Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD 8854

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD 8854. Wij hopen dat dit PHILIPS HD 8854 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD 8854 te teleladen.


PHILIPS HD 8854 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2390 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS HD 8854 (2965 ko)
   PHILIPS HD 8854 (13453 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD 8854

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Registreer uw product en krijg ondersteuning op Nederlands www. philips. com/welcome Type HD8854 / HD8856 GEBRUIKSAANWIJZING NL LEES DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT. VI MONTAGESCHEMA VAN DE KAN A Voor het juiste gebruik van de kan wordt verwezen naar de aanwijzingen beschreven op pag. 12. De demontage en de reiginging van de onderdelen wordt beschreven op pag. 39. 1 2 3 4 5 6 C A D B B 7 8 E VERZEKER U VAN EEN GOEDE REINIGING, ZOWEL BIJ HET EERSTE GEBRUIK ALS NA EEN LANGERE PERIODE VAN STILSTAND. DE PERFECTE HYGIËNE EN REINIGING VAN DE KAN GARANDEERT EEN GOEDE WERKING EN VOORKOMT HET TOENEMEN VAN BACTERIËLE LADINGEN DIE SCHADELIJK ZIJN VOOR DE GEZONDHEID. INHOUD 1 ALGEMEEN . 43 2 ALGEMEEN VOLG DEZE INSTRUCTIES NAUWGEZET OP TER VOORKOMING VAN ZWAAR LETSEL! ALGEMEEN De koffiemachine is geschikt voor het bereiden van espressokoffie met gebruik van koffiebonen en is uitgerust met een systeem voor de afgifte van stoom en heet water. [. . . ] RAADPLEEG DE PARAGRAAF "GEBRUIK VAN DE MELKKAN" tonen die nodig zijn voor een eenvoudige en snelle programmering van al uw dranken. "DRANKMENU" te raadplegen (zie pag. 22). 1 2 3 bereiden. Draai het bovenste gedeelte van het handvat van de kan boven het kopje. Gebruik het kopje dat u gewoonlijk gebruikt. Houd de toets 3 seconden ingedrukt om de programmering te beginnen. 4 CAPPUCCINO MEMO WACHTEN A. U. B. 5 CAPPUCCINO MEMO STOP 6 CAPPUCCINO MEMO STOP De machine begint met de voorbereiding; het maalt de koffie en warmt op voor de opnieuw op "STOP" wanneer de gewenste hoeveelheid is bereikt. Druk op "STOP" wanneer de gewenste hoeveelheid is bereikt. De hoeveelheid van de drank is geprogrammeerd. Bij elke volgende keuze, zal deze hoeveelheid worden verstrekt. 22 DRANKMENU Het is mogelijk om de instellingen van elke drank te personaliseren. 1 2 MENU DRANKMENU MACHINE MENU Druk op de toets MENU om in het Druk op de toets OK om in het DRANKMENU te gaan. DRANKMENU ESPRESSO CAFFE' CAFFE' LUNGO Scroll-/selectietoets Selectie-/bevestigingstoets Scroll-/selectietoets Escape toets DEFAULT Voor elke drank is het mogelijk om de door de constructeur vooringestelde standaard instellingen verwijderd. 23 CAPPUCCINO HOEVEELHEID KOFFIE VOORINFUSIE TEMPERATUUR KOFFIE HOEVEELHEID KOFFIE In dit gedeelte kan de hoeveelheid koffie die wordt gemaald voor de bereiding van de drank worden geprogrammeerd; deze instelling zal invloed hebben op het aroma van de koffie. GEMALEN KOFFIE = de drank wordt bereid met voorgemalen koffie MILD = lichte dosering NORMAAL = normale dosering STERK = sterke dosering VOORINFUSIE NORMAAL: geactiveerd. HOOG: langer om de smaak van de koffie te versterken. TEMPERATUUR KOFFIE In dit gedeelte kan de temperatuur voor de bereiding van de koffie worden geprogrammeerd. HOOG: hoge temperatuur. HOEVEELHEID KOFFIE In dit gedeelte kan de hoeveelheid koffie die wordt verstrekt worden geprogrammeerd elke keer dat de drank wordt gekozen. Met de balk kan de hoeveelheid te verstrekken koffie nauwkeurig worden ingesteld. 24 DRANKMENU CAPPUCCINO HOEVEELHEID KOFFIE VOORINFUSIE TEMPERATUUR KOFFIE HOEVEELHEID MELK In dit gedeelte kan de hoeveelheid melk die wordt verstrekt worden geprogrammeerd elke keer dat de drank wordt gekozen. Met de balk kan de hoeveelheid te verstrekken melk nauwkeurig worden ingesteld. HEET WATER HOEVEELHEID WATER DEFAULT HOEVEELHEID WATER In dit gedeelte kan de hoeveelheid water die wordt verstrekt worden geprogrammeerd elke keer dat op de betreffende toets wordt gedrukt. Met de balk kan de hoeveelheid te verstrekken water nauwkeurig worden ingesteld. MACHINEMENU Het is mogelijk om op de machine de instellingen voor de werking te personaliseren. 25 1 2 MENU DRANKMENU MACHINE MENU 1 Druk op de toets MENU om in het 2 Selecteer het menu door op de toets ( ) te drukken. Druk op de toets OK om in het MACHINE MENU te gaan. MACHINE MENU ALGEMEEN MENU MENU DISPLAY MENU WATER Scroll-/selectietoets Selectie-/bevestigingstoets Scroll-/selectietoets Escape toets 26 MACHINEMENU HOOFDMENU ALGEMEEN MENU Om de instellingen voor de werking van de machine te wijzigen. GELUID worden. OFF Om de geluidssignalen te deactiveren ON Om de geluidssignalen te activeren ECO MODUS energiebesparing mogelijk te maken. OFF In deze modus worden bij de inschakeling van de machine alle ketels geactiveerd voor de onmiddellijke bereiding van alle producten. In deze modus wordt bij de inschakeling van de machine alleen de koffieketel geactiveerd. De machine verbruikt minder energie, maar ON STAND-BY INSTELL. stand gaat. De standaard ingestelde tijd is «na 1 uur». 15 MINUTEN 30 MINUTEN 60 MINUTEN uitgevoerd, is de machine opnieuw klaar voor gebruik. 180 MINUTEN Als de ingestelde tijd is verlopen, gaat de machine in de stand-by stand. Druk op een willekeurige toets om de machine weer te activeren. 27 MENU DISPLAY MENU DISPLAY TAAL NEDERLANDS De gekozen taal wordt gemarkeerd. HELDERHEID Voor het instellen van de juiste helderheid van het display in verhouding tot de verlichting van de omgeving. 28 MACHINEMENU MENU WATER MENU WATER In dit menu kunnen de parameters voor het juiste beheer van het water voor de WATERHARDHEID Om de instellingen van de waterhardheid op de machine in te stellen. hardheid van het water dat u gebruikt, zodat de machine u op het juiste moment om een ontkalking vraagt. Meet de waterhardheid zoals weergegeven op pag. 5. FILTER VRIJGEVEN Om de waarschuwing voor het vervangen van het waterfilter te activeren/ gebruiker wanneer het waterfilter vervangen moet worden. ON: Waarschuwing vrijgegeven (deze waarde wordt automatisch ingesteld wanneer de activering van de filter wordt uitgevoerd). FILTER ACTIVEREN 29 ONDERHOUD ONDERHOUD machine ingesteld worden. PRODUCTTELLERS REINIGING UNIT uitgevoerd (Zie pag. 30). REINIGING MELKKAN de bereiding van dranken met melk, uitgevoerd worden (Zie pag. 34). Opmerking: deze reiniging is belangrijk voor het juiste onderhoud van de kan. ONTKALKING CLEAN MELKKAN worden na elke bereiding van een product met melk. OFF ON FABRIEKSINSTELLINGEN FABRIEKSINST. Opmerking: de herstelling van de fabrieksinstellingen verwijdert alle persoonlijke instellingen. 30 ONDERHOUD MENU «REINIGINGSCYCLUS UNIT» Voor het wassen van de Centrale Koffie-unit is het voldoende om de reiniging met water uit te voeren, zoals getoond wordt op pag. 38. Deze door gebruik te maken van de Saeco tabletten; deze zijn apart verkrijgbaar bij de winkels die ons merk verkopen. Draai de SBS knop voor het begin van de cyclus geheel linksom (Zie pag. 8). 1 ONDERHOUD PRODUCTTELLERS REINIGING UNIT REINIGING MELKKAN 2 REINIGING UNIT UITVOEREN?Bevestig door op de toets "OK" te drukken. Bevestig door op de toets "OK" te drukken. Vul het waterreservoir met vers drinkwater. [. . . ] Let op het tekentje. in geleiders van de basis geschoven te worden. Draai het handvat rechtsom tot het symbool ( ). 7 8 9 Plaats de deksel op de kan. Draai het handvat tegen de klok in om het weer in de sluitingsstand te zetten. Nu kan de kan worden gebruikt. MELDINGEN VAN DE MACHINE Getoonde signalering DEURTJE KOFFIEBONEN SLUITEN 41 Hoe de melding kan worden opgelost kunnen verstrekken. Vul het koffiereservoir met koffiebonen. KOFFIE TOEVOEGEN Plaats de Centrale Koffie-unit. UNIT PLAATSEN Plaats de koffiediklade en het lekbakje terug. KOFFIEDIKLADE PLAATSEN KOFFIEDIKLADE LEGEN Haal de koffiediklade er uit en leeg het koffiedik in een geschikte bak. Opmerking: de koffiediklade mag alleen geleegd worden wanneer de machine hierom vraagt en met de machine ingeschakeld. Als de lade geleegd wordt als de machine uitstaat, kan de machine het uitgevoerde legen niet registreren. De machine werkt alleen als het serviceklep gesloten is. VOORDEUR SLUITEN bestemde opening. WATERRESERVOIR BIJVULLEN LEKBAKJE LEGEN Open de klep aan de voorkant en leeg het druipbakje die zich onder de Centrale Koffieunit bevindt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD 8854

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD 8854 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag