Gebruiksaanwijzing PHILIPS HF3471

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HF3471. Wij hopen dat dit PHILIPS HF3471 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HF3471 te teleladen.


PHILIPS HF3471 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1882 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS HF3471 BROCHURE (2332 ko)
   PHILIPS HF3471 BROCHURE (2110 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HF3471

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Daarom kunt u de lichtintensiteit van uw Wake-up Light instellen op een niveau dat past bij uw lichtgevoeligheid voor een optimaal begin van de dag. 1) a B c D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F g H i J k 1 2 3 4 5 6 Ventilatieopeningen Lampbehuizing Netsnoer Antenne Display Uuraanduiding van kloktijd/wektijd Kloktijdsymbool Weksymbool Radiosymbool Symbool voor vogelgeluid Symbool voor piepgeluid Symbool voor windgonggeluid Zonsondergangsimulatiesymbool Symbool voor displayhelderheid Volumesymbool Radiofrequentiesymbool Lichtsymbool Menuknop `-' MENU-knop SELECT-knop Menuknop `+' Bedieningshendel met standen voor `wekfunctie uit', `wekfunctie aan' en `sluimeren' Knoppen aan de zijkant van het apparaat Lichtintensiteitsknop `+' Aan/uitknop voor licht Lichtintensiteitsknop `-' Knop voor hoger volume Aan/uitknop voor radio Knop voor lager volume Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze zo nodig later te kunnen raadplegen. Laat geen water in het apparaat lopen of op het apparaat terechtkomen (fig. [. . . ] Stel voor de volgende dag de lichtintensiteit voor de wekfunctie in op dit niveau. 3 Druk nogmaals op de aan/uitknop voor licht om de lamp uit te schakelen. De wekfunctie instellen Als u de wekfunctie instelt, kiest u een wektijd en het type geluid waarmee u wilt worden gewekt. de wekfunctie is ingesteld wanneer het weksymbool zichtbaar is op het display. De lichtintensiteit neemt langzaam toe tot het gekozen niveau tijdens de laatste 30 minuten voor de ingestelde wektijd. Het geluid neemt na de wektijd gedurende 90 seconden langzaam toe tot het gekozen niveau. Opmerking: U kunt de lichtintensiteit instellen door op de aan/uitknop voor licht te drukken en vervolgens op de lichtintensiteitsknop + of - te drukken. U kunt het wekvolume instellen door op de knop voor hoger volume of de knop voor lager volume te drukken. Als u niet gewekt wilt worden door de lamp of een geluid, stel dan de lichtintensiteit of het volumeniveau in op OFF (Uit). Als dit niet het geval is, duw dan de bedieningshendel omhoog en vervolgens weer naar beneden om naar de wektijdmodus te gaan. 5 Druk op de SELECT-knop om uw keuze te bevestigen of wacht enkele seconden (fig. De wekfunctie uitschakelen Om de wekfunctie uit te schakelen, duwt u de bedieningshendel omhoog naar de bovenste stand. U kunt de lamp uitschakelen door op de aan/ uitknop voor licht te drukken. 19) sluimeren 1 Duw de bedieningshendel omlaag naar de onderste stand wanneer het wekgeluid afgespeeld wordt (fig. , De lamp blijft branden op het gekozen intensiteitsniveau, maar het wekgeluid stopt. opmerking: De sluimertijd van 9 minuten staat vast; de tijdsduur kan niet worden aangepast. Opmerking: Als u de bedieningshendel met te veel kracht naar beneden duwt, kan deze naar de `uit'stand terugspringen. Demonstratie van de wekfunctie Als u een snelle demonstratie (60 seconden) van het geleidelijk toenemende licht- en geluidsniveau wilt, activeert u de testfunctie van het apparaat. 1 Duw de bedieningshendel enkele seconden naar de onderste stand tot `TEST' op het display verschijnt (fig. Opmerking: Het apparaat gaat door met de demonstratie van de wekfunctie totdat u de bedieningshendel opnieuw omlaag duwt. Tip: Om automatisch naar radiofrequenties te zoeken, houdt u de menuknop + of - ongeveer 2 seconden ingedrukt. Tip: Om zeker te zijn van een goed radiosignaal, wikkelt u de antenne helemaal af en brengt u deze in verschillende posities tot u de positie met de beste ontvangst hebt gevonden. [. . . ] Misschien is er een stroomstoring geweest die langer dan ongeveer 15 minuten heeft geduurd. in dat geval worden de fabrieksinstellingen van het apparaat hersteld. Misschien hebt u de bedieningshendel zo hard naar beneden geduwd Het alarm is niet dat deze naar de `uit'-stand is gesprongen. Afgegaan 9 minuten nadat ik de bedieningshendel omlaag heb geduwd voor de sluimermodus. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HF3471

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HF3471 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag