Gebruiksaanwijzing PHILIPS HP8195/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HP8195/00. Wij hopen dat dit PHILIPS HP8195/00 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HP8195/00 te teleladen.


PHILIPS HP8195/00 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (697 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HP8195/00

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome Hairdryer HP8195/00 NL Gebruiksaanwijzing a h b c d g f e Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!Registreer uw product op www. philips. com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning. 1 Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen. [. . . ] Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie. • Wikkel het netsnoer niet om het apparaat. • Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. • Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt. • Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. • Voor extra veiligheid adviseren we u een aardlekschakelaar te installeren in de elektrische groep die de badkamer van stroom voorziet. Deze aardlekschakelaar dient een waarde te hebben die niet hoger is dan 30 mA. • Als het apparaat oververhit raakt, schakelt het automatisch uit. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat een paar minuten afkoelen. Controleer voordat u het apparaat weer inschakelt of de luchtroosters niet verstopt zitten met pluizen, haar enz. Elektromagnetische velden (EMV) Dit apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. Milieu Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving. 2 Uw haar drogen 1 Steek de stekker in een stopcontact. • Voor nauwkeurig drogen kunt u de concentrator ( ) op de föhn bevestigen. • Om het hulpstuk te verwijderen, trekt u het van de föhn af. 2 Zet de temperatuurknop (c) op voor een hete luchtstroom, op voor een warme luchtstroom, of op voor een koude luchtstroom. Druk op de knop (b) voor een koele luchtstroom voor het fixeren van uw kapsel. 3 Zet de temperatuurknop (d) op voor een sterke luchtstroom en snel drogen, op voor een zachte luchtstroom en langzame styling, of op om het apparaat uit te schakelen. [. . . ] U kunt het apparaat ook aan het ophangoog (e) hangen. 3 Garantie en service Als u informatie nodig hebt (bijv. over het vervangen van een hulpstuk) of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www. philips. com) of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer. © Royal Philips Electronics N. V. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HP8195/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HP8195/00 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag