Gebruiksaanwijzing PHILIPS HMP5000/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HMP5000/12. Wij hopen dat dit PHILIPS HMP5000/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HMP5000/12 te teleladen.


PHILIPS HMP5000/12 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1413 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HMP5000/12

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Fatto a Eindhoven Philips Consumer Electronics Philips, Glaslaan 25616 JB Eindhoven, The Netherlands Norge Typeskilt finnes på apparatens underside. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten. For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet. · As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows: · Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black. · Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red. [. . . ] · Als u op FFW M drukt, wordt de afspeelsnelheid als volgt gewijzigd. Druk op PLAY om af te spelen met normale snelheid. Opmerking · Alleen langzaam vooruit afspelen is beschikbaar. NL 25 Afspelen JPEG Nederlands Speciale afspeelfuncties Stapsgewijs afspelen 2 1 2 Druk in de pauzemodus herhaaldelijk op PAUSE X. · Iedere keer dat u op PAUSE X drukt, wordt er één stap verder afgespeeld. Druk op PLAY om af te spelen met normale snelheid. Opmerking U kunt met behulp van over het ingezoomde beeld bewegen. Het grijze vak met daarin een blauw vak, dat zich in de rechterbenedenhoek van het ingezoomde beeld bevindt, is de positiegids. Het binnenste blauwe vak geeft het ingezoomde gebied aan (niet beschikbaar voor JPEG-weergave). Opmerking · U kunt bij JPEG-bestanden geen diapresentatie van het · · · · ingezoomde beeld weergeven. Zoomen werkt niet terwijl het DVD-menu wordt weergegeven. · Alleen stapsgewijs vooruit afspelen is beschikbaar. In- en uitzoomen 1 Druk tijdens het afspelen van de disc herhaaldelijk op ZOOM. · Iedere keer dat u op ZOOM drukt, wordt de zoomfactor gewijzigd. Herhaald afspelen De functie voor herhaald afspelen is afhankelijk van de disc die wordt gebruikt. x1. 2 1 Druk tijdens het afspelen meerdere keren op REPEAT om de gewenste herhaalfunctie te selecteren. Herhaalmodus Hoofdstuk/titel herhalen · Het huidige hoofdstuk of de huidige titel wordt herhaald afgespeeld. Alles herhalen · Alle tracks in de media worden herhaald afgespeeld. Groep herhalen · De huidige groep (map) wordt herhaald afgespeeld. Beschikbare media BD-video/ DVD-video x2 Audio-CD/DTS CD/MP3/WMA Audio-CD/ DTS-CD MP3/WMA 26 NL MP3/WMA In willekeurige volgorde herhalen · De inhoud van een map wordt herhaald in willekeurige volgorde afgespeeld. 1 2 3 4 Plaats een disc. Open de map met de gewenste JPEGbestanden. BD-spelerDiscladeAfbeeldingen JPEG File 24 Opmerking · De herhaalinstelling wordt geannuleerd als u stopt met afspelen. . . . A-B herhalen U kunt het opgegeven gedeelte (tussen de punten A en B) herhaald afspelen. Mediafilter Diapresentatie Omhoog Omlaag 1 2 Druk tijdens het afspelen éénmaal op REPEAT A-B op het moment dat u het beginpunt A wilt instellen. · Als u bijvoorbeeld 1 uur 45 minuten en 15 seconden wilt invoeren, drukt u op `14515'. Druk op INFO om het discinformatiemenu te verwijderen. 3 4 5 Druk herhaald op of SUBTITLE om de taal of stijl van de ondertiteling te wijzigen. 1 2 Druk tijdens het afspelen op SUBTITLE om de informatie over de ondertiteling weer te geven. Druk herhaald op of SUBTITLE om de ondertiteling te wijzigen. NL 29 Afspelen Geef in de stopmodus het nummer van de titel op die u wilt zoeken met behulp van de numerieke toetsen. Het afspelen begint binnen een paar seconden. Andere ondertiteling instellen Nederlands Met behulp van de numerieke knoppen (direct zoeken) Audio- en videoformaat wijzigen Overschakelen naar een andere soundtrack Als u een video afspeelt die is opgenomen met twee of meer geluidstracks (vaak in verschillende talen), kunt u tijdens het afspelen tussen deze tracks wisselen. Een andere camerahoek kiezen Bij bepaalde BD-video's of DVD-video's zijn scènes geschoten vanuit 2 of meer hoeken. Als de disc scènes bevat die vanuit meerdere hoeken zijn geschoten, moet hier informatie over op het doosje staan. 1 2 Druk tijdens het afspelen op AUDIO om de informatiebalk weer te geven. Primair 2 English Dolby Digital 2ch 1 Druk op om de gewenste optie voor de audio te selecteren. Beschrijving Hiermee stelt u de audio voor de primaire video in. Hiermee stelt u de audio voor de secundaire video binnen de primaire video in. Druk tijdens het afspelen op ANGLE om de balk met informatie over camerahoeken weer te geven. Druk meerdere keren op of ANGLE om de gewenste hoek in te stellen. 2 Optie [Primair] [Secundair] 3 Druk herhaaldelijk op of AUDIO om over te schakelen naar een andere soundtrack of een ander audiokanaal. Tip · Raadpleeg het hoofdstuk `Instellingen aanpassen - [Audio]-instellingen' - [Audio van de Blu-ray Disc] als u de secundaire audio wilt weergeven. 1 2 Druk tijdens het afspelen op AUDIO om de informatie weer te geven. Druk herhaaldelijk op of AUDIO om over te schakelen naar een andere audiosoundtrack of een ander audiokanaal. 30 NL [Audio] Optie [Standaard] Beschrijving Hiermee stelt u de audiotaal in voor het afspelen van BD-video of DVD-video. · Als u [Standaard] selecteert, Lijst met wordt de oorspronkelijke beschikbare talen. taal van de disc gebruikt. Lijst met instellingen In het instellingenmenu kunt u de verschillende instellingen naar wens aanpassen. Hieronder wordt aangegeven hoe u door het instellingenmenu kunt navigeren. [Ondertiteling] Optie [Uit] Beschrijving Hiermee stelt u de ondertitelingstaal in voor het Lijst met beschikbare talen. [. . . ] Beeldverhouding De breedte van een TV-scherm ten opzichte van de hoogte. Bij conventionele TV's is deze verhouding 4:3 (dat wil zeggen dat het scherm bijna vierkant is), en breedbeeld-TV's zijn 16:9 (het scherm is bijna twee keer zo breed als hoog). Blu-ray Disc (BD) Blu-ray Disc is een nieuwe geavanceerde optische videodisc waarop veel meer gegevens kunnen worden opgeslagen dan op een conventionele DVD. Dankzij deze grote capaciteit kan optimaal gebruik worden gemaakt van functies zoals High Definition-video's, meerkanaals Surround-geluid, interactieve menu's, enzovoort. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HMP5000/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HMP5000/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag