Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD 8836

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD 8836. Wij hopen dat dit PHILIPS HD 8836 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD 8836 te teleladen.


PHILIPS HD 8836 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2141 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD 8836

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Type HD8836 / HD8837 - Cod. 15002486 Rev. 00 De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen. del 15-03-10 www. philips. com/saeco NL Registreer uw product en krijg ondersteuning op www. philips. com/welcome Nederlands Type HD8836 / HD8837 SUP 037DR GEBRUIKSAANWIJZING NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. ALGEMEEN De koffiemachine is geschikt voor het bereiden van espressokoffie met gebruik van koffiebonen; het is uitgerust met een systeem voor de afgifte van stoom en heet water. De behuizing van de machine, van een elegant design, is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en is niet geschikt om continu in een professionele context te worden gebruikt. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats en leg hem bij de koffiemachine voor als iemand anders de machine gaat gebruiken. Voor overige informatie en bij problemen die niet volledig of onvoldoende behandeld worden in deze aanwijzingen, kunt u zich wenden tot erkende servicecentra. [. . . ] Om 2 koffie te zetten, druk 2 keer achterelkaar op de toets; op het display zal het symbool worden weergegeven. Voor de afgifte van 2 koffie maalt en doseert de machine automatisch de juiste hoeveelheid koffie. De bereiding van twee koffie vereist twee maalcycli en twee afgiftecycli, die de machine automatisch uitvoert. · Na de voorinfusiecyclus zal de koffie uit de schenkinrichting beginnen te stromen. · De koffieafgifte zal automatisch stoppen als het ingestelde niveau is bereikt; het blijft echter mogelijk om de koffieafgifte te onderbreken door op de eerder ingedrukte knop te drukken. · Onder de schenkinrichting kunnen twee kopjes/koppen geplaatst worden om tegelijkertijd twee koffie te verstrekken. Groen Instelling van het "Aroma" De machine heeft de mogelijkheid om de hoeveelheid te malen koffie in te stellen. Na het drukken op de toets " " zijn er vier selecties mogelijk (mild, normaal, sterk, voorgemalen). De keuze is mogelijk wanneer de koffiebonen op het display worden weergegeven; bij elke druk en weer loslaten van de toets " " verandert het aroma met een graad: = Mild aroma = Normaal aroma = Sterk aroma Groen Groen Groen Groen · 11 · De machine is ingesteld om een echte Italiaanse espresso te bereiden. Deze eigenschap zou de afgiftetijd lichtelijk kunnen verlengen, maar heeft als pluspunt de intense smaak van de koffie. Met voorgemalen koffie Deze functie biedt de mogelijkheid om voorgemalen en cafeïnevrije koffie te gebruiken. De voorgemalen koffie moet in het speciale vak naast het koffiebonenreservoir gedaan worden. Doe er alleen gemalen koffie voor espressomachines in en nooit koffiebonen of oploskoffie. Opmerking: · Als er in het vak geen voorgemalen koffie is gedaan, zal alleen water worden verstrekt; · Als de dosis te groot is en er 2 of meerdere maatlepels met koffie worden toegevoegd, zal het product niet worden afgegeven. Ook in dit geval zal de machine een lege cyclus uitvoeren en de gemalen koffie legen in de koffiediklade. Voor de afgifte van de koffie dient men: · op de toets " " te drukken en weer los te laten om de functie voor voorgemalen koffie te kiezen · de deksel van het vak voor voorgemalen koffie op te tillen. · alleen 1 maatlepel van voorgemalen koffie in het vak te doen; gebruik bij deze handeling alleen de met de machine geleGroen maatlepel. Het gebruik van andere producten en objecten kan ernstige schade aan de machine veroorzaken die niet onder de garantie vallen. Druk en laat weer los: " om espressokoffie te de toets " verkrijgen; de toets " " voor een slappe koffie. Na de voorinfusiecyclus zal de koffie uit de schenkinrichting beginnen te stromen. · De koffieafgifte zal automatisch stoppen als het ingestelde niveau is bereikt; het blijft echter mogelijk om de koffieafgifte te onderbreken door op de eerder ingedrukte knop te drukken. Aan het einde van de afgifte zal de machine weer terug gaan naar de configuratie ingesteld voor koffiebonen. Om andere koffie te verstrekken, herhaal de zojuist beschreven handelingen. Groen AFGIFTE VAN HEET WA TER Let op: in het begin kan er kort heet water uit de machine spuiten: gevaar voor brandwonden. Het heetwaterpijpje kan erg heet worden: vermijd direct contact met de handen. · Alvorens heet water te verstrekken, controleer of het display het volgende symbool weergeeft. Groen Groen Als de machine gereed is voor de afgifte van koffie, ga dan als volgt te werk: · Plaats een kannetje onder het stoompijpje (pannarello, indien aanwezig); · 12 · · Draai de keuzeschakelaar rechtsom tot het punt " ". · Op het display wordt het volgende symbool weergegeven. Groen · Plaats een kannetje onder het stoompijpje (pannarello, indien aanwezig); · Schenk de gewenste hoeveelheid heet water; draai de keuzeschakelaar linksom tot de stand " " om de afgifte van heet water te stoppen. Een enkele keer zou het kunnen gebeuren dat na het draaien van de keuzeschakelaar er geen heet water uitkomt en dat op het display het volgende symbool wordt weergegeven. [. . . ] Alvorens deze handeling uit te voeren, verzeker u ervan dat de machine uitgeschakeld en afgekoeld is. De melange is niet geschikt, de koffie is niet Gebruik een andere koffiemelange of pas de maalfijnheid aan (Zie opmerking) versgebrand, het koffiepoeder is te grof ge- zoals staat beschreven in de paragraaf "Koffiemolen instellen". De machine warmt te langzaam op of er Het circuit van de machine is door kalkaanslag Voer de ontkalkingscyclus uit. De centrale koffie-unit kan niet uit de ma- De centrale koffie-unit zit niet goed op zijn Zet de machine aan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD 8836

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD 8836 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag