Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD9384/20

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD9384/20. Wij hopen dat dit PHILIPS HD9384/20 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD9384/20 te teleladen.


PHILIPS HD9384/20 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3690 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS HD9384/20 (1509 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD9384/20

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] -- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen waarop het apparaat staat. overtollig snoer kan in of rondom de voet van het apparaat worden opgeborgen. -- Plaats het apparaat niet op een oppervlak met een rand eromheen (bijv. [. . . ] Opmerking: U kunt een ander type warme drank kiezen door op een andere snelkeuzeknop te drukken terwijl de waterkoker bezig is het water te verwarmen. Dit kan alleen als de temperatuur van het water in de waterkoker lager is dan de temperatuur van de knop die u indrukt. Water warm houden U kunt de warmhoudfunctie gebruiken om water 30 minuten op de temperatuur van de verschillende snelkeuzeknoppen te houden (40°C, 80°C, 90°C, 95°C of 100°C). Opmerking: Gebruik de warmhoudfunctie alleen in combinatie met een snelkeuzeknop. Gebruik de warmhoudfunctie alleen als er ten minste 0, 25 liter water in de waterkoker zit. Als er te weinig water in de waterkoker zit, schakelt de waterkoker mogelijk binnen 30 minuten uit ter bescherming van het verwarmingselement. Water op de gewenste temperatuur houden 1 Druk op een snelkeuzeknop om de gewenste temperatuur in 2 De waterkoker verwarmt het water tot de temperatuur van de Droogkookbeveiliging Deze waterkoker is voorzien van een droogkookbeveiliging. Dankzij deze beveiliging schakelt de waterkoker automatisch uit als deze per ongeluk wordt ingeschakeld zonder dat er water in zit of als er onvoldoende water in zit. Laat de waterkoker 1 minuut van de voet en plaats de waterkoker dan weer terug op de voet. Elektromagnetische velden (EMV) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. Voor het eerste gebruik 1 Verwijder eventuele stickers van de voet of de waterkoker. 2 Plaats de voet van de waterkoker op een droge, stabiele en vlakke ondergrond. 3 U kunt de lengte van het snoer aanpassen door een deel van het snoer om de snoeropbergvoorziening in de onderkant van de voet te wikkelen (fig. 5 Vul de waterkoker tot de MAX-aanduiding met water en laat het te stellen (zie: ‘Water opwarmen met snelkeuzeknoppen’ in dit hoofdstuk). water één keer koken (zie hoofdstuk ‘Het apparaat gebruiken’). Het apparaat gebruiken 6 Giet het hete water uit de waterkoker en spoel deze nogmaals uit. , , Wanneer de ketel het water opwarmt om het op de gekozen temperatuur te houden, brandt de lichtring rond de KEEP WARMknop ononderbroken. , , Wanneer het water de gekozen temperatuur heeft bereikt, knippert de lichtring rond de KEEP WARM-knop langzaam tot u de warmhoudfunctie uitschakelt of tot de functie na 30 minuten automatisch uitschakelt. 4 Plaats de waterkoker op de voet en steek de stekker in het Opmerking: Als u op de KEEP WARM-knop drukt voor u op een snelkeuzeknop hebt gedrukt, gebeurt er niets. Als u net heet water hebt bereid, kunt u opnieuw op dezelfde snelkeuzeknop drukken en dan op de KEEP WARM-knop drukken. , , Na 30 minuten hoort u een geluidssignaal en schakelt het apparaat automatisch uit. [. . . ] Het filter schoonmaken Kalk is niet schadelijk voor uw gezondheid maar kan uw drank een poederig smaakje geven. Het antikalkfilter voorkomt dat er kalkdeeltjes in uw drank terecht komen. Maak het Single Action-filter regelmatig schoon op de volgende manier: 1 Neem het filter uit de waterkoker (fig. Ik probeer de waterkoker in te schakelen maar het apparaat schakelt automatisch uit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD9384/20

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD9384/20 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag