Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD9321/20

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD9321/20. Wij hopen dat dit PHILIPS HD9321/20 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD9321/20 te teleladen.


PHILIPS HD9321/20 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1785 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD9321/20

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Milieu Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. [. . . ] Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. - Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Reiniging en onderhoud mogen alleen door kinderen worden uitgevoerd die ouder zijn dan 8 en alleen onder toezicht. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar oud. - Houd het netsnoer, de voet en de waterkoker uit de buurt van hete oppervlakken. - Plaats het apparaat niet op een oppervlak met een rand eromheen (bijv. Doet u dit wel, dan is de kans aanwezig dat er water onder het apparaat terechtkomt, wat kan leiden tot een gevaarlijke situatie. - Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het gaat schoonmaken. Dompel de waterkoker en de voet niet in water of een andere vloeistof. Maak het apparaat alleen schoon met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel. Let op - Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geaard stopcontact. - De waterkoker is alleen bedoeld voor het verwarmen en koken van water. Als er te veel water in de waterkoker zit, bestaat het risico dat er kokend water uit de schenktuit naar buiten spat. - Wees voorzichtig: de buitenkant van de waterkoker en het water erin worden heet. [. . . ] U kunt ook contact opnemen met het Philips Consumer Care Centre in uw land (zie het ‘worldwide guarantee’-vouwblad voor contactgegevens). You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD9321/20

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD9321/20 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag