Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD9140/91

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD9140/91. Wij hopen dat dit PHILIPS HD9140/91 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD9140/91 te teleladen.


PHILIPS HD9140/91 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1336 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD9140/91

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen waarop het apparaat staat. € Gebruik de stoomkoker nooit zonder de lekbak, anders spat er heet water uit het apparaat. [. . . ] Als de zeef is losgeraakt, houd deze dan buiten het bereik van kinderen om te voorkomen dat ze de zeef inslikken. automatische uitschakeling Het apparaat is uitgerust met een automatische uitschakelfunctie. Het apparaat schakelt automatisch uit als u niet binnen 2 minuten nadat u de stekker in het stopcontact hebt gestoken op een knop drukt. het apparaat schakelt automatisch uit nadat de ingestelde stoomtijd is verstreken. informeer u over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid. 1) a Deksel b Extra grote stoomschaal c Verwijderbare bodem d Stoomschaal 3 e Verwijderbare bodem f Stoomschaal 2 g Stoomschaal 1 h Lekbak i Flavour Booster j Waterinlaat k Voet met waterreservoir l Configuratiescherm m Bijvullampje n Timerknoppen o Ontkalkingslampje p Aan/stopknop (ON/STOP) met lichtring q Menuknoppen met lichtringen r Warmhoudknop (KEEP WARM) met lichtring 4 Voor het eerste gebruik Maak alle onderdelen die in aanraking komen met voedsel grondig schoon voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt (zie hoofdstuk 'Schoonmaken en onderhoud'). Veeg de binnenkant van het waterreservoir schoon met een vochtige doek. 5 Het apparaat gebruiken Tip •• Plaats het apparaat op een stabiele , horizontale en vlakke ondergrond. Wanneer het waterreservoir volledig •• Als u een andere stoomtijd wilt instellen dan de vooraf ingestelde stoomtijd van de menuknoppen, drukt u op de menuknop met de stoomtijd die het dichtst in de buurt van de gewenste tijd komt. gebruik vervolgens de timerknoppen + en - om de stoomtijd te verhogen of verlagen. Opmerking •• Als u voedsel wilt stomen met verschillende stoomtijden, stel de timer dan in op de langste stoomtijd. Stoom het voedsel tot de resterende stoomtijd op het display overeenkomt met de kortere stoomtijd. Verwijder voorzichtig met ovenhandschoenen het deksel en plaats schaal 2 met de ingrediënten met de kortere stoomtijd boven op schaal 1. Plaats het deksel op schaal 2 en ga door met stomen tot de ingestelde stoomtijd is verstreken. €• Het stomen van voedsel in de bovenste schaal duurt meestal wat langer dan in de onderste schalen. [. . . ] €• Herhaal deze procedure als er nog steeds kalk in het waterreservoir zit. 7 Opbergen 1 2 3 4 5 6 7 Zorg ervoor dat alle onderdelen schoon en droog zijn voordat u het apparaat opbergt (zie hoofdstuk 'Schoonmaken en onderhoud'). Zorg ervoor dat de verwijderbare bodems in stoomschaal 2 en 3 zijn geplaatst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD9140/91

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD9140/91 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag