stellen of door de bruiningslampen te laten vervangen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HP8233

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HP8233 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag