Gebruiksaanwijzing PHILIPS HF 3510/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HF 3510/01. Wij hopen dat dit PHILIPS HF 3510/01 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HF 3510/01 te teleladen.


PHILIPS HF 3510/01 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (16632 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HF 3510/01

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Um die Weckfunktion zu reaktivieren, drücken Sie die Alarm-Taste erneut. Drücken Sie mehrfach die Taste für den Displaykontrast, um die Stufe des Displaykontrasts einzustellen. Drücken Sie die Einschlaf-Taste, um die Einschlaf-Funktion einzuschalten. [. . . ] U kunt de kloktijd instellen door eerst te kiezen tussen een 12-uurs en een 24-uurs tijdaanduiding en daarna de tijd aan te passen. Druk op de aan/uitknop voor licht om de lamp in te schakelen en als nachtkastlamp te gebruiken. u kunt de lichtintensiteit aanpassen door op + en – te drukken. Druk opnieuw op de aan/uitknop voor licht als u de lamp wilt uitschakelen. Opmerking: Om automatisch naar radiofrequenties te zoeken, houdt u de menuknop - of + ongeveer 2 seconden ingedrukt. Druk op de wekfunctieknop als u de wekfunctie wilt in- of uitschakelen. Wanneer u de wekfunctie inschakelt, begint de uuraanduiding te knipperen. Opmerking: Als u het lichtniveau of volume waarmee u wordt gewekt wilt aanpassen, moet u het menu gebruiken. Wanneer het wekgeluid op de ingestelde tijd wordt afgespeeld, kunt u op de SNOOZE-knop drukken om nog even te sluimeren. Opmerking: Het wekpictogram knippert op het display wanneer u op de SNOOZE-knop hebt gedrukt. Als u op de FM-knop, de knop ‘in slaap vallen’ of de MENU-knop drukt wanneer het wekgeluid wordt afgespeeld, stopt het wekgeluid en wordt de sluimerfunctie niet geactiveerd. Als u op de wekfunctieknop drukt wanneer het wekgeluid wordt afgespeeld, schakelt u de wekfunctie uit. Druk opnieuw op de wekfunctieknop als u de wekfunctie weer wilt activeren. Kies een niveau waarbij u het display optimaal kunt zien in het donker. Druk herhaaldelijk op de schermcontrastknop om het schermcontrast aan te passen. Druk op de knop ‘in slaap vallen’ als u wilt dat het licht en/of geluid van de Wake-up Light gedurende een ingestelde periode (5 tot 60 minuten) aan blijft, maar geleidelijk afzwakt voordat u gaat slapen. [. . . ] U hoort twee klikken ter bevestiging dat de audiofeedback weer is ingeschakeld. De menuknoppen hebben achtergrondverlichting om u te helpen de knoppen te vinden. Zodra u met uw vingers in de buurt van de knoppen komt, gaat de achtergrondverlichting branden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HF 3510/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HF 3510/01 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag