Gebruiksaanwijzing PHILIPS HF3505/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HF3505/01. Wij hopen dat dit PHILIPS HF3505/01 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HF3505/01 te teleladen.


PHILIPS HF3505/01 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4539 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HF3505/01

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Eten, roken, drinken (vooral van alcoholische dranken) en medicijngebruik zijn van invloed op de meting. Uw bloeddruk kan variëren in de loop der tijd en in de loop van de dag. De bloeddruk kan zelfs een verschil van meer dan 10 mmHg vertonen binnen een paar minuten. Dit betekent dat achtereenvolgende metingen verschillende resultaten op kunnen leveren. [. . . ] Het regelmatig meten van de bloeddruk over een langere periode geeft een beter inzicht in uw bloeddruk dan een incidentele meting. Voorkom dat de bloedsomloop belemmerd wordt door strakke kleding, zoals opgerolde mouwen, omdat dit kan leiden tot onnauwkeurige meetresultaten. Het slangetje aan de manchet moet aan de binnenkant van de arm zitten en in de richting van de hand wijzen. Trek de manchet zo strak om uw bovenarm dat u nog net twee vingers tussen manchet en arm kunt steken. Zorg ervoor dat de onderzijde van de manchet zich ongeveer 2-3 cm boven de elleboog bevindt. Als de manchet te strak zit of niet strak genoeg, kan dit leiden tot een onnauwkeurige meting. 4 Als de manchet op de juiste manier om de arm is bevestigd, zitten zowel het slangetje aan het manchet als het kleurteken aan de binnenkant van de bovenarm. Voer de meting zittend uit en laat daarbij uw onderarm op een tafel rusten zodat uw bovenarm zich op dezelfde hoogte bevindt als uw hart. De manchet wordt automatisch opgepompt en het display geeft aan dat de druk oploopt. Als de juiste druk is bereikt, stopt het oppompen van de manchet en begint de meting. U moet niet kuchen, lachen of uw arm of hand bewegen tijdens de meting. Als voorbeeld van de schommelingen in bloeddruk is hier een grafiek afgebeeld die de bloeddruk laat zien van een 35-jarige man. De bloeddruk kan in de loop van de dag 30 tot 50 mmHg hoger or lager worden omdat de omstandigheden veranderen. Gewoonlijk gaat de bloeddruk omhoog als een mens werkt of beweegt en daalt de bloeddruk naar het laagste niveau tijdens de slaap. Er is daarom geen reden om ongerust te zijn als één meting aangeeft dat uw bloeddruk hoger is dan normaal. Binnen enkele minuten kunnen zich zelfs schommelingen van 30 mmHg voordoen. De oorzaken van een hoge bloeddruk zijn, onder andere, zwaarlijvigheid, een hoog cholesterolgehalte, roken, overmatig alcoholgebruik, emoties, gebruik van te veel zout, gebrek aan lichaamsbeweging, erfelijke aanleg voor hoge bloeddruk en bepaalde ziektes zoals nier- en stofwisselingsaandoeningen. Eén incidentele bloeddrukmeting bij een arts geeft geen goed beeld van uw bloeddruk. Het kan voorkomen dat bij de dokter de bloeddruk hoger is dan bij een meting die thuis wordt uitgevoerd, omdat mensen vaak toch enigszins gespannen zijn bij een bezoek aan een dokter. Men spreekt in dit geval ook wel van "spreekkamer-hypertensie". Door uw bloeddruk iedere dag voor het ontbijt te meten kunt u uw basis-bloeddruk bepalen. Door de meting altijd op hetzelfde moment van de de dag uit te voeren, wordt de invloed van externe factoren op de bloeddruk zo veel mogelijk beperkt. [. . . ] Gespannen, praten of eten tijdens de meting, te weinig tijd tussen de metingen, metingen uitgevoerd op verschillende tijdstippen, benen over elkaar. De arm is tijdens de metingen Zie 'Het uitvoeren van de bewogen of de manchet is niet meting'. Manchet past niet Mensen zijn gewoonlijk wat gespannen tijdens een bezoek aan de dokter. Neem contact op met het Customer Care Centre in uw land of ga naar uw lokale Philips-dealer om een kleinere of grotere manchet te bestellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HF3505/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HF3505/01 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag