Gebruiksaanwijzing PHILIPS HP-8182

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HP-8182. Wij hopen dat dit PHILIPS HP-8182 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HP-8182 te teleladen.


PHILIPS HP-8182 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1154 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS HP-8182 (576 ko)
   PHILIPS HP-8182 (1160 ko)
   PHILIPS HP-8182 BROCHURE (1015 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HP-8182

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. • Als u het apparaat in de badkamer gebruikt, haal de stekker dan na gebruik altijd uit het stopcontact. [. . . ] Deze aardlekschakelaar dient een waarde te hebben die niet hoger is dan 30 mA. • Als het apparaat oververhit raakt, schakelt het automatisch uit. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat een paar minuten afkoelen. Controleer voordat u het apparaat weer inschakelt of de luchtroosters niet verstopt zitten met pluizen, haar enz. Elektromagnetische velden (EMV) Dit apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. Milieu Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving. 1 Steek de stekker in een stopcontact. • Voor nauwkeurig drogen kunt u de concentrator ( ) op de föhn ( ) bevestigen. • Alleen HP8182/83: voor meer volume in uw krullen en een veerkrachtig kapsel bevestigt u de diffuser ( ) op de föhn ( ). • Om het hulpstuk te verwijderen, trekt u het van de föhn af. 2 Zet de luchtstroomschakelaar ( ) op voor een zachte luchtstroom en langzame styling, of op voor een sterke luchtstroom en snel drogen. 3 Zet de temperatuurknop ( ) op voor een hete luchtstroom, op voor een koude luchtstroom. voor een warme luchtstroom, of op Druk op de CoolShot-knop ( ) voor een koele luchtstroom voor het fixeren van uw kapsel. [. . . ] »» Om het luchtinlaatrooster te verwijderen, drukt u tegelijkertijd op de duimsteunen aan de linkerkant en aan de rechterkant van het luchtinlaatrooster en trekt u het van het apparaat. »» Om het luchtinlaatrooster weer te bevestigen, drukt u tegelijkertijd op de duimsteunen aan de linkerkant en aan de rechterkant van het luchtinlaatrooster en drukt u het op het apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HP-8182

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HP-8182 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag