Gebruiksaanwijzing PHILIPS HMP2000/12 QUICK STARTING GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HMP2000/12. Wij hopen dat dit PHILIPS HMP2000/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HMP2000/12 te teleladen.


PHILIPS HMP2000/12 QUICK STARTING GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1331 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HMP2000/12QUICK STARTING GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972. Norge Typeskilt fi nnes på apparatens underside. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten. For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet. DK Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra nettet. [. . . ] VCD/SVCD/DivX-disc · Met DISC MENU geeft u de inhoud van de disc weer. Tip · Als PBC is uitgeschakeld, slaat de VCD/SVCD het menu over en begint het afspelen bij de eerste titel. Als u het menu wilt weergeven voordat de disc wordt afgespeeld, schakelt u PBC in (zie "Instellingen aanpassen" [Voorkeur instel. ] > [VCD PBC]). OPTIONS. Druk op de navigatieknoppen ( )om een zoomfactor te selecteren en druk vervolgens op OK. · Als u de zoommodus wilt annuleren, drukt u op BACK of OK om de zoomfactorbalk weer te geven en drukt u vervolgens op de navigatieknoppen ( ) totdat de zoomfactor [x1] is geselecteerd. 3 4 Een bepaald gedeelte herhaald afspelen 1 Druk tijdens het afspelen op OPTIONS. » Het menu met afspeelopties wordt weergegeven. 2 3 Selecteer [A-B herhalen] in het menu en druk op OK om het beginpunt in te stellen. · Als u de herhaalmodus wilt uitschakelen, drukt u op OPTIONS, selecteert u [A-B herhalen] en drukt u op OK. Opmerking Een titel/hoofdstuk selecteren 1 Druk tijdens het afspelen op OPTIONS. » Het menu met afspeelopties wordt weergegeven. · U kunt een gedeelte alleen markeren voor herhaald afspelen als het geheel binnen een hoofdstuk of titel valt. 14 NL » Het menu met afspeelopties wordt weergegeven. 2 3 Selecteer [Hoeklijst] in het menu en druk vervolgens op . Opmerking · Alleen van toepassing op discs met scènes die vanuit meerdere hoeken zijn opgenomen. BONUSVIEW gebruiken (Alleen van toepassing op discs die compatibel zijn met de BONUSVIEW- of Picture-in-Picturefunctie) U kunt direct aanvullende inhoud (zoals commentaar) in een klein venster weergeven. Ondertiteling verschuiven Deze optie is alleen beschikbaar als u het [TV-scherm] hebt ingesteld op [Cinema 21:9] (zie `Instellingen aanpassen' > `Video-instellingen'). 2 Selecteer [Ondertiteltaal] > [Shift Subtitle] in het menu en druk op . 3 Druk op de navigatieknoppen ( ) om de ondertiteling te verschuiven en druk vervolgens op OK. Tip 1 2 3 4 · · · U kunt ook op SUBTITLE op de afstandsbediening drukken om de functie voor het verschuiven van de ondertiteling te openen. · Als u de geselecteerde foto wilt vergroten en de diapresentatie wilt starten, drukt u op OK. Opmerking Selecteer [Duur per dia] in het menu en druk vervolgens op OK. Selecteer een type animatie-effect en druk vervolgens op OK. Een diapresentatie met muziek afspelen U kunt een diapresentatie met muziek maken, waarbij u MP3/WMA-muziekbestanden en JPEGfotobestanden tegelijkertijd weergeeft. Opmerking · Voor een diapresentatie met muziek moeten de MP3/ WMA-bestanden en de JPEG-bestanden op dezelfde disc staan. · Als er veel nummers of foto's op een disc staan, kan · het langer duren voordat de inhoud op de TV wordt weergegeven. Met dit apparaat kunt u alleen foto's van een digitale camera weergeven als ze het formaat JPEG-EXIF hebben. Het apparaat kan geen Motion JPEG of andere bestandsformaten dan JPEG of geluidsclips bij foto's afspelen. Mappen/bestanden die het ondersteunde maximumaantal van dit apparaat overschrijden, worden niet weergegeven of afgespeeld. · 1 2 3 Fotoweergave bedienen 1 Speel een diapresentatie af. Opmerking · Sommige functies werken mogelijk niet bij bepaalde discs of bestanden. Speel MP3/WMA-muziek af. Navigeer naar een fotomap en druk op OK om de diapresentatie te starten. » De diapresentatie begint en gaat door tot het einde van de fotomap. · Druk nogmaals op om het afspelen van muziek te stoppen. NL 17 N e de rl a n ds Het interval en de animatie voor de diapresentatie instellen 1 Druk tijdens het afspelen op OPTIONS. 6 Instellingen aanpassen Opmerking · Als de optie Setup grijs is, betekent dit dat de instelling op dit moment niet kan worden gewijzigd. Video-instellingen 1 2 3 Druk op . [. . . ] Het formaat van een standaard-TV is 4:3, en bij een High Definition- of breedbeeld-TV is het 16:9. Met het formaat "Letter Box" ziet u een breder beeld dan op een standaard 4:3-scherm, met zwarte balken onder en boven het beeld. Blu-ray Disc (BD) Blu-ray Disc is een nieuwe geavanceerde optische videodisc waarop vijf keer zoveel gegevens kunnen worden opgeslagen als op een conventionele DVD. Dankzij deze grote capaciteit kan optimaal gebruik worden gemaakt van functies zoals High Definitionvideo's, meerkanaals Surround Sound, interactieve menu's enz. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HMP2000/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HMP2000/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag