Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD9344

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD9344. Wij hopen dat dit PHILIPS HD9344 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD9344 te teleladen.


PHILIPS HD9344 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2976 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD9344

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Let op -- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geaard stopcontact. -- Plaats de voet en de waterkoker altijd op een droge, vlakke en stabiele ondergrond. -- De waterkoker is alleen bedoeld voor het verwarmen en koken van water. [. . . ] Elektromagnetische velden (EMV) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. Ga naar uw Philips-dealer of een Philips-servicecentrum als de Online Shop niet beschikbaar is in uw land. Als u problemen hebt met het vinden van accessoires voor uw apparaat, neem dan contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land. u vindt de contactgegevens in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad. Milieu -- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. Garantie en service Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem ondervindt, bezoek dan de ondersteuningspagina op de Philips-website (www. Com/support) of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land. het telefoonnummer vindt u in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad. Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw plaatselijke Philips-dealer. Nederlands Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www. Belangrijk Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Gevaar -- Dompel de waterkoker en de voet niet in water of een andere vloeistof. ----Waarschuwing Controleer of het voltage aangegeven op de voet of op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer, de voet of de waterkoker zelf beschadigd is. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. [. . . ] ---------- Regelmatig ontkalken verlengt de levensduur van de waterkoker. Wij raden de volgende ontkalkingsfrequentie aan: -- Eén keer per 3 maanden als u zacht water gebruikt (tot 18 dH). -- Eén keer per maand als u hard water gebruikt (meer dan 18 dH). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD9344

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD9344 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag