Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD9225/50

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD9225/50. Wij hopen dat dit PHILIPS HD9225/50 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD9225/50 te teleladen.


PHILIPS HD9225/50 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1823 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD9225/50

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Uw etenswaren worden gelijktijdig aan alle kanten verwarmd en aan de meeste etenswaren hoeft geen olie te worden toegevoegd. Ga voor inspirerende recepten en informatie over de airfryer naar www. Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze zo nodig later te kunnen raadplegen. [. . . ] Elektromagnetische velden (EMV) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. Om de pan te verwijderen, kantelt u deze achterover en tilt u deze van de rails af (2). 5 Maak de mand en de pan grondig schoon met warm water, een beetje Opmerking: U kunt deze onderdelen ook in de vaatwasmachine schoonmaken. Klaarmaken voor gebruik 1 Plaats het apparaat op een stabiele, horizontale en vlakke ondergrond. Plaats het ingeschakelde apparaat niet op oppervlakken die niet hittebestendig zijn. Plaats het ingeschakelde apparaat niet in de buurt van of onder voorwerpen die door stoom kunnen worden beschadigd, zoals muren en kastjes. Opmerking: Plaats het apparaat zodanig op een aanrechtblad dat de lade volledig kan worden geopend. 2 Trek het netsnoer uit de snoeropbergruimte aan de achterzijde van het apparaat. Het apparaat gebruiken Met de airfryer kunt u een grote verscheidenheid aan etenswaren bereiden. €6) 3 Druk op de knoppen voor hogere of lagere temperatuur om de , , Op het display verschijnt de laatst geselecteerde temperatuur. ) (°C) Schudden Extra informatie Gebruik de pan nooit zonder mand. Als u het apparaat zonder mand opwarmt, gebruik dan ovenhandschoenen om de lade te openen. Let op: Raak de pan tijdens en een tijd na gebruik niet aan, omdat deze heel heet wordt. 4 Druk op de knoppen voor het verlengen of verkorten van de tijd om de timer op de gewenste bereidingstijd in te stellen. Zie ‘Standen’ in dit hoofdstuk om de juiste bereidingstijd vast te stellen. €12) Tip: Druk langer op de knoppen voor het verlengen of verkorten van de tijd om sneller de gewenste timerinstelling te bereiken. Opmerking: Als u het apparaat niet hebt voorverwarmd, voegt u 3 minuten aan de bereidingstijd toe. Opmerking: Als u de noodzakelijke bereidingstijd niet binnen 5 minuten instelt, schakelt het apparaat automatisch uit om veiligheidsredenen. , , Overtollige olie van de etenswaren wordt opgevangen op de bodem van de pan. €14) Als de etenswaren nog niet klaar zijn, schuift u eenvoudigweg de lade aan het handvat terug in de airfryer en voegt u wat extra minuten aan de ingestelde tijd toe. Frites) te verwijderen, tilt u de mand aan 7 Open de lade door aan het handvat te trekken en controleer of de 5 Druk op de START/STOP-knop om het bereidingsproces te 6 Wanneer het apparaat begint te piepen, is de ingestelde bereidingstijd het handvat uit de pan. [. . . ] Als u problemen hebt met het vinden van accessoires voor uw apparaat, neem dan contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land. u vindt de contactgegevens in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad. Milieu -- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD9225/50

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD9225/50 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag