Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8942/11

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8942/11. Wij hopen dat dit PHILIPS HD8942/11 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8942/11 te teleladen.


PHILIPS HD8942/11 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5560 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD8942/11

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Reiniging en onderhoud dienen niet door kinderen uitgevoerd te worden, tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan van een volwassene. Houd de machine en de voedingskabel uit de buurt van kinderen die jonger dan 8 jaar zijn. De machine kan gebruikt worden door personen met verminderde fysieke, mentale, sensorische capaciteiten of zonder ervaring en/of onvoldoende bekwaamheid indien ze voorafgaand zijn ingelicht over het juiste gebruik van de machine en zich bewust zijn van de bijbehorende gevaren of onder toezicht staan van een volwassene. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen. [. . . ] - Lever het apparaat en de voedingskabel in bij een servicecentrum of een publieke instelling voor afvalverwerking. Het symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat het product niet als huisafval behandeld kan worden, maar dat het ingeleverd moet worden bij een bevoegd inzamelingscentrum om de elektrische en elektronische onderdelen te recyclen. Door het product op de juiste wijze af te danken, draagt u bij om het milieu en de personen te beschermen tegen mogelijke negatieve gevolgen die zouden kunnen voortkomen door een niet juiste behandeling van het product in de eindfase van haar leven. Voor meer informatie over de wijze van recyclen van het product, verzoeken wij u contact op te nemen met het plaatselijke bevoegde kantoor, uw dienst voor het afdanken van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product heeft gekocht. Vul het waterreservoir met Plaats het reservoir weer tevers water tot het MAX ni- rug in de machine. Vul het lang- Steek de stekker in het con- Steek de stekker aan het zaam met koffiebonen. Tact aan de achterkant van andere uiteinde van de voePlaats de deksel terug op het koffiebonenreservoir. Zet de hoofdschakelaar aan de achterkant in de stand "I" om de machine in te schakelen. ställ huvudströmbrytaren som är placerad på maskinens baksidan i läget “I” för att sätta på maskinen. SV NL LINGUA ITALIANO ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS HEATING UP… 2 1 De machine is bezig met op- Zet een kannetje onder de koffieschenkinrichting om de kleiwarmen. SV HANDMATIGE SPOELCYCLUS MANUELL SKÖLJNINGSCYKEL GROUND COFFEE INSERT PREGROUND COFFEE AND PRESS OK 2 1 Zet een kannetje onder de Druk op de toets om in het menu voor de aromakeuze te Voeg GEEN voorgemalen kof- Druk op de toets . Alleen wanneer men het product “Café au lait” HOT WATER verstrekt, dient men de machine klaar te maken zoals RISTRETTO voor de bereiding van een Cappuccino. Om de afgifte ESPRESSO MILD van een drank te beëindigen, dient men opnieuw op ESPRESSO INTENSE de toets Speciale Dranken te drukken. Wanneer het symbool " " wordt weergegeven, is het nodig de ontkalking uit te voeren. Als deze handeling niet wordt verricht, zal het apparaat ophouden met goed te werken. NL DESCALING SV PAUSE De ontkalkingscyclus (A) en de spoelcyclus (B) kunnen op pauze gezet worden door op de toets te drukken. Om de cyclus weer verder te laten gaan, dient men opnieuw op de toets te drukken. Om te Verwijder het waterreservoir en de waterfilter "INTENZA+" (indien aanwezig) en plaats het met de machine meegeleverde witte filtertje. Om te Vul de kan voor de helft met water en plaats het in de ma- Druk op de toets chine. Om te Plaats een ruime kom (1, 5 l) onder de schenkinrichting van de melkkan en de koffieschenkinrichting. Om te De machine begint de ontkalkingsoplossing met regelmatige De melding geeft aan dat de eerste fase beëindigd is. Indien het waterreservoir niet tot het MAX niveau wordt gevuld, kan de machine vragen drie of meer keer het reservoir te vullen voor de spoeling. [. . . ] SV Monteer het bovenste ge- Verwijder de deksel en vul de Zet de deksel weer op de Schuif de schenkinrichting deelte van de melkkan en let melkkan met vers water tot melkkan. De machine herinnert eraan dat het nodig is om de melkkan te plaatsen en de schenkinrichting van de kan naar buiten te schuiven. maskinen påminner om att det är nödvändigt att föra in kannan och dra ut kannans munstycke. De machine heeft een voor- Wanneer de afgifte stopt, is verwarmingstijd nodig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD8942/11

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD8942/11 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag