Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD9322

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD9322. Wij hopen dat dit PHILIPS HD9322 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD9322 te teleladen.


PHILIPS HD9322 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1251 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD9322

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De waterkoker ontkalken Afhankelijk van de waterhardheid in uw gebied, kan er na een tijdje kalkvorming optreden in de waterkoker. Ontkalk de waterkoker regelmatig en volg daarbij de instructies in deze gebruiksaanwijzing. [. . . ] Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. ---- -- ---- -- ----- Waarschuwing Voorkom morsen op de aansluiting Gebruik de waterkoker niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze is bedoeld om mogelijk letsel te voorkomen Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer, de voet of de waterkoker zelf beschadigd is. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij het apparaat onder toezicht gebruiken of instructies hebben gekregen aangaande het veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Reiniging en onderhoud mogen alleen door kinderen worden uitgevoerd die ouder zijn dan 8 en alleen onder toezicht. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar oud. Houd het netsnoer, de voet en de waterkoker uit de buurt van hete oppervlakken. Plaats het apparaat niet op een oppervlak met een rand eromheen (bijv. Doet u dit wel, dan is de kans aanwezig dat er water onder het apparaat terechtkomt, wat kan leiden tot een gevaarlijke situatie. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het gaat schoonmaken. Dompel de waterkoker en de voet niet in water of een andere vloeistof. Maak het apparaat alleen schoon met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel. De waterkoker is alleen bedoeld voor het verwarmen en koken van water. Als er te veel water in de waterkoker zit, kan er kokend water uit de schenktuit naar buiten spatten en verbranding veroorzaken. [. . . ] De waterkoker en de voet schoonmaken Maak de buitenkant van de waterkoker en de voet schoon met een vochtige zachte doek. Let op: voorkom dat de vochtige doek in contact komt met het snoer, de stekker en de aansluiting van de voet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD9322

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD9322 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag