Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8920/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8920/01. Wij hopen dat dit PHILIPS HD8920/01 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8920/01 te teleladen.


PHILIPS HD8920/01 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2762 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS HD8920/01 QUICK STARTING GUIDE (6883 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD8920/01

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Registreer uw product en krijg ondersteuning op www. philips. com/welcome 07 Nederlands Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS Gefeliciteerd met de aanschaf van de superautomatische koffiemachine Saeco Royal Gran Crema!Om het maximum uit de service van Saeco te halen, dient u uw product op www. philips. com/welcome te registreren. De machine is geschikt voor het bereiden van espressokoffie met hele koffiebonen en voor de afgifte van stoom en heet water. In deze handleiding zult u alle nodige informatie vinden om uw machine te installeren, te gebruiken, schoon te maken en te ontkalken. INHOUDSOPGAVE BELANGRIJK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] HOOG: de functie van de voorinfusie duurt veel langer om de smaak van de koffie te versterken. Selecteer een keuze door op de scrolltoetsen " bevestig met de toets " ". " of " " te drukken en TEMPERATUUR KOFFIE Met deze instelling kan de temperatuur van de koffie worden geregeld. Selecteer een keuze door op de scrolltoetsen " bevestig met de toets " ". " of " " te drukken en HOEVEELHEID KOFFIE HOEVEELHEID KOFFIE Door de balk op het display aan te passen met de scrolltoetsen " " of " is het mogelijk de hoeveelheid water voor de koffieafgifte te selecteren. Druk op " " om te bevestigen. " NEDERLANDS 33 Voor elke drank is het mogelijk om de fabrieksinstellingen te herstellen. Als deze functie gekozen is, worden alle persoonlijke instellingen verwijderd. Om de programmering te verlaten, dient men een of meerdere keren op de toets " " te drukken totdat het hoofdmenu wordt weergegeven. DEFAULT Programmering van heet water De volgende procedure beschrijft de programmering van heet water. DRANKMENU KOFFIE CAFFE’ AMERICANO HEET WATER PRODUCTTELLERS 1 Selecteer "HEET WATER" door op de scrolltoets " ken. Druk op " " om te bevestigen. " of " " te druk- HEET WATER HOEVEELHEID WATER DEFAULT 2 Selecteer "HOEVEELHEID WATER" door op de scrolltoets " HOEVEELHEID WATER " of " " te drukken. Druk op " " om te bevestigen. Door de balk op het display aan te passen met de scrolltoetsen " " of " is het mogelijk de hoeveelheid te verstrekken heet water te selecteren. Druk op " " om te bevestigen. " DEFAULT Herstellen van de originele fabrieksinstellingen. Als deze functie gekozen is, worden alle persoonlijke instellingen verwijderd. 34 NEDERLANDS Tellers voor verstrekte dranken DRANKMENU CAFFE’ AMERICANO HEET WATER PRODUCTTELLERS In dit menu kan gecontroleerd worden hoeveel producten er verstrekt zijn. Druk op de toets " " totdat de menu-ingang "PRODUCTTELLERS" wordt geselecteerd. Druk op " " om te bevestigen. PRODUCTTELLERS CAFFE’ AMERICANO HEET WATER TELLERS RESETTEN Met dit gedeelte, dat weergegeven wordt als laatste menu-ingang in het menu "PRODUCTTELLERS", kunnen alle producttellers die tot dan toe afgegeven zijn op nul worden gesteld. Dit kan handig zijn om de machine op nul te stellen wanneer er een onderhoud heeft plaatsgevonden. PROGRAMMERING VAN DE MACHINE 1 Druk op de toets " gaan. " om in het hoofdmenu van de machine te MENU DRANKMENU MACHINE MENU 2 Selecteer "MACHINE MENU" door op de scrolltoets " op " " om te bevestigen. " te drukken. Druk Opmerking: het is mogelijk de gewenste optie te kiezen door op de scrolltoets " te drukken en met " " te bevestigen. " of " " NEDERLANDS 35 Algemeen menu ALGEMEEN MENU In het hoofdmenu kunnen de functioneringsinstellingen worden gewijzigd. GELUID De functie GELUID activeert/deactiveert de geluidssignalen. STAND-BY INSTELL. De STAND-BY INSTELL. bepalen na hoeveel tijd na de laatste afgifte de machine in de stand-by stand gaat. De standaard ingestelde tijd is 30 minuten. KOPJESVERWARMER Met deze functie kan de werking van de kopjeswarmhoudplaat, die zich boven op de machine bevindt, worden geactiveerd/gedeactiveerd. De kopjeswarmhoudplaat is standaard uitgeschakeld. Menu display MENU DISPLAY Met het menu Display kan de taal en de helderheid van het display worden ingesteld. TAAL Deze instelling is belangrijk om automatisch de parameters van de machine in te stellen afhankelijk van het land van de gebruiker. HELDERHEID Voor het instellen van de juiste helderheid van het display in verhouding tot de verlichting van de omgeving. CONTRAST Voor het instellen van het juiste contrast van het display in verhouding tot de verlichting van de omgeving. 36 NEDERLANDS Menu water MENU WATER Met het MENU WATER kunnen de parameters met betrekking tot het water voor een optimale koffie worden ingesteld. WATERHARDHEID In WATERHARDHEID is het mogelijk om de graad voor de waterhardheid in te stellen. Om de hardheid van het water te meten, raadpleeg het hoofdstuk "meting en programmering van de waterhardheid". FILTER VRIJGEVEN Door deze filter te activeren, waarschuwt de machine de gebruiker wanneer de waterfilter vervangen moet worden. ON: waarschuwing vrijgegeven (deze waarschuwing wordt automatisch ingesteld wanneer de filter wordt geactiveerd). FILTER ACTIVEREN Om de filter te activeren na de installatie of de vervanging ervan. [. . . ] Reinig de centrale koffie-unit (paragraaf “Centrale koffie-unit”). Zet de schenkinrichting in de juiste positie. Koffie stroomt langzaam uit Koffie is te fijn gemalen. Koffie stroomt aan de buiten- Schenkinrichting verstopt of in kant langs de schenkinrichverkeerde positie. ting. Opmerking: deze problemen kunnen normaal zijn wanneer de koffiemelange is veranderd of in het geval van de eerste installatie. 60 NEDERLANDS ENERGIEBESPARING Stand-by De superautomatische espressomachine van Saeco is ontworpen met het oog op energiebesparing, zoals getoond op het energielabel Klasse A. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD8920/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD8920/01 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag