Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8837/01 QUICK STARTING GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8837/01. Wij hopen dat dit PHILIPS HD8837/01 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8837/01 te teleladen.


PHILIPS HD8837/01 QUICK STARTING GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13520 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD8837/01QUICK STARTING GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Taste für mehr als 5 Die Maschine befindet sich in Abwarten, bis die geder Programmierphase. Den Pannarello von der Die Ausgabe kann kurzzeitig Wenn die Lösung und/oder das Wasser aus dem KaffeeausDen Wasserfilter INTENZA+ Dampf-/Heißwasserdüse unterbrochen werden, um lauf austritt: die Behälter zu leeren. la machine démarre la distribution directement depuis la buse de distribution. [. . . ] Laat geen water in het reservoir staan, indien de machine gedurende een lange periode niet gebruikt zal worden. NL - Aanwijzingen voor de veiligheid De machine is voorzien van veiligheidsinrichtingen. Toch is het noodzakelijk aandachtig de aanwijzingen voor de veiligheid beschreven in deze gebruiksaanwijzing te lezen om ongewenste schade aan personen of zaken te voorkomen. € • • Let op • Sluit de machine aan op een geschikt stopcontact, waarvan de hoofdspanning overeenkomt met de technische gegevens van het apparaat. € Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrechtblad af hangen en laat het niet met warme oppervlakken in aanraking komen. € Dompel de machine, de stekker of de voedingskabel nooit onder in water: gevaar voor elektrische schokken!€ Richt de hete waterstraal nooit op lichaamsdelen: gevaar voor brandwonden!€ Haal de stekker uit het stopcontact: - in geval van storingen; - wanneer de machine gedurende een lange tijd niet wordt gebruikt; - voordat de machine wordt gereinigd. € Gebruik de machine niet als de stekker, de voedingskabel of de machine zelf beschadigd zijn. € Breng op geen enkele wijze wijzigingen aan de machine of de voedingskabel aan. Alle reparaties dienen uitgevoerd te worden door een erkend servicecentrum van Philips om gevaar te voorkomen. € De machine is niet bestemd om gebruikt te worden door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, mentale of gevoelige capaciteiten of met onvoldoende ervaring en/of bekwaamheid, tenzij ze onder het toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en van wie ze instructies verkrijgen aangaande het gebruik van het apparaat. € Kinderen dienen in de gaten gehouden te worden om zich ervan te verzekeren dat ze niet met het apparaat spelen. Apparaat: haal de stekker uit het stopcontact en snijd het snoer door. Lever het apparaat en de voedingskabel in bij een servicecentrum of een publieke instelling voor afvalverwerking. Waarschuwingen • De machine is uitsluitend voorzien voor huishoudelijk gebruik en is niet aangewezen voor gebruik in ruimten zoals de mensa of keukens van winkels, kantoren, fabrieken of andere werkomgevingen. Plaats de machine niet op hete oppervlakken, in de buurt van warme ovens, verwarmingsapparaten of gelijksoortige warmtebronnen. Het symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat het product niet als huisafval behandeld kan worden, maar dat het ingeleverd dient te worden bij een bevoegd inzamelingscentrum om de elektrische en elektronische onderdelen te recyclen. [. . . ] Com/support H2O MAX Instructies 53 Instruktioner Indien de oplossing en/of het water uit het stoompijpje Gooi de ontkalkingsoplossing erin. Komt: PAUZE: zet de keuzeschakelaar in de stand ; START: zet de keuzeschakelaar in de stand . SV Houd gedurende 5 seconden Druk op de toets om Plaats een leeg kannetje on- Alleen nadat het ontkalde toets ingedrukt . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD8837/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD8837/01 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag